Tidsplan masteroppgave

En masteroppgave kan være svært krevende og man må legge ned mange arbeidstimer for å kunne få et godt resultat. Jo bedre resultat du oppnår, jo nærmere drømmene din er du. 

Masteroppgaven er selve kronet på verket etter flere års utdanning, og den skal vise hva du kan og lærer fra den forskningen du gjør på egenhånd. Vær forberedt på at alt kanskje ikke går etter planen, og ha en reserveplan i bakhånd. 

Hvordan sette opp en tidsplan 

Når man skal sette opp en tidsplan for hvor lenge en skal jobbe med de ulike delene av masteroppgaven, så er det lurt å ha realistiske mål. Det er også lurt å begynne på det så raskt som mulig slik at du ikke utsetter det og ender opp med å ha dårlig tid. Det er ikke så lurt. 

Start med å finne ut av hvilket tema du ønsker å skrive om. Velg gjerne et tema som du brenner for, da blir det mye lettere å finne motivasjon til å drive med dette hele det året du skal jobbe med den. Du kan selvfølgelig bli lei underveis, men ta deg regelmessige pauser slik at du du ikke sliter deg ut. 

Finn ut av hvilke deler som vil ta lengst tid og hva som tar kort tid, og sett et realistisk mål for når du skal være ferdig med det. Hold deg til tidsplanen så godt det lar seg gjøre. Faller du bakpå kan det bli vanskelig å hente seg inn igjen. 

Struktur og oversikt er også viktig. Ha problemstillingen og analyseplanen klar før du setter i gang. Sørg for at du har kontroll på alt du holder på med underveis. Skriv gjerne ned kildene dine underveis, og lag et oversiktlig system slik at det ikke blir rotete. 

På nett finner du mange forskjellige oppsett på hvordan du kan sette opp en tidsplan. Velg deg den som passer deg best, men sørg for at du får med deg alt av informasjon du trenger i den slik at du ikke glemmer noe. Stryk det gjerne ut etter hvert som du blir ferdig med det, så har du bedre oversikt. 

Hva er en god masteroppgave? 

Her har kanskje sensorene forskjellige preferanser, men for det meste så er det det samme. En god masteroppgave har en god oppbygging og struktur. Oppgaven må også være enkel å lese uten store skrivefeil eller grammatiske feil. 

Kan man skrive masteroppgave sammen med andre? 

Ja, det kan man, og det er til og med noen steder hvor man er nødt til å skrive masteroppgaven med andre. Vanligvis må man søke om å få skrevet masteroppgaven med andre og man må da begrunne hvorfor og hva man skal skrive om. 

De fleste velger å skrive masteroppgaven for seg selv da det for mange er mye enklere. Er man to stykker som skriver den sammen, kan mye av tiden gå vekk til andre ting enn å jobbe med selve oppgaven. Det kan også oppstå uenigheter i hvordan man skal gjøre ting. 

Korrektur og språkvask 

Som nevnt tidligere gir et godt språk og få skrivefeil og grammatiske feil en god masteroppgave. For å få vekk slike feil er det lurt å ta korrektur og språkvask av masteroppgaven. 

Mange bruker Word eller andre tekstprogrammer til å utføre dette, men dessverre så er ikke slike programmer god nok til dette. Orddelingsfeil og særord er spesielt ting som tekstprogrammer sliter med. Om setningen har en dårlig oppbygging vil heller ikke et slikt tekstprogram rette opp i dette. 

Man må du utføre korrektur og språkvask manuelt for å kunne få et godt resultat. Slikt arbeid er ofte tidkrevende, og mange velger å få profesjonelle til å ta seg av denne jobben slik at de selv kan fortsette med å skrive masteroppgaven. Dette er både tidsbesparende og lurt. 

Ønsker du å få korrektur på din masteroppgave vil feilskriving, grammatiske feil og orddelingsfeil bli fikset opp i. Er det mer som må fikses, er det språkvask man burde velge. Da går man også igjennom oppbyggingen og strukturen av teksten, og vil gjøre den mer flytende og lettleselelig. Det kan bli gjort både små og store inngrep i teksten for å gjøre den bedre. 

Hva koster korrektur og språkvask? 

Prisen baserer seg ofte på hvor mange ord det er i teksten. Jo flere ord, jo mer vil det koste. Men for å oppnå en bra masteroppgave, er det vel verdt pengene. Du får bedre tid til å jobbe med masteroppgaven i tillegg til at du oppnår et godt resultat. 

Kontakt oss 

Kontakt oss gjerne om du trenger hjelp med din masteroppgave. Vi gir deg et godt resultat på kort tid. Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg.