Problemstilling masteroppgave

Å velge en problemstilling til masteroppgaven sin kan være svært vanskelig og stressende for mange. Man er redd for å velge en dårlig problemstilling eller man er usikker på om den valgte er god nok. Skal man velge en problemstilling som er bra, er det viktig at du selv er fornøyd med valget ditt.

Ved valg av problemstilling må du velge noe som du er fornøyd med og noe som du interesserte deg for. Interesserer du deg for det eller allerede kan litt om temaet, da vil det gjøre arbeidet enklere for deg, og det vil bli enklere å jobbe med det og mer motiverende.

Hvordan velge problemstilling?

Hvordan velge problemstilling?

Det er ikke noe fasit for hvordan man skal velge problemstilling, det viktigste er rett og slett hva du mener om problemstillingen og om du er fornøy med den. Men det er viktig å ikke dvele for mye over hvilken problemstilling du skal velge, for da stjeler den dyrebar tid du kunn brukt til annet arbeid.

Når du velger deg problemstilling så må du ikke tenke på hva andre tenker om problemstillingen din. Dette gjør deg bare usikker og ubesluttsom. Tenk heller på at det er en problemstilling som interesserer deg. Om det er en problemstilling som er Spennede for deg å finne ut av, er det det som teller, ikke hva andre synes.

Har problemstillingen din et tema du har erfaring fra, kjenner eller interesserer deg mye for, da vil du ha en fordel med at du allerede har kunnskap om det før du begynner å skrive. Kanskje har du da også tilgang på informasjon allerede som kan hjelpe deg. I beste fall har du også en fot innenfor hos en informant som kan hjelpe deg underveis.

Hva er en problemstilling?

Hva er en problemstilling?

En problemstilling er ett eller flere spørsmål man ønsker å få svar på innenfor et tema. I noen tilfeller trenger det heller ikke å være et spørsmål. Problemstilling bør være tydelig slik at folk forstår hva det dreier seg om. Problemstillingen din skal formulere hva drøftingen din skal handle om.

Hvordan velge tema?

Hvordan velge tema?

Temaet burde man velge ut ifra erfaring eller interesse. Har man kunnskap om temaet i forkant vil dette hjelpe deg langt på vei med masteroppgaven. I tillegg er det viktig at det interesserer deg og motiverer deg. Om du har erfaring, kunnskap, interesse for temaet har du en stor fordel som kan ha stor betydning for det endelige resultatet.

Hvordan svare på en problemstilling?

Hvordan svare på en problemstilling?

Problemstillingen er det hele oppgaven din dreier seg om. Alt du skriver om i oppgaven skal dermed være relevant for problemstillingen din.

Problemstillingen kan som sagt inneholde ett eller flere spørsmål, så det er viktig å besvare alle spørsmålene om det er flere. Om noe av innholdet ikke er relevant for problemstillingen er det like greit å fjerne det.

Hvordan drøfte en problemstilling?

Hvordan drøfte en problemstilling?

Drøfting er det ofte mange som gruer seg til fordi de er usikker på hvordan de skal gjøre det. I og med at du nå skriver en masteroppgave, har du allerede vært gjennom en bacheloroppgave med drøfting, så da burde man ha nok kunnskap om hvordan det fungerer.

I drøftingen så kommenterer man og stiller spørsmål til funnene man har gjort så langt. Sagt med andre ord så diskutere man fram og tilbake og stiller kritiske spørsmål til funnene.

Meningen med dette er at man skal kunne se at det er andre måter å tolke funnene man har gjort. Vurderer man tolkningene mot problemstillingen så foretar man en drøfting.

Språkvask av masteroppgave

Språkvask av masteroppgave

Språkvask er en svært viktig del av det å skrive en masteroppgave. Det er noe alle burde gjøre før man leverer inn en så viktig oppgave som det faktisk er. En masteroppgave kan være med å definere retningen din videre enten det er i næringslivet eller med videre studier.

Ønsker man en god karakter på masteroppgaven er det en fordel å utføre språkvask. Å ikke utføre språkvask kan faktisk gjøre at du får en dårligere karakter enn om du hadde gjort det. Sensorer setter stor pris på oppgaver som er uten feil og som flyter fint, dermed kan en språkvask gi deg en bedre karakter.

Ved å utføre en språkvask vil du eliminere alle feil som måtte være i masteroppgaven din utenom faktafeil, de må du selv ta ansvar for. Språkvask fjerner skrivefeil, feil tegnsetting, rare formuleringer, orddelingsfeil  og grammatiske feil.

Ved språkvask kan man også se på oppbyggingen av setninger og avsnitt for å formulere dem på en bedre måte slik at det gir en bedre sammenheng og flyt i teksten. 

Kontakt oss

Kontakt oss

Trenger du hjelp med språkvask kan man få profesjonelle til å gjøre jobben for seg. Vi i Din Språkvask har lang og bred erfaring med språkvask av akademiske tekster og hjelper deg gjerne med å få masteroppgaven din til å skinne.

Om du ønsker å vite mer om oss eller ønsker å få et uforpliktende tilbud fra oss, er det bare til å sende oss en e-post eller ta kontakt med oss på telefon. Vi ser fram til å høre fra deg.