Kan man skrive masteroppgave på en måned?

Er det en måned igjen til fristen? Hvis ikke du søker om utsettelse, må du belage deg på noen hektiske uker. Men det er mulig å skrive oppgaven på kort tid. 

Hvis du har fullført empirien din, har hentet inn intervjumateriale og har prosjektskissen klar, er det bare selve skriving som gjenstår. Det vanskeligste er ofte å starte.

Med dårlig tid er det viktig å ikke være kritisk, men heller skrive ned alt du kommer på. Det kan også være lurt å få hjelp til språkvask – dette kan vi i Din Språkvask hjelpe med.

En mann med kikkert

Skal du skrive masteroppgave med dårlig tid?

Hvis du kan har én måned igjen til fristen, vil de aller fleste søke om utsettelse. Men hvis du har gjort mye av forarbeidet til oppgaven, kan det likevel være mulig å komme i mål.

Bruk gjerne den første og andre uken på å lage et førsteutkast. Her er det viktig å skrive så mye som mulig, og så relevant som mulig.

Den tredje kan du begynne å gå gjennom utkastet, korte ned på avsnitt og tilføye eventuell informasjon for å skape en rød tråd. Korrektur og språkvask er viktig her

Den fjerde uken bør settes av til selve utformingen av oppgaven, og eventuelle forord og sammendrag. Lag tabellene, litteraturliste, forsiden og sjekk at oppgaven følger retningslinjer for sitater og informasjon.

Folk som lager sjekkliste

Slik kan du skrive masteroppgave på kort tid

Start gjerne med en innholdsfortegnelse, slik at du har et oppsett å følge. Spar forord, sammendrag og konklusjonen til slutt.

Nå er det viktig å ikke være kritisk og gjøre seg klar for noen hektiske dager ved pulten eller lesesalen. Sett av tilstrekkelig med tid hver dag til å skrive. 

Skriv ned alt du kommer på som er relevant for oppgaven, både tanker, sitater og teorier. Når du ikke er kritisk til eget arbeid, og legger vekk perfeksjonist tendensene, vil du bli overrasket over hvor mye det er mulig å skrive på kort tid.

Håndtrykk

Skriv et utkast – la oss hjelpe med språkvask

Det viktigste er å få det første utkastet ferdig. Sikt deg gjerne inn på å skrive en lengre oppgave enn kravet, slik at det blir lettere å kutte ned på informasjon og forme oppgaven til slutt.

Det første utkastet trenger verken å være godt formulert eller fri for skrivefeil. Dette kan du ordne til slutt, når oppgaven skal struktureres. Men for å være sikker på at du blir ferdig i tide, kan vi i Din Språkvask hjelpe deg.

Vi kan hjelpe deg med språkvask. Dette sørger for gode formuleringer, et godt språk, riktig avsnitt og struktur. Du kan gjerne sende inn avsnitt etter hvert, eller hele oppgaven dersom du vil korte den ned på egen hånd.

Hvis du skal skrive en masteroppgave på kort tid, må du belage deg på noen hektiske uker. Helst bør du ha noen dager til å utforme forside, sjekke sitater, finpusse og dobbeltsjekke at du følger retningslinjene. Vi kan hjelpe deg med språkvask, slik at du kommer i mål.

Tre skribenter

Vi bistår med språkvask

Vi i Din Språkvask kan hjelpe deg med språkvask. Dette er nyttig både for de med lang og kort tid til fristen.

Språkvask sørger for at oppgaven er fri for skrivefeil og grammatiske feil. Her legges det vekt på godt språk, gode formuleringer og gode avsnitt.

Transkribering av intervjuer og kildemateriale er særdeles nyttig om det kort tid til fristen. Vi letter på arbeidsmengden og gir deg godt materiale å jobbe med.

Ta kontakt med oss i dag, vi hjelper deg gjerne med masteroppgaven. Nå får du de første 500 ordene gratis.