Referanseliste

En referanseliste eller litteraturliste er vanlig å inkludere i slutten av oppgaveteksten, og gjerne før eventuelle vedlegg. Finn ut hvordan man skriver referanselister korrekt!

Enten det er snakk om en masteroppgave, bacheloroppgave, doktorgradsavhandling, hjemmeeksamen eller semesteroppgave, er en referanseliste obligatorisk.

En referanseliste inneholder alle de ulike kildene som er anvendt eller sitert i oppgaveteksten din. Dette gir leseren mulighet til å kontrollere hvor data og informasjon er innhentet fra. Pålitelige referanselister blir spesielt vektlagt innen høyere utdanning og blant forfattere.

Folk som lager sjekkliste

Hvordan skrive referanseliste?

Det finnes en rekke ulike stiler å anvende når du skal lage referanseliste. De fleste referanselister gir leseren innsyn i både forfatternavn, utgivelsesår, tittel på verk, utgivelsessted og forlag. Dette er all informasjonen som er nødvendig for å kunne identifisere kilden du har brukt.

 • Forfatternavn
 • Utgivelsesår
 • Verkets tittel
 • Utgivelsessted
 • Utgiver/forlag (ikke nødvendig ved bruk av tidsskriftartikkel)

Når du skal skrive en referanseliste er det også viktig å tenke over at listen skal se ryddig og oversiktlig ut. Her er en sjekkliste du kan ta utgangspunkt i:

 • Kontroller at referansene dine er entydige og korrekte
 • Ha listen i slutten av oppgaven (på ny side)
 • Ha «Litteraturliste» eller «Referanseliste» som overskrift
 • Før opp referanser med linjeskift eller hengemarg
 • Sorter listen i alfabetisk orden med forfatterens etternavn først
 • Benytt fullt forfatternavn. Du kan anvende initialer for fornavn dersom det fulle navnet er ukjent.
 • Oppgi boktittel eller verk i kursiv. Det samme gjelder navn på eventuelt tidsskrift eller konferanse.
 • Kapitler, artikler, upubliserte verk eller deler av verk kan oppgis i anførselstegn
Folk som legger til objekter

Ulike stiler for referanseliste

Når du skriver en referanseliste, kan du ofte velge mellom flere stilarter. Dersom det er snakk om en bachelor- eller masteroppgave (og lignende), vil du ofte ha fått beskjed av veilederen din om å bruke en spesifikk stil. 

De ulike stilartene benyttes typisk innen ulike fagområder. Innen humaniora benyttes for eksempel Chicago-stilen mye, mens Harvard-stilen ofte brukes innen teknologifag og realfag. Også Vancouver-stilen brukes hyppig innen real-, teknologi- og realfag, samt innen medisin og helse.

Blant de mest vanlige stilene for referanseliste finner vi følgende: 

 • APA
 • Chicago
 • Vancouver
 • Harvard
En CV

Referanseliste i APA-format er mest populært

Det å skrive referanseliste i APA-format er veldig populært, og brukes innen en rekke fagområder. Stilen benyttes for eksempel hyppig innen pedagogikk, psykologi, sosiologi og statsvitenskap, men også innen andre fagområder. 

APA-formatet finnes i ulike versjoner, og både APA 6 og APA 7 er vanlig. Dersom du skal skrive referanseliste med APA 7, må du blant annet huske på følgende:

 • Sorter listen i alfabetisk orden basert på forfatters etternavn.
 • Benytt «&» foran siste forfatter dersom det er 2–20 forfattere. Eksempel: Hansen, A., Knarvik, B., & Jensen, G.
 • Skulle verket har 21 forfattere eller mer, kan du inkludere de 19 første forfatterne og deretter utelatelsestegn («…»), etterfulgt av siste forfatternavn.
 • Bruk kursiv på boktittel, navn på tidsskrift og eventuelt volum.
 • Anvend hengende avsnitt på linke nummer to og videre linjer.
 • Husk å starte referanselisten på en ny side.
 • Når du benytter APA referanseliste, vil du som regel også benytte stilen i løpende tekst etter hvert som kilder oppgis.
Forstørrelsesglass

Hvordan lage referanseliste i Word?

Mange benytter Word når de skriver oppgaver. I dette skriveprogrammet er det heldigvis enkelt å opprette ny referanseliste. 

Benytt følgende fremgangsmetode dersom du skal lage en referanseliste i Word:

 • Plasser pilen og klikk der du ønsker å ha referanselisten
 • Velg «Referanser»
 • Velg «Stil»
 • Velg sitatstil (f.eks. APA 6, Chicago, GB7714 eller lignende)
 • Velg «Sett inn sitat»
 • Velg «Legg til ny kilde»
 • Gjenta prosessen om nødvendig
Folk som snakker sammen

Referanseliste i artikler

Det er spesielt vanlig å anvende referanselister i artikler. Dette er den mest populære oppgaveformen både blant skoleelever og studenter som tar høyere utdannelse.

Når du skal lage referanseliste i artikler er det ofte lurt å velge APA, Chicago, Harvard eller Vancouver. Disse referansestilene brukes hyppig, og godkjennes av de fleste utdanningsinstitusjoner. Sjekk likevel dette med utdanningsstedet ditt før du velger stil.

Tre skribenter

Våre tekstforfattere kjenner til reglene

En referanseliste gir leseren innblikk i hvilke kilder du har brukt, og er ofte et krav når du skriver oppgaver på høgskoler og universiteter. Det er også vanlig at forfattere anvender referanselister i slutten av verkene sine på fagbøker eller lignende som skal publiseres.

Dersom du er usikker på hvordan du skal lage referanseliste, kan Din Språkvask hjelpe deg. Vi vet hvordan listen skal utformes, og kan hjelpe deg enten du skal bruke APA, Vancouver eller andre referansestiler.

Kontakt oss i dag dersom du trenger hjelp!