Prosjektbeskrivelse masteroppgave

I denne artikkelen skal vi forklare litt om hva en prosjektbeskrivelse av masteroppgave er for noe, og hva prosjektbeskrivelsen må inneholde. Les mer for å finne ut av hvilke krav som stilles.

Hvilken informasjon skal være med i prosjektbeskrivelsen?

Hvilken informasjon skal være med i prosjektbeskrivelsen?

I en prosjektbeskrivelse er det mye informasjon skal være med, og normalt pleier det å være på rundt 3-5 sider. For å finne ut av hva som forventes av deg i ditt fag, må du sjekke nettsidene til utdanningsinstitusjonen.

Vi har laget en punktliste over hvilken informasjon som må være med i prosjektbeskrivelsen. Rekkefølgen er ikke nødvendigvis så viktig, men eller punktene vi lister opp må være med i prosjektbeskrivelsen.

 

 • Tittel (Arbeidstittel)
 • Tidsplan
 • Litteraturliste
 • Forslag til disposisjon
 • Personvern
 • Forskningsetikk
 • Datahåndtering
 • Litteraturgjennomgang
 • Formål
 • Metode
 • Forskningsspørsmål
 • Tilleggsinformasjon 
Informasjon om punktene i prosjektbeskrivelsen

Informasjon om punktene i prosjektbeskrivelsen

Tidsplanen er veldig viktig for planleggingen av masteroppgaven. Denne er med på å vise om det er gjennomførbart på den tiden du har til gode. Veilederen din vil se igjennom tidsplanen din for å se om det er gjennomførbart på tiden man har. Om det ikke er gjennomførbart, vil veileder gi beskjed om dette slik at du kan endre på planene dine.

Litteraturlisten er en oversikt over litteraturen du har brukt i forskningen din og som du har referert til i prosjektbeskrivelsen. Du kan også lage en liste over litteraturen som du mener er ekstra relevant for prosjektet ditt.

Ved å lage forslag til disposisjon gir dette deg en sjanse til å organisere alt du skal gjøre og hvordan du ønsker å jobbe med oppgaven. Her kan du føre opp rekkefølgen på hvordan du ønsker å gjøre ting, og du kan også lage forslag på ulike titler på kapitler. Disposisjonen hjelper deg med å få en rød tråd gjennom oppgaven slik at du ser helheten.

Metode skal forklare hvilken metode du ønsker å benytte deg av i forskningen. Her har man to forskjellige metoder som ofte kalles for empirisk og teoretisk metode. Dette handler om hvordan du går fram for å få svar på dine spørsmål. Dette kan for eksempel gjøres ved spørreundersøkelser, intervjuer, statistisk analyse, observasjoner, tekstanalyse også videre.

Når det gjelder personvern, forskningsetikk og datahåndtering skal du forklare hvordan du skal ivareta dette. Personvern må tas svært alvorlig, og derfor må man ha en plan for hva man skal samle inn av data, hvor du samler dataen og hvordan du samler dem og hvor og hvordan du lagrer dem.

Det finnes retningslinjer på hva man ikke bør samle inn av persondata. Skolene har ofte egne steder hvor man kan lagre personvern slik at det ikke kommer på avveie. De har gjerne også informasjon som kan hjelper eg med å planlegge innsamlingen av persondata.

I formål og forskningsspørsmål skal du opplyse om hvilket tema du skal jobbe med og spesifisere hva du ønsker å oppnå. Du skal også gi en faglig begrunnelse for hvorfor du ønsker å jobbe med dette temaet. Skriv også ned 2-3 spørsmål du ønsker å dypdykke i.

I litteraturgjennomgangen skal du vise til konkrete forfattere, bøker rapporter også videre som er særlig relevante for temaet ditt. Du skal også forklare litt om tidligere studier i ditt tema og gjengi konkrete teorier og studier som kan være nyttig for deg.

Språkvask av masteroppgaven

Språkvask av masteroppgaven

Dette er ikke et av punktene som hører til prosjektgjennomgangen, men det er et av kravene som stilles til masteroppgaven. Hvor seriøst man tar dette er veldig forskjellig, men om du ikke tar det seriøst nok kan det gi grunnlag for trekk i den endelige karakteren.

Språkvask er viktig nettopp fordi man går igjennom hele teksten for å gjøre den bedre. På denne måten utelukker man feil i teksten slik at teksten blir lettleselig og får en fin flyt. Dette er noe av kriteriene til masteroppgaven, og sensoren merker fort om dette har blitt gjort eller ikke.

Sensoren gjør også en vurdering av kvaliteten i teksten, altså om det er skrivefeil, grammatiske feil, orddelingsfeil, feil tegnsetting og rare formuleringer. Alt dette er med på å definere hvilken karakter du ender opp med, og sensoren setter stor pris på en masteroppgave hvor man har utført en språkvask.

Å utføre språkvask kan være svært tidkrevende. Ofte skriver man mye feil uten at man er klar over det selv. Man tror gjerne at man har skrevet det riktig fordi det ikke kommer en rød strek under ordet i tekstprogrammet. Man kan dessverre ikke stole 100 % på slike programmer, og da må man utføre språkvasken manuelt.

Om du ikke har tid eller du føler at du ikke har god nok kunnskap til å utføre språkvasken selv, kan du få familie, venner eller noen profesjonelle til å gjøre det for deg. Bare sørg for at de som hjelper deg vet hva de gjør slik at de ikke ødelegger noe eller lager flere feil.

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi i Din Språkvask har lang erfaring med språkvask av masteroppgaver og andre akademiske tekster. Ved å utføre en språkvask vil vi gjøre oppgaven din skinnende ren. Ønsker du å ta kontakt med oss kan du gjøre det via e-post eller telefon. Alle tilbud fra oss er helt uforpliktende. Vi ser fram til å høre fra deg.