Søke om forskningsmidler

Trenger du finansiering til et forskningsprosjekt? Da kan du søke om forskningsmidler fra Forskningsrådet eller andre foreninger knyttet til fagområdet for prosjektet. Det foreligger flere søknadsfrister hvert år, så det lønner seg å være tidlig ute. 

Noen foreninger og stiftelser tar ikke imot søknader fra privatpersoner. I disse tilfellene må du søke gjennom universitetet eller arbeidsgiver. Hvis du søker som privatperson, er det derfor viktig at du avklarer mulighetene dine på forhånd. 

Forskningsmidler blir gitt for å støtte forskningsprosjekt. Det finnes mange alternativer for finansiering. Søknaden skjer gjennom en utlysning, på lik linje som en jobbutlysning. Her er det viktig at du følger kravene, rammeverket og søknadsfristene.

I tillegg til å følge de formelle kravene om utforming, innhold og vedlegg, er det naturligvis viktig med et godt og konkret språk. Dette kan vi i Din Språkvask hjelpe deg med.

Folk som samarbeider

Hvordan søke om forskningsmidler?

Søknadsprosessen vil variere hos de forskjellige foreningene. Noen har løpende opptak, andre har flere ledd du må gjennom før du kan sende inn en fullstendig søknad om forskningsmidler. Gjør deg kjent med prosessen du ønsker å søke hos.

For å finne aktuelle foreninger, kan du gjøre et raskt nettsøk. Forskningsmidler til aktuelt fagfelt, vil gi deg en god oversikt over aktuelle muligheter. Nasjonalforeningen gir midler til demensforskning, hjerte- og karforskning. 

Forskningsrådet tar imot søknader fra næringsliv, offentlig sektor andre forskningsorganisasjoner. Du kan ikke søke som privatperson, men du kan søke gjennom universitet eller arbeidsgiver.

Stiftelsen Dam tar imot søknader fra privatpersoner, og her kan du søke om midler til forskningsprosjekter innen psykisk helse. Avhengig av hvordan forskningsprosjektet skal utspille seg, hvor du studerer, jobber og fagområde, vil mulighetene altså variere.

Folk som lager sjekkliste

Slik skriver du en forskningssøknad

Det tar tid å skrive en god forskningssøknad, dette er ikke noe som blir gjort på én dag. Mange haster seg gjennom søknaden for å være en av de første søkerne, men her er det viktig at du ikke snubler på målstreken.

Start med å lese gjennom utlysningen nøye, og gjør deg kjent med krav, regelverk og søknadsskjema. Hvis du søker gjennom Forskningsrådet, har du muligheten til å teste forskjellige søknadsskjema å se på ulike søknadstyper. 

De fleste søknadsskjema kommer med en veiledningstekst. Bruk denne aktivt slik at du slipper å måtte tilføye informasjon senere eller rette opp feil. Det vil også være oppført en kontaktperson i utlysningen. Still spørsmål hvis noe er usikkerhet.

Legg merke til hvilke formelle krav som er knyttet til vedlegg og utforming. Sjekk om du har de obligatoriske vedleggene tilgjengelig før du begynner å skrive. Sørg for at du møter rammeverket for prosjektvarighet, start og slutt.

En mann som ser i en kikkert

En hard kamp om midlene

Alle som søker om forskningsmidler, er i konkurranse med hverandre. Det betyr at du ikke er sikret å få midler selv om du søker. Noen organisasjoner og foreninger har løpende søknadsmottak, mens andre har faste frister.

Det lønner seg å være tidlig ute med søknaden, særlig om disse behandles fortløpende. Da har du størst sjanse for å bli godkjent. Frister pleier å være absolutte. Dette betyr at du ikke kan tilføye tilleggsopplysninger, eller gjøre endringer i søknaden etter fristen er gått ut. 

Planlegg godt og test gjerne ut søknadsskjemaet i god tid før fristen. Vet du at du skal søke om forskningsmidler neste år? Begynn forberedelsene allerede nå og gjør deg kjent med regelverket og oppsettet. Slik kan du være raskt ute med å levere inn din søknad.

Tre skribenter

Motta hjelp til å søke om forskningsmidler

Enhver søknadsprosess vil være ulik. Noen foreninger hjelper deg med rådgivning fra første stund, mens andre har lengre prosesser hvor du må gjennom flere steg før du i det hele tatt får sende inn den fullstendige søknaden.

I noen tilfeller må du sende inn en beskrivelse av prosjektet, før du får tilgang til søknadsportalen. Dette må gjøres i god tid før søknadsfristen. Her er det viktig med et godt språk og nøyaktig prosjektbeskrivelse. 

Trenger du hjelp til å forsikre deg om at du har skrevet en velformulert søknad om forskningsmidler? Da kan vi i Din Språkvask bistå. Vi kan hjelpe deg med både korrektur og språkvask, slik at du er bedre rustet i kampen mot konkurrentene.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat, og fortell oss om ditt forskningsprosjekt.