Tittel masteroppgave

Tittel er en viktig del av masteroppgaven, denne skal plasseres på oppgavens forside. Mange vet hvor viktig en tittel er i markedsføring og reklame, men visste du at dette også er viktig i masteroppgaver og forskningspublisering?

Hvis du ønsker at oppgaven din skal bli publisert og leses av andre, er det viktig med en fengende tittel som vekker interesse. I markedsføring brukes ofte «clickbait», klikkagn, og andre virkemidler, dette kan du naturligvis ikke gjøre i en masteroppgave.

Likevel er det noen virkemidler for markedsføring, som kan implementeres i masteroppgavens tittel. Den må inneholde et godt språk og tiltrekke lesere. Den skal ikke være for lang og ikke for kort, men formidle oppgavens innhold på en konkret, presis og informative måte.

Som alltid må du sjekke emnesiden for universitet ditt, men i denne artikkelen skal vi se nærmere på noen tips og råd til hvordan du skriver masteroppgave tittel. Dette er gjerne det siste du gjør før oppgaven er ferdig, men likevel kan det være et av de vanskeligste stegene.

En mann som leser tittelen på et dokument

Eksempler på gode titler i masteroppgaver

Når du skriver tittelen, bør du alltid forhøre deg med veileder eller sjekke retningslinjene. Generelt er en kort tittel å foretrekke, men den må fortsatt dekke oppgavens innhold og essenes. Skal oppgaven publiseres? Da må den også vekke interesse. 

Helst skal tittelen være presis, slik at andre enkelt kan finne oppgaven når de gjør et litteratursøk på fagområdet. Tenkt presis, konsis, beskrivende, informativ og spesifikk. Tittelen må ikke være misvisende, men representere oppgavens innhold.

En typisk feil er å presse for mange ord og for mye informasjon i tittelen. Du kan gjerne gjøre et utkast av tittelen, og deretter erstatte ord, korte ned og la essensen stå igjen. De viktigst ordene bør stå først i tittelen og du må følge eventuelle praksis og regel for utforming.

Tittel bør helst formidle troverdighet. Selv om vi kan trekke sammenligninger til markedsføring, er det viktig at du ikke bruker tabloide uttrykk. Det formelle språket brukt i oppgaven, skal også gjenspeiles i tittelen.

Person som viser frem en ferdig masteroppgave

Vent med tittelvalg til masteroppgaven er ferdig

Et godt tips er å vente med å skrive tittelen til du er ferdig med hele oppgaven. Det er nemlig ikke uvanlig at oppgavens innhold ikke blir nøyaktig slik du hadde planlagt fra starten. Tittelen skal reflektere innholdet på en presis måte, vent derfor til innholdet er ferdig. 

Som allerede nevnt, er det viktig å følge aktuelle retningslinjer. Mange universiteter krever nemlig at du skriver tittelen både på engelsk og norsk – uavhengig av hvilket språk oppgaven er skrevet på.

Hvis oppgaven er skrevet på norsk, er det lurt å bruke norske artsnavn når du skriver den norske tittelen. Dette er spesielt viktig dersom oppgaven dreier seg om veletablerte fraser, arter og andre norske uttrykk.

I den engelske tittelen, eller sidespråket, kan du bruke vitenskapelige fraser og artsnavn. Husk at tittelen skal fange interessen til leseren, både den engelske og norske tittelen. Det er viktig at den reflektere innholdet på en presis måte, både på norsk og engelsk.

Håndtrykk

Slik finner du din tittel i selve oppgaven

Når oppgaven er ferdig, kan du starte med å finne tittelen. Lag gjerne et utkast hvor du skriver ned alt du ønsker å formidle. Deretter kan du begynne å korte ned tittelen, med oppgavens innhold i bakhodet.

Sliter du med at tittelen er for lang? Lag deg en liste over prioriterte ord og fraser du ønsker å få med. Deretter kan du skrive tittelen på nytt, hvor du kun benytter deg av de høyest prioriterte ordene. 

Denne teknikken kan gjøre tittelen noe mindre presis, men den vil likevel bli mer appellerende uten at du misleder leseren. Husk at retningslinjer for tittelen vil variere basert på type masteroppgave, emne og lærested.

Det er også viktig å merke seg at du som oftest må registrere tittel på oppgaven i StudentWeb på egen hånd, og innen en viss tidsfrist. Dette sikrer at du får den rette tittelen på vitnemålet. Din Språkvask kan hjelpe deg med gode masteroppgave titler.