Språkvask

Språkvask er en tjeneste som kan bidra til at en tekst løftes fra middelmådig til god på kort tid. Prosessen kan være både dyptgående og overflatisk, alt etter hvilke behov man har. 

Mange tar i bruk språkvask når de har behov for å kontrollere den språklige kvaliteten i en tekst. Dette kan for eksempel være i forbindelse med akademiske tekster eller tekster i markedsføringssammenheng. I tekster som dette er høy språklig kvalitet viktig.

Hva er språkvask?

Hva er språkvask?

Språkvask er en prosess som går ut på at språket i en skriftlig tekst rettes opp. Poenget med språkvasken, eller korrekturen om du vil, er å gjøre teksten mer forståelig for mottaker. En språklig vask innebærer ofte at man retter opp i følgende feil:

  • Skrivefeil
  • Tastefeil
  • Formuleringsfeil
  • Grammatiske feil
  • Uklare formuleringer / dårlig formulerte setninger
  • Feil bruk av tegn og symboler

Prosessen er med andre ord ganske så omfattende, spesielt om man bestiller en full språkvask. Det er også mulig å få en mindre dyptgående språkvask, der kun skrivefeil eller grammatiske feil blir rettet opp i. 

Noen kaller mindre dyptgående språkvask for korrekturlesing. Under korrekturlesing vil det ofte ikke gjøres noen spesielt store endringer i teksten. Selve strukturen og setningsoppbygningen forblir for eksempel den samme.

Korrekturlesing av norsk og engelsk

Det er mulig å få korrekturlesing eller språkvask av mange forskjellige språk. Har du for eksempel en engelskspråklig tekst, så kan denne språkvaskes av noen som har gode kunnskaper i dette språket.

Norsk språkvask er også vanlig. De fleste tenker nok at de kan norsk på et tilfredsstillende nivå, men ofte har man skrivefeil uten å vite om det. Skal man levere inn viktige skriftlige oppgaver eller lage en tekst som skal deles med andre, er språkvask lurt.

Akademisk tekst

Akademisk språkvask

Akademisk språkvask går ut på at man får noen til å se over og fikse den språklige delen av en faglig tekst. Det er for eksempel mulig å få språkvask av en masteroppgave før den leveres inn.

Språkvask av bacheloroppgaver og andre akademiske oppgaver er også noe mange har bruk for. Det kan være verdt å investere noen kroner i språkvask, slik at du er sikker på at resultatet blir best mulig.

Det er nemlig ikke bare det faglige innholdet i en tekst som er viktig. Mange universiteter og læresteder vil også vektlegge et godt språk. Har teksten mange skrivefeil, kan det i verste fall gå ut over karakteren eller mottakelsen.

Akademisk språkvask er også aktuelt når det kommer til forskningsrapporter. Har man en vitenskapelig artikkel eller annet som skal publiseres eller vurderes, er språkvask viktig. Da vil noen se over teksten og sørge for at den er lett forståelig, og at riktige faguttrykk brukes.

Språkvask av bachelor

Når du endelig er ferdig med å skrive bacheloroppgaven, har du god grunn til å være fornøyd med deg selv. Det ligger sannsynligvis mye arbeid bak, og det føles godt å være ferdig. Før oppgaven blir levert inn, er det likevel viktig med en siste finpuss.

Mange studenter bestiller språkvask av bacheloroppgaven sin. Dette trenger ikke å handle om at du er utrygg på grammatikk og språk, men at du ønsker å sikre høy språklig kvalitet. Som nevnt har de fleste nordmenn innarbeidde skrivefeil de ikke er klar over engang.

Språkvask av masteroppgave

Språkvask av en masteroppgave er viktig av de samme grunnene som for en bacheloroppgave. Det stilles i noen grad enda høyere krav til en masteroppgave, siden det er snakk om en høyere akademisk grad.

Det er uansett viktig at teksten gjennomgår en språkvask før levering. På den måten kan du forsikre deg om at teksten din blir videreformidlet på en best mulig måte. Har du en god faglig tekst med mange skrivefeil, kan dette ødelegge helhetsinntrykket.

Språkvask bedrifter og private

Språkvask for bedrifter og privatpersoner

Det er også mange bedrifter som ønsker språkvask. Driver du en bedrift og skal lage markedsføringstekster, er språkvask viktig for hva slags helhetsinntrykk tekstene gir. 

En tekst som blir sendt ut på e-post til kunder kan for eksempel skape feil inntrykk hvis den er preget av skrivefeil.

Til og med privatpersoner kan ønske å få hjelp med språkvask. Kanskje du har arbeidet med en bok på fritiden, men leker med tanken på å gi den ut en dag? Før du vurderer å sende den til et forlag, bør den få språkvask. Da øker sjansen for at boken kan bli gitt ut.

Språkvask pris

Hva er vanlig språkvask pris?

Når man skal bestille språkvask er det klart at prisen vil ha noe å si. Prisen kan ofte variere en del, siden det er flere ting som kan påvirke kostnadene. Her er noe av det du bør ta høyde for med tanke på pris:

  • Lengde på teksten
  • Tekstkvalitet (er det mange skrivefeil som må rettes?)
  • Språk
  • Valg av byrå til språkvask

Det er med andre ord ikke mulig å gi et fasitsvar på hva språkvask koster. Noen byråer koster mer enn andre, og teksten din vil også kunne påvirke prisen.

En kort tekst vil normalt sett være billigere å rette opp i enn en lang tekst. Inneholder teksten din ekstremt mange skrivefeil, kan nok også dette gjøre at prisen for språkvask blir høyere.

Bestill språkvask

Bestill korrektur eller språkvask gjennom oss

Språkvask er nyttig for alle som ønsker å heve den språklige kvaliteten på en tekst. Enten det er snakk om en bok, reklametekst eller masteroppgave, kan vi hjelpe deg med å løfte kvaliteten enda noen hakk.

Din Språkvask har mange dyktige språkvaskere som brenner for gode tekster. Vi kan vise til erfaring med alt fra akademiske tekster til markedsføringstekster. 

Vi kan tilby språkvask av høy kvalitet til en konkurransedyktig og god pris. Vi hører gjerne fra deg, så ikke nøl med å ta kontakt.