Språkvask av masteroppgave

Språkvask kan være en svært viktig ting å prioritere før du leverer inn masteroppgaven din. Det kan være helt avgjørende for hvilken karakter du ender opp med.

Hva er språkvask?

Språkvask er ganske enkelt vask av språket i en tekst. Dette kan være tekster som omhandler for eksempel masteroppgaver, bacheloroppgaver, bøker eller markedsføringstekster.

Ved språkvask av en tekst, vil man gå igjennom alt som er skrevet for å rette opp i skrivefeil, grammatiske feil, oppbygging av setninger, og gjøre at teksten henger bedre sammen slik at den får en fin flyt.

Er språkvask og korrektur det samme?

Forskjellen mellom språkvask og korrektur kan være enkelt å blande for dem som ikke er kjent med det. Det er ikke helt det samme, men inneholder noen av de samme elementene.

Språkvask masteroppgave

Språkvask

Språkvask vil si at man går igjennom hele teksten før den leveres. Da ser man etter skrivefeil, grammatiske feil, oppbyggingen av setninger og at det er en god flyt i teksten.

Det er derfor sterkt anbefalt å bruke språkvask ved innlevering av viktige tekster, som for eksempel masteroppgaver. Får man utført en språkvask av masteroppgaven sin, kan man være trygg på at teksten er uten feil og har fin flyt.

Oppnå bedre karakter på bachelor

Korrektur

Man kan si at språkvask er en avansert form for korrektur. Der hvor korrektur kun fokuserer på feilskriving og eller gramatikkfeil, går språkvask mer inn i dybden for å gi en god sammenhengende tekst.

Korrektur passer fint for dem som vet at det er mye skrivefeil i tekstene sine, og trenger hjelp til å gjennomgå dette. Ved innlevering av masteroppgave, vil vi anbefale en språkvask siden den går mer i dybden, som vil gjøre den plettfri.

Husk at dersom du ønsker å oppnå best mulig resultat på masteroppgaven din, er språkvask med på å øke sjansen for en bedre kvalitet. En masteroppgave med mye feil vil kunne gi et dårlig helhetsinntrykk for sensoren.

Kvalitet på teksten

Å skrive en masteroppgave kan være svært tidskrevende, og det kan fort skje en del feil underveis. For å dermed spare tid, kan det være lurt å få den språkvasket.

Kvaliteten har mye å si for hvordan sluttresultatet ser ut, og det kan også si noe for karakteren du vil motta på masteroppgaven. Ved en god sammenhengende tekst uten skrivefeil, vil du oppnå større sjanse for en bedre karakter.

Engelsk masteroppgave

Å skrive en engelsk masteroppgave kan være vanskelig om man ikke er trygg i Engelsk. Det kan fort oppstå mange skrivefeil, og setninger kan være uten sammenheng.

Om du føler at dette er tilfellet med din engelske masteroppgave, er det lurt at noen som er bedre i engelsk får se på den. Å sende den til språkvask vil da være et godt alternativ. Det stilles svært høye krav til akademiske tekster – både faglig, og språklig.

Pris på språkvask

Priser på språkvask varierer alt etter hva man skal språkvaske, og hvor mye som skal språkvaskes. Ønsker du for eksempel kun at man ser etter feil i teksten, er det kun korrektur du ønsker.

Er du ute etter en full språkvask, gjennomgår man skrivefeil og grammatiske feil, også gjør man at teksten får en finhelhet med god flyt. Setninger kan derfor bli endret på eller bli fjernet.

Prisene varierer som sagt etter hva som skal språkvaskes, og lengden på det. Jo mer du ønsker skal språkvaskes, jo mer påvirkes prisen.

Motta hjelp til språkvask av masteroppgave

Vi i Din Språkvask hjelper deg gjerne, enten det gjelder språkvask eller korrektur av din masteroppgave.

Vi har lang og bred erfaring med språkvask av akademiske tekster, og du kan være sikker på å motta et godt resultat. Vi hører gjerne fra deg, og ser fram til at du tar kontakt.