Problemstilling bacheloroppgave

Problemstilling til bacheloroppgaven kan være svært vanskelig å komme på. Mange bruker veldig lang tid på å finne ut av hva problemstillingen skal være, men her er det viktig å ikke bruke for lang tid, du må ikke bruke så lang tid at det går utover tiden man har til rådighet.

Krav til problemstilling

Krav til problemstilling

Det kan være vanskelig å finne en problemstilling som man er fornøyd med, men det viktigste er at den oppfyller kravene som forventes. Problemstillingen må for eksempel være tydelig og relevant. Den skal ta utgangspunkt i eksisterende litteratur på fagfeltet og bør tilføre ny kunnskap.

Hvordan finne problemstilling til bacheloroppgaven?

Hvordan finne problemstilling til bacheloroppgaven?

Å finne problemstilling til bacheloroppgaven kan som sagt være veldig vanskelig, men et tips er å se på hvilke erfaringer og interesser du selv har innenfor feltet. Dette er kanskje det beste tipset du får når du skal finne en problemstilling.

Ved å velge en problemstilling basert på erfaringene og interessene dine, vil du ha et fortrinn når du skal jobbe med bacheloroppgaven. Du vil da kunne skrive om noe du allerede har kunnskap om og som da vil gjøre det enklere for deg å motivere deg underveis.

Hvordan svare på en problemstilling?

Hvordan svare på en problemstilling?

En problemstilling kan enten formuleres som et spørsmål eller flere. Vanligvis har man flere spørsmål som man ofte vil ha svar på, men med hovedfokus på ett spørsmål. Skal problemstillingen inneholde flere spørsmål, er det da mest normalt å ha spørsmål som for eksempel hvorfor og hvordan.

Husk at når du har valgt problemstilling, så skal alt i bacheloroppgaven handle om nettopp dette, det må være relevant for problemstillingen. Om det ikke er relevant, er det en fordel å fjerne det fra bacheloroppgaven slik at det ikke bare blir unødvendig fyll.

Hvor lang skal en bacheloroppgave være?

Hvor lang skal en bacheloroppgave være?

Normalt er en bacheloroppgave på opptil ca. 15.000 ord. Det er store variasjoner i hvor lang det er forventet at den skal være. Kriterier for hvor lang den skal være kan for eksempel være hvilket fag du tar, hvor mange studiepoeng det gir, om du skriver sammen med noen eller hvilken utdanningsinstitusjon du studerer ved.

For å finne ut av hva som er forventet av deg på din utdanningsinstitusjon, kan du gå inn på nettsiden til skolen eller du kan forhøre deg med veilederen din. På nettsiden til skolen vil du inne masse nyttig informasjon om bacheloroppgaven.

Hvordan skal oppbyggingen av en bacheloroppgave se ut?

Hvordan skal oppbyggingen av en bacheloroppgave se ut?

Denne informasjonen vil du ofte også kunne finne på nettsiden til utdanningsinstitusjonen, men om det ikke står der så kan du også høre med veilederen din. Om det viser seg å være vanskelig å finne denne informasjonen, har vi et eksempel på hvordan det kan se ut. 

Under vil du se et oppsett av hvordan en bacheloroppgave kan se ut. Husk at dette er bare et eksempel, men eksempelet er basert på de mest vanlig oppsettene vi har sett hos forskjellige utdanningsinstitusjoner.

 

  • Tittelside (forside) 
  • Innholdsfortegnelse 
  • Innledning 
  • Problemstilling 
  • Metode 
  • Analyse 
  • Konklusjon 
  • Sammendrag 
  • Kilder 
Språkvask og korrektur av bacheloroppgaven

Språkvask og korrektur av bacheloroppgaven

Ofte når man er ferdig med å skrive bacheloroppgaven, så er det lurt å utføre språkvask og korrektur av bacheloroppgaven. Språkvask og korrektur er et tidkrevende arbeid, så sørg derfor for å sette av nok tid til dette før innlevering. 

Ved å utføre språkvask og korrektur så ser man for eksempel etter grammatiske feil, orddelingsfeil, feil tegnsetting, skrivefeil og rare formuleringer. Får man fikset opp i alt dette, vil du få en flott tekst uten feil som blir mye enklere å lese.

Når man utfører språkvask kan man også gjøre endringer i oppbyggingen av setninger og avsnitt. Dette kan man gjøre om setningene ikke flyter så veldig bra. Man vi da få en fin flyt igjennom teksten som er lettleselig.

Sensorer setter stor pris på at eleven utfører språkvask og korrektur av bacheloroppgaven. Det gjør det mye enklere for sensor å lese oppgaven og han får også et godt inntrykk av at du virkelig har jobbet godt med teksten.

I beste fall kan man ved å utføre språkvask og korrektur få en bedre karakter enn om du ikke hadde gjort det. Er det mange feil i teksten så kan dette være grunnlag for trekk i karakteren da kriteriene for bacheloroppgavene ikke er møtt.

Sørg derfor for å utføre språkvask og korrektur. Om du ikke er så dyktig på å utføre slikt, kan du få venner eller familie til å gjøre det for deg, men det er en fordel om de er dyktige i språkvask og korrektur slik at man ikke ender opp med flere feil i teksten. Det finnes også profesjonelle som kan gjøre jobben for deg.

Kontakt oss angående språkvask og korrektur av bacheloroppgaven

Kontakt oss angående språkvask og korrektur av bacheloroppgaven

Vi i Din språkvask hjelper deg gjerne om du trenger hjelp med språkvask og korrektur av bacheloroppgaven din. Send oss gjerne en e-post om du ønsker mer informasjon eller et tilbud fra oss. Tilbudene fra oss er helt uforpliktende, slik at du ikke binder deg til noe før du har takket ja.

Vi har lang erfaring fra språkvask og korrektur innen akademiske tekster, og vi kan garantere deg et godt resultat som både du og sensor vil bli meget for nøyd med. Vi ser fram til å høre fra deg.