Språkvask av engelsk tekst

Språkvask av en engelsk tekst kan være nyttig hvis du har en engelskspråklig tekst med høye krav til kvalitet. Dersom engelsk ikke er morsmålet ditt, er sjansen stor for at du ikke snakker eller skriver språket flytende.

Mange nordmenn er gode i engelsk, men det er sjeldent at man kan skrive en tekst helt rent. Da er det greit å få hjelp med språkvask på engelsk, av noen som faktisk kan språket fullt ut. På den måten kan man være helt trygg på at teksten holder mål.

Hva er språkvask av engelsk tekst?

Engelsk språkvask går ut på mye av det samme som norsk språkvask. Kort fortalt vil noen med gode engelskkunnskaper gå gjennom teksten din og forbedre den språklige kvaliteten. 

Under engelsk språkvask vil for eksempel skrivefeil og eventuelle grammatikkfeil fikses. Det er også mulig å få hjelp med omformuleringer der det er behov for dette. Noen ganger må setningene endres helt for at teksten skal få en naturlig flyt.

Engelsk språkvask av akademisk tekst

En akademisk tekst er en tekst det stilles svært høye krav til, ikke bare faglig – men også språklig.

Har du laget en akademisk tekst på engelsk, er det derfor ekstra viktig å få språkvask om du er utrygg på språket.

Språkvask av engelsk bachelor- eller masteroppgave

Dersom du studerer i utlandet, har du kanskje skrevet en master- eller bacheloroppgave på engelsk. Hvis du ikke er 100 % stødig i engelsk, kan en språkvask være en god løsning.

Det er fort gjort å få noen skrivefeil i teksten når den skrives på engelsk. Husk at karakteren på oppgaven ofte vil kunne påvirkes av språket. En tekst med skrivefeil vil enkelt og greit kunne ødelegge helhetsinntrykket teksten skaper.

Språkvask av PhD

Engelsk språkvask av PhD-oppgave

En PhD-oppgave skal være en svært godt skrevet akademisk tekst. Det er derfor enda viktigere at en slik oppgave er så godt som plettfri. Å skrive en PhD-oppgave på engelsk, kan også være vanskelig når engelsk ikke er ditt morsmål.

Det kan derfor være svært nyttig med en språkvask slik at skrivefeil, grammatiske feil og flyt kan gjennomgås av profesjonelle. Husk at om PhD-oppgaven din er plettfri og lettlest, vil også muligheten for en god karakter øke.

Språkvask av engelsk tekst for bedrifter

Språkvask av engelske tekster for bedrifter kan være svært nyttig. Det er ikke alle som er like flink til å skrive engelsk, og derfor kan det være lurt å få en språkvask av deres tekster.

Velger dere å få en språkvask av deres tekst, vil byrået dere velger å benytte tjenester av, sørge for at tekstene er uten skrivefeil, grammatiske feil, og at det er en god oppbygging og flyt i teksten.

Markedsføring

Ved markedsføring for bedrifter, er det viktig at språket representerer deres budskap. Teksten må også se bra ut, og kunne formidle hva dere ønsker å oppnå.

For å treffe deres målgruppe, må innholdet være av en slik karakter som passer for denne målgruppen. Måten man skriver på, kan hjelpe dere med å treffe riktig målgruppe.

Viktig med godt og forståelig språk

For bedrifter er det viktig at innholdet i budskapet kommer klart fram. Om det er noen skrivefeil eller om det er dårlig oppbygging av teksten, kan dette føre til misforståelser for kundene deres. 

Godt og forståelig språk er derfor viktig for bedrifter. Send gjerne derfor teksten deres inn til et byrå for språkvask, slik at bedriftens budskap blir lagt fram på riktig måte.

Dårlig kvalitet på språket kan være ødeleggende for bedriften sitt omdømme

Er markedsføringen deres full av skrive feil, grammatiske feil eller har dårlige formulerte setninger, kan dette være svært ødeleggende for bedriftens omdømme. Det kan være vanskelig å ta en bedrift seriøst om ikke alt er riktig.

Språkvask på engelsk for private

Språkvask er ikke bare for bedrifter som trenger dette. Også privatperson kan ha bruk for språkvask på engelsk. Hva enn man skulle trenge språkvask til, så kan man få hjelp til det.

Språkvask av engelsk bok

Bok på engelsk

Engelsk kan være vanskelig om man ikke skriver og snakker flytende. Det kan derfor være lurt å språkvaske slike tekster. Skriver du for eksempel en bok på engelsk, kan det være greit å få en språkvask av dette for å utelukke skrivefeil og grammatiske feil.

Språkvask av brev

Brev 

Har du familie eller venner i utlandet, og må skrive brev til dem på engelsk? Om du er usikker på dine egne ferdigheter, kan det også være greit med en språkvask. Da vil profesjonelle rette opp i eventuelle feil, og gjøre teksten mer forståelig.

Motta hjelp med språkvask på engelsk

Trenger du hjelp med engelsk språkvask, vil våre ansatte hos Din Språkvask stå klar til å hjelpe deg. Våre ansatte er svært dyktige, og har bred erfaring innenfor språkvask. Vi hører gjerne fra deg, så ikke nøl med å ta kontakt.