Språkvask og korrektur av tekst

Språkvask og korrektur av tekst er tjenester som kan sikre at teksten din får et løft. Kvaliteten vil forbedres, og det blir med ett enklere for mottakerne å tolke tekstens budskap. Dette gjelder enten det er snakk om akademiske oppgaver eller noe annet.

Finn ut hva språkvask og korrektur av tekst går ut på, og hvorfor det kan komme til nytte i ulike situasjoner.

Korrektur av tekst

Hva betyr korrektur?

Korrektur betyr at man fikser skrivefeil og grammatiske feil i en tekst. Det kan også være snakk om at andre ting fikses, som for eksempel feil bruk av tegn eller lignende.

Språkvask og korrektur vil ofte bety at man også endrer tekstens struktur. Det vil si at dårlig formulerte setninger kan rettes opp i og skrives om. I noen tilfeller kan til og med hele avsnitt endres på, for å gi teksten bedre oppbygning.

Hva er forskjellen på språkvask og korrektur?

Språkvask og korrektur går ut på mye av det samme, og forskjellene er noe uklare. Noen liker å kalle tjenesten for språkvask når den er mer omfattende. 

Korrekturlesing vil for eksempel omfatte retting av skrivefeil og/eller grammatikkfeil. Det er også vanlig at man endrer på feil tegnsetting. 

Språkvask derimot, vil kanskje være enda mer dyptgående om fikse større deler av teksten. Under språkvask vil man gjerne rette på hele setninger eller avsnitt. Samtidig endres de samme punktene som tas hånd om under korrektur, som skrivefeil og grammatikkfeil.

Språkvask og korrektur vil av andre oppfattes som det samme. Når du hører noen snakke om korrektur, kan det derfor hende at de mener omfattende vask av språket.

Språkvask av bacheloroppgave

Språkvask av bacheloroppgaver kan være en god idé. Ofte kan det skjule seg mange skrivefeil eller grammatiske feil, uten at man selv ser det. En bacheloroppgave med mange grammatiske feil eller med dårlig flyt, kan ødelegge helhetsinntrykket til sensor. 

Derfor anbefales det å utføre en språkvask av slike viktige oppgaver. Målet er å få en bacheloroppgave med så få feil som mulig, med god oppbygging og ikke minst, flyt.

Språkvask av masteroppgave

Språkvask av masteroppgaver er kanskje enda viktigere enn med en bacheloroppgave, da det stilles strengere krav. For å ha en større sjanse til å oppnå en god karakter, er det derfor viktig at oppgaven er feilfri.

Språkvask av masteroppgaver bør derfor ha en god oppbygging og god flyt, også må grammatiske feil og skrivefeil utelukkes. Et byrå som driver med språkvask kan hjelpe deg med alt dette.

Hva er typisk språkvask pris?

Priser på språkvask kan variere mye fra byrå til byrå, og det er mange faktorer som spiller inn for hvilken pris som kan tilbys. Har du for eksempel en lang tekst som må språkvaskes, vil den selvsagt bli dyrere enn en kort tekst.

Prisen avhenger også av hva du ønsker å få gjort med teksten. Man kan få en enkel språkvask eller en korrektur av teksten, hvor man kun fokuserer på å rette opp i skrivefeil. Dette er som oftest det billigste alternativet.

Ønsker du at hele teksten gjennomgås, vil både oppbygging, flyt, skrivefeil og grammatiske feil bli gjennomgått. Noe slikt vil selvfølgelig ha en påvirkning på prisen som kan tilbys.

Motta hjelp med språkvask og korrektur

Ønsker du å heve den språklige kvaliteten på en tekst, kan språkvask være nyttig for deg. 

Vi utfører språkvask på alle type tekster, enten det er snakk om masteroppgaver, bøker eller reklametekster.

Vi har mange gode språkvaskere her hos Din Språkvask. Våre ansatte er svært dyktige, og har erfaring fra det meste innen språkvask – fra akademiske tekster til markedsføringstekster.

Vi har konkurransedyktige og gode priser, så om du ønsker språkvask av høy kvalitet, håper vi å høre fra deg.