Sammendrag masteroppgave

Å skrive en masteroppgave kan være svært hardt og krevende arbeid. Før man er helt ferdig med oppgaven slik at den kan innleveres, må man skrive et sammendrag. Sammendraget er en slags oppsummering av oppgaven som skal forklares med korte ord.

Sammendraget skal skrives enkelt og konkret slik at leseren får en rask oversikt over hva oppgaven din handler om. Husk at sammendraget skal også kunne leses og forstås uavhengig av selve oppgaven.

Hvilke krav stilles til sammendraget?

Hvilke krav stilles til sammendraget?

Det stilles ikke noen spesielle krav for selve sammendraget, det viktigste er vel å få med seg det som står ovenfor. Noen krav finnes det, og dette er for eksempel krav om hvor lang et sammendrag skal være. Sammendrag skal være veldig kort og ofte gjerne ikke mer enn 300 ord.

Hva som gjelder for din utdanningsinstitusjon kan du finne på nettsiden deres. I tillegg til krav for antall ord i sammendraget, er det krav for skrifttype, skriftstørrelse og avstand mellom avsnitt. Dette er krav som gjelder for hele oppgaven og som man også finner informasjon om på utdanningsinstitusjonens nettsider.

Et annet krav er ofte hvor sammendraget skal plasseres i oppgaven. Noen tror gjerne at sammendraget skal plasseres til slutt i oppgaven fordi man jobber med sammendraget etter at man er ferdig med oppgaven. Men sammendraget skal plasseres først i oppgaven, altså før både forord og innholdsfortegnelsen.

Hva skal stå i sammendraget?

Hva skal stå i sammendraget?

Sammendraget skal gi leseren en oversikt over hovedinnholdet i oppgaven, problemstillingen og hva du har forsket, hvilke funn du har gjort og hvilken konklusjon du har kommet fram til. Husk at du har begrenset med ord å skrive i sammendraget, så pass på å få med den informasjonen du skal.

Husk også at sammendraget må skrives helt til slutt når du er ferdig med hele oppgaven slik at du har all informasjon som trengs for å skrive sammendraget. Husk også at selv om sammendraget skrives helt til slutt, skal det plasseres helt i begynnelsen av oppgaven din.

Språkvask av masteroppgaven

Språkvask av masteroppgaven

Når sammendraget er ferdig skrevet og du nesten er helt ferdig med oppgaven din, er det lurt å utføre en språkvask før du leverer inn oppgaven. Når man skriver slike lange oppgaver er det fort gjort å ha en del feil i teksten. 

Grammatiske feil fanges som oftest ikke opp av tradisjonelle tekstprogrammer som Word og Pages heller, og derfor må man ta en manuell gjennomgang av teksten. Man kan utføre en språkvask selv, men dette er svært tidkrevende og det forutsetter at du har gode språklige egenskaper.

Ofte er det lett å se seg blind på egne feil, gjerne på grunn av at du skriver ord feil selv om du tror de er skrevet rett. Det er derfor lurt å få andre til å se over oppgaven din for deg. Spør gjerne enn venn eller en i familien om de kan hjelpe deg, men spør noen som har gode språkferdigheter.

Om ingen av dine venner eller familiemedlemmer har slike kvalifikasjoner, kan man alltids få profesjonelle til å ta seg av dette arbeidet. En profesjonell vil kunne utelukke grammatiske feil, orddelingsfeil, skrivefeil og rare formuleringer slik at teksten får en fin flyt.

Å få profesjonelle til å gjøre jobben for deg koster selvfølgelig litt, men det er vel verdt det for en så viktig oppgave. En tekst som er rettet av profesjonelle kan i beste fall øke karakteren din, noe som igjen kan åpne flere dører for deg i arbeidsmarkedet.

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi i Din Språkvask står klar til å hjelpe deg om du trenger hjelp. Vi har lang og bred erfaring med språkvask av akademiske tekster som masteroppgaver, bacheloroppgaver og PhD-avhandlinger. 

Send oss gjerne en e-post for et uforpliktende tilbud. Normalt vil du få svar innen neste virkedag med tilbud fra oss. Vi ser fram til å høre fra deg og til å hjelpe deg med å få masteroppgaven din til å skinne.