Referanseliste APA

Referanseliste er et begrep som ofte brukes i forbindelse med oppgaveskriving i høyere utdanning, og APA er en spesifikk referansestil. Referanseliste APA er altså en referanseliste som er skrevet på en spesiell måte. Et annet ord for referanseliste er litteraturliste.

Hvis du har studert på høyskole eller universitet, så er referanseliste og APA to begreper du antageligvis kjenner god. Dette er begreper som alle bachelor- og masterstudenter kjenner til. Grunnen til det er at det skal følge med en referanseliste til de fleste oppgaver i høyere utdanning.

En referanseliste er en oversikt over hvilke kilder du har brukt i arbeidet med den aktuelle oppgaven. Dette er vanligst i høyere utdanning, men noen lærer å bruke det når de går på videregående skole.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan APA referansestil fungerer, samt hvordan du kan bruke denne referansestilen i oppgavene dine.

Folk som lager en referanseliste

Hvordan fungerer APA referansestil?

I begynnelsen av studiene er det mange som synes at APA referansestil er vanskelig, men det er egentlig ikke så komplisert.

APA referansestil innebærer å føre opp referanselisten din i alfabetisk rekkefølge etter teoretikerens etternavn. Etter teoretikerens navn kommer årstall, navnet på verket og eventuelt volum, som skal markeres med kursiv. Til slutt skal du skrive forlaget hvor verket er utgitt:

Nordmann, Ola (1990). Typiske sjangertrekk i eventyrene. Oslo: Eventyr forlag

Folk som lager sjekkliste

Slik bruker du APA i dine oppgaver

APA kan brukes på to måter. Det beste er imidlertid å kombinere de to måtene, for det er denne fremgangsmåten som vil gi deg det beste resultatet. Du kan bruke APA i oppgavene dine ved å henvise til en teoretiker, bruke et direkte sitat eller ved å parafrasere.

En som viser frem referanselisten sin

APA henvisning

Når du skriver en oppgave, så kan du henvise til en teoretiker i selve teksten. Dette er et nyttig verktøy hvis du skriver om noe som mange teoretikere har studert før deg. Du kan du henvise til en eller flere teoretikere i oppgaven din på denne måten:

Litteraturviterne Ola Nordmann (1990) og Kari Nordmann (2015) forteller at…

Dialogbokser

APA direkte sitat

Når du skriver en oppgave, så kan du også sitere direkte fra pensumbøkene dine. Denne formen for APA er vanligst å bruke når det er et kort sitat.

Ved bruk av direkte sitat i en tekst er det viktig å markere det på riktig måte. Dette er riktig markering av direkte sitater i en tekst:

‘’Et eventyr begynner alltid med ordene det var en gang’’ (Nordmann, 1990, s. 10).

Håndtrykk

APA parafrasering

Du kan også bruke APA ved å parafrasere. Det å parafrasere kan også kalles et indirekte sitat, og det er som regel mye lenger enn et direkte sitat. Et indirekte sitat er ikke alltid like tydelig i teksten, men også dette må markeres på riktig måte:   

Nordmann (1990) mener det er svært viktig at det er bevisste valg av sjangertrekk. Et av de typiske sjangertrekkene for eventyrsjangeren er at eventyret alltid begynner med ordene det var en gang. Dette sjangertrekket skaper alltid en viss forventning hos leseren (s. 10).

Tre skribenter

Motta hjelp til referanseliste i APA-format

Er du litt usikker om referanselisten din er slik som den skal være? Da trenger du ikke å bekymre deg stort lenger, for løsningen er faktisk nærmere enn du tror.

Vi i Din Språkvask har studert på både bachelor- og masternivå, og vi har skrevet mange referanselister i løpet av studietiden. Nå vil vi gjerne bruke vår kunnskap til å hjelpe deg ut av knipen. Vi kan hjelpe deg med å skrive eller å språkvaske referanselisten din i APA-format.

Ta kontakt med oss og motta hjelp til å skrive referanseliste i APA-format allerede i dag!