Sammendrag bacheloroppgave

Etter endt oppgaveskriving hvor du har konkludert med ditt endelige resultat, er det på tide å skrive et sammendrag for oppgaven din. I denne korte artikkelen skal vi blant annet prøve å forklare litt om hva sammendraget skal inneholde.

Hvordan skrive sammendrag?

Hvordan skrive sammendrag?

Når selve oppgaven er gjort og du er ferdig  med konklusjonen din, da skal sammendraget skrives. Siden du allerede har all informasjonen du trenger til å skrive sammendraget, så burde det ikke vare vanskelig å skrive dette.

Utfordringen ligger nok ikke i å ikke vite hva man skal skrive, men å klare å holde seg innenfor antall tillatte ord. Sammendraget skal være kort og konsist, og ofte skal det ikke være mer enn 300 sider. Dette kan være en stor utfordring for de fleste når man sitter med en avhandling på opp mot 24.000 ord, men mer vanlig er ca. 15.000 ord.

Sammendraget skrives altså mot slutten når du har all informasjon du trenger til å skrive den, men det som kanskje overrasker mange er at sammendraget ikke skal plasseres til slutt i oppgaven, den skal faktisk være aller først, til og med før forord og innholdsfortegnelsen.

Hvilken informasjon skal sammendraget inneholde?

Hvilken informasjon skal sammendraget inneholde?

Med en avhandling på opp mot 24.000 ord, kan det være vanskelig å vite hva som skal stå i sammendraget eller hvordan du skal få plass til det. Sammendraget skal inneholde en oversikt over hovedinnholdet i bacheloroppgaven. Den skal da inneholde problemstillingen, hvilke funn du har gjort og den endelige konklusjonen. 

Sammendraget skal med andre ord kunnen leses og forstås uavhengig av resten av oppgaven. Oppsummering er også et godt ord å bruke for det er det sammendraget er, en kort oppsummering av avhandlingen din.

Hvordan er oppbyggingen på en bacheloroppgave?

Hvordan er oppbyggingen på en bacheloroppgave?

Som oftest vil man finne all informasjon om hvordan bacheloroppgaven skal se ut på utdanningsinstitusjonens hjemmesider. Dette kan være noe for skjellig fra sted til sted, så sjekk gjerne hva som gjelder for deg.

Noen steder vil man ikke finne denne informasjonen, og derfor kan det være greit å se på hvordan den mest vanligste oppbyggingen er av en bacheloroppgave. Nedenfor vil du finne en oppbygging. Dette er ikke en fasit for hvordan det skal se ut, men det er den mest vanligste oppbyggingen.

 

  • Tittelside (forside) 
  • Sammendrag
  • Innholdsfortegnelse 
  • Innledning 
  • Problemstilling 
  • Metode 
  • Analyse 
  • Konklusjon  
  • Kilder/leseliste 
Korrektur og språkvask

Korrektur og språkvask

Når man skriver en viktig oppgave som en bacheloroppgave, er det viktig at den ser så bra ut som mulig. Ønsker du at oppgaven din skal være lettleselig og ha god flyt, da er det lurt å foreta korrektur og språkvask.

Korrektur og språkvask sørger for at oppgaven din før det lille ekstra som i beste fall kan gjøre at det får en positiv innvirkning på karakteren din. Det er ikke en godt skjult hemmelighet at sensorer setter pris på lettleselige oppgaver med god flyt og uten masse feil i teksten.

Den enkle måten å utføre korrektur og språkvask på er å åpne oppgaven i et tekstdokument og se hvilke ord som har en rød strek under seg. Disse tekstprogrammene er dessverre ikke bra nok til å utføre denne jobbe, og de vil kun finne ord som er feilskrevet. 

Mangler det for eksempel en bokstav eller et ord er delt opp i to, så finner ikke nødvendigvis disse feilene. Ord som er plassert feil grammatiske feil og feil plassering av tegnsettinger er også noe disse programmene dessverre ikke klarer å oppdage.

Det kreves derfor manuell gjennomgang av slike tekster, noe som kan være tidkrevende. Om du kjenner noen som har nok kunnskap til å foreta språkvask av din bacheloroppgave kan det være en fordel å få dem til å gjøre det.

Om det ikke er noen som kan hjelpe deg med språkvask, finnes det heldigvis profesjonelle som har som jobb å perfeksjonere det skriftlige i oppgaven din. Å bruke profesjonelle vil spare deg for mye tid, og du kan være sikker på at alle feil vil bli rettet opp slik at du får en lettleselig oppgave og god flytende tekst.

Trenger du hjelp med språkvask?

Trenger du hjelp med språkvask?

Skulle du trenge hjelp med språkvask av bacheloroppgaven din, er ikke hjelpen langt unna. Vi i Din Språkvask står klar til å hjelpe deg med å gi bacheloroppgaven din det den trenger for å bli så bra som mulig. 

Send oss gjerne en e-post for å motta et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg.