Tips til å skrive bacheloroppgave

Er det vanskelig å komme i gang med bacheloroppgaven? Har du problemer med å vite hvordan du skal legge opp arbeidshverdagen? Vet du ikke hvordan oppsettet skal se ut i en bacheloroppgave? I denne artikkelen skal vi gi deg flere gode tips som vil gjøre bacheloroppgaven enklere å jobbe med.  

Hva bør man begynne med?

Hva bør man starte med? 

Det første du kan gjøre er å gå inn på nettsiden til din utdanningsinstitusjon. Her vil du finne informasjon om for eksempel hvor lang bacheloroppgaven skal være. Dette vil avhenge av hvilken skole du går på, hvilken studieretning du tar og hvor mange studiepoeng utdanningen gir. 

På nettsiden til utdanningsinstitusjonen vil du også finne informasjon om hvilke fonter og skriftstørrelser som skal brukes i oppgaven. Som oftest vil du også finne en mal for forsiden av bacheloroppgaven din.  

Det er også mulig at du kan finne andre maler og informasjon om hvordan oppsettet skal se ut. Lengre ned i artikkelen vil du finne hvilke punkter som er vanlig å ha med i bacheloroppgaven. 

Det er også en fordel å begynne så tidlig som mulig. Jo mer tid du har på det, jo bedre resultat vil du oppnå. Ikke utsett det og begynn i siste liten. Dette medfører bare stress og fortvilelse. 

Valg av tema og problemstilling

Valg av tema og problemstilling 

Mange synes det er vanskelig å finne ut av hva man skal skrive om, og det med det rette. Uavhengig av hvilket tema du velger å skrive om, vil det være hundrevis, kanskje tusenvis av problemstillinger å velge mellom. 

Det beste tipset vi kan komme med ved valg av tema for bacheloroppgaven, det er å velge et tema som du interesserer deg for. Jo mer du interesserer deg for temaet jo mer engasjerende er det. Dette hjelper også mye på motivasjonen til å skrive bacheloroppgaven. 

Ved valg av problemstillingen kan det være lurt å tenke nytt. Finn gjerne en problemstilling som ingen har hatt før, men sørg for at det fortsatt interesserer deg. Det kan være vanskelig å finne en problemstilling som ingen har hatt før, men det gjør ingenting.  

Kanskje kan du finne en problemstilling som du vil motbevise eller sjekke om har den samme konklusjonen som ved forrige gang problemstillingen ble tatt opp? Du kan også bruke veilederen din som hjelp om det er noe du sliter med eller trenger hjelp med. 

Hjelp av veileder

Hjelp av veileder 

Mange er ikke klar over at veileder kan hjelpe til med bacheloroppgaven. De fleste tar ikke kontakt fordi de ikke vet at det er et alternativ, andre gjør det fordi de ikke tør eller ikke orker. Veilederen din er en god ressurs å benytte seg av og kan være svært nyttig. 

Spør gjerne veileder om det er mulig å ha faste møter med noen ukers mellomrom. Da kan dere sammen gå igjennom hva du har gjort og hva planene din er framover. Veilederen vil da hjelpe deg så godt han/hun kan og kan fortelle deg om du er helt på vidden eller om du er inne på riktig spor. 

Tidsplan

Sett opp en tidsplan 

Før du setter i gang med arbeidet er det lurt å lage seg en tidsplan for hvordan du skal gå frem i arbeidet. Du kan finne maler til tidsplaner på internett og du kan se hvordan andre har satt opp sine tidsplaner. Velg gjerne en med nok plass til å skrive så mye som mulig, og gjerne så detaljert som mulig. 

Tidsplanen hjelper deg å ha struktur på arbeidet ditt og når det er forventet at du blir ferdig med de forskjellige delene. Husk å sett av nok tid til de ulike delene slik at du ikke går over tiden din. Om du ikke setter opp en realistisk tidsplan er det fort gjort å gå over oppsatt tidsplan, noe som fører til at man henger etter og at man begynner å stresse. 

Metode

Metode 

Å finne ut av hvilken metode eller metoder du ønsker å benytte ved skriving av bacheloroppgaven er svært viktig. Det er ingenting som er rett og galt her, men det kan bli forskjellige utfall alt etter hva du bruker. 

Mange benytter seg av litteratur og baserer sine funn kun på det. En annet alternativ kan være å finne intervjuobjekter som passer til din problemstilling. Finn da gjerne flere intervjuobjekter slik at du har flere å sammenligne før du gjør deg opp en konklusjon. 

Pause

Husk å ta pauser 

Husk å ta pauser når du arbeider med bacheloroppgaven. Blir du sittende for lenge kan man fort bli sliten og miste motivasjonen. Ta deg gjerne fem minutter i timen. Om du sitter foran en PC-skjerm er det en fordel om ikke pausen din går med på å stirre på mobilen. Hvil øynene dine når du først har mulighet. 

Korrektur og språkvask

Korrektur og språkvask 

Uansett hva man skriver så sniker det seg alltid inn skrivefeil og grammatiske feil. Det kan derfor være lurt å utføre korrektur eller språkvask på bacheloroppgaven før den leveres inn. Korrektur og språkvask er en tidkrevende prosess, så om du ikke har tid til det selv kan du få noen profesjonelle til å gjøre det for deg. 

Utfører man korrektur og språkvask vil det bli lettere å lese gjennom oppgaven. Dette er spesielt noe sensor vil sette stor pris på, og det kan i beste fall også øke karakteren din.

Oppsett

Oppsett av bacheloroppgaven 

Det finnes mange forskjellige oppsett av bacheloroppgaver, så om ikke skolen din har et fast oppsett står du fritt til hvordan du vil gjøre det. Men sørg for at det er ryddig, oversiktlig og i en naturlig rekkefølge. 

Vi har funnet en del punkter som er viktig å ha med i en bacheloroppgave. Dette er et oppsett du kan bruke om du ønsker det, men det er som sagt ikke en fasit for hvordan det skal settes opp så dette kan du endre. 

  • Tittelside (forside) 
  • Innholdsfortegnelse 
  • Innledning 
  • Problemstilling 
  • Metode 
  • Analyse 
  • Konklusjon 
  • Sammendrag 
  • Kilder 
Kilder

Kilder 

Før innlevering av bacheloroppgaven må du sørge for å opplyse om alle kildene du har brukt. Skriv dem gjerne ned etter hvert som du du bruker dem slik at du har en oversikt. Kildene dine skal legges ved i bacheloroppgaven og vil bli gjennomgått av sensor. 

Avtale

Ønsker du hjelp med korrektur og språkvask? 

Om behovet for korrektur og språkvask skulle melde seg, står vi i Din Språkvask klar til å hjelpe deg. Vi har lang erfaring med korrektur og språkvask av bacheloroppgaver. Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud.