Skrive masteroppgave

Skal du skrive en masteroppgave? Da har vi noen gode tips til hvordan du kommer i gang, og hvordan du bør planlegge månedene som kommer. 

Masteroppgaven er en større innlevering du gjør i forbindelse med høyere utdannelse. Dette er det siste leddet i en mastergrad, og vanligvis skriver du oppgaven over ett eller et halvt år.

Start skrivingen så tidlig som mulig, det er gjennom skriving du husker, tenker og ser skaper nye idéer. Velg et tema du faktisk har interesse for – og et tema du kan jobbe med over lengre tid uten å gå lei.

Det er både spennende, krevende, utmattende og ensomt å skrive en masteroppgave. Det er viktig at du lager strukturer, en tidsplan og gode rutiner fra starten. Les mer om hvordan du går frem med masteroppgaven din her.

Bøker og dokumenter

Hvordan skrive masteroppgave?

Et godt tips er å starte med skrivingen så tidlig som mulig. Ikke bare skriv når du har lyst, men sett opp en strukturert plan for månedene fremover. Test ut biblioteket, lesesalen og bytt gjerne med hvor du sitter og skriver.

Finn et tema og en problemstilling som engasjerer, men sørg for at det finnes tilstrekkelig med teorier og materialer å jobbe med. Bytt gjerne på å finne relevante teorier og utforske eget materiale. Dette gir rom for nye funn du gjør underveis, og låser deg ikke til teorien.

Start med innholdsfortegnelsen så tidlig som mulig, og sett opp et møte med veileder for å diskutere fremgangsmåte og plan videre. Da blir det lettere å få en oversikt over hvor du skal starte og hva som skal være med i oppgaven. 

Vær kreativ, men også kritisk og tenk funksjonelt. I en kreativ fase for å du skrevet ned nye tanker, og en kritisk fase sørger for å at du kan redigere en tekst som er overbevisende og korrekt. Det viktigste er å starte så tidlig som mulig.

En mann som jobber under tidspress

Skrive masteroppgave alene

Noen foretrekker å jobbe i grupper, andre liker best å skrive alene. Ikke tenk på hva du synes er gøyest, men legger heller vekt på hvordan du jobber du best.

Skriver du alene, har du naturligvis et større ansvar, men du får også mer kontroll til å være fleksibel og finne problemstillinger og tema som faktisk engasjerer deg. 

Master-året kan fort bli ensomt, særlig om du skriver alene. Bli gjerne med på et forskningsprosjekt eller forskningsgrupper dersom du har mulighet. Dette gir sosialt samspill og faglig utbytte.

I grupper med andre kan du få innspill fra både forskere, studenter og stipendiater. Husk at selv om du skriver alene, er du ikke alene om oppgave. Få hjelp og støtte der du kan, og bruk alle timene med veilederen din godt.

Robot

Masteroppgave eksempel

Din masteroppgave skal selvfølgelig være unik, men det kan være godt å se på eksempler for å få hjulene til rulle.

På nett ligger det mange eksempler på tidligere masteroppgaver. De fleste universitetet legger ut tidligere oppgaver som har gjort det godt og fått en høy karakter. 

Se gjerne på eksempler fra andre universitet, men husk at retningslinjene for oppsett og utforming kan være noe annerledes enn kravene på ditt universitet.

Du kan også finne eksempler innen ditt fagområde, for å få inspirasjon til forskjellige tilnærminger og problemstillinger.

En mann som kaster pil og bue

Vil du skrive masteroppgave for bedrift?

Har du lyst å skrive en masteroppgave for bedrift? Da kan du ta kontakt med oss i Din Gruppen. Vi stiller oss til rådig med det som kreves for av informasjonskilder og nødvendig data gitt utformingen av oppgaven.

Vi kan samarbeide tett underveis i arbeidet visst dette er ønskelig, med tilbakemeldinger og det du trenger av støtte. Vi kan også jobbe sammen med å utforme et oppgaveforslag.

Kontakt oss i dag på e-post, dersom du ønsker å skrive en masteroppgave for Din Gruppen – vi biter ikke!

Tre skribenter

Motta hjelp til språkvask

Vi hjelper studenter med masteroppgaver på mange måter, blant annet gjennom språkvask av oppgaven. Trenger oppgaven din en språkvask? La oss hjelpe deg slik at du kan slappe av litt frem til aller siste innspurt! 

Din Språkvask kan også hjelpe deg med språkvask av oppgaven – enten noen få kapitler underveis, eller hele oppgaver. 

Med språkvask kan du være sikker på at oppgaven ikke inneholder skrivefeil og godt formulert med riktig språk.

Hvis du vil lette på arbeidsmengden, står vi klar til å hjelpe deg. Kontakt oss i dag og fortell oss om din oppgave, akkurat nå får du de første 500 ordene gratis.