Presentasjon av masteroppgave

Ikke alle er klar over det, men i noen fag så må man i tillegg til å levere inn masteroppgaven skriftlig, ha en muntlig framføring av masteroppgaven. Dette kan i mange tilfeller være en stor belastning på elevene, men det er altså noe man må igjennom.

Muntlig presentasjon av masteroppgaven

Muntlig presentasjon av masteroppgaven

Som en del av masteroppgaven må man i noen fag også ha en muntlig framføring av masteroppgaven sin. Dette gjøres som oftest på skolen foran to forskjellige sensorer, en intern sensor og en ekstern sensor.

En muntlig fremføring utføres for at sensoren skal ha et bedre grunnlag for karaktergivelse. I tillegg til framføring skal man også forsvare masteroppgaven sin. Alt du sier under denne framførelsen vil hjelpe sensoren med å sette sin endelige karakter.

En muntlig presentasjon kan utføres på forskjellige måter. Mange velger den mest vanlige metoden hvor står med masteroppgaven i hendene og holder en framføring. Andre ønsker å gjøre litt mer ut av det og velger å ha fremføringen på Powerpoint.

Under pandemien med Covid-19 er det også mange som har fått ha fremføringen via nett over Teams eller Zoom. Dette er en svært effektiv måte å gjøre det på, og det kan også være enklere for eleven på denne måten med tanke på belastningen en fremføring kan medføre.

Om denne metoden for fremføring via Teams og Zoom er kommet for å bli er det ingen som vet, men det er en mer effektiv måte å gjøre det på, så man skal ikke se bort i fra at dette kommer til å bli mer og mer vanlig de neste årene.

En muntlig fremføring kan ha ulike lengder, men det mest vanlige er at den varer i 20-30 minutter. Om man går over utdelt tid så vil sensoren stoppe framføringen. Når framføringen er fullført vil sensoren diskutere masteroppgaven med deg. Både den skriftlige innleveringen, den muntlige framføringen og diskusjonen vil bli lagt til grunn for endelig karakter.

Når man skal ha en muntlig framføring av masteroppgaven, er det flere temaer du må innom. Det er ditt eget ansvar å få alle temaene med i framføringen så være nøye med dette. Her er en oversikt i tilfeldig rekkefølge over temaene du som oftest må innom i framføringen.

 

  • Problemstilling
  • Tema 
  • Resultater og konklusjon
  • Metode og teori
  • Diskusjon
Hvilke krav stilles til masteroppgaven?

Hvilke krav stilles til masteroppgaven?

Det er mange ulike krav som stilles til masteroppgaven. Det er faktisk såpass mange krav at vi velger kun å nevne noen få av disse i denne artikkelen. Vi kan for eksempel si at om du ikke følger de formelle kravene så vil det føre til trekk i karakteren.

De formelle kravene finner man ofte i retningslinjene for oppgaveskrivingen. Gjør du som beskrevet stiller du sterkt og gjør et godt inntrykk på sensoren. Et annet krav sensor setter stor pris på er om oppgaven har en god struktur og oppbygging.

Andre krav er for eksempel at avskriving fra kilder på ingen måte må forekomme. Alt må skrives med egne ord i oppgaven. Omskriving av andres oppgaver blir for eksempel sett på som avskriving og kan i verste fall føre til stryk avhengig av omfanget.

Hvor mange ord er masteroppgaven?

Hvor mange ord er masteroppgaven? 

Hvor lang masteroppgaven skal være er forskjellig fra de ulike utdanningsinstitusjonene. Hvor my man må skrive kommer også an på hvilket fag man tar og hvor mange studiepoeng det gir. Jo mer studiepoeng man får, jo flere ord er det vanlig at man må skrive.

Normalt vil en masteroppgave være på omtrent 24.000-42.000 ord, noe som tilsvarer rundt 60-104 sider. Her er det flere ulike avsnitt man skal skrive om, men de som skal skrives mest på er blant annet metode, diskusjon, resultat og problemstilling.

Språkvask av masteroppgaven

Språkvask av masteroppgaven

Etter å ha skrevet mesterverket ditt, kan det være lurt å utføre språkvask av masteroppgaven din. Vanligvis vil en slik stor oppgave inneholde en del skrivefeil, orddelingsfeil, grammatiske feil, feil tegnsetting og rare formuleringer. Alt dette går man igjennom ved en språkvask.

Utelukker man alle disse feilene i masteroppgaven vil man få en mye mer lettleselig oppgave med god flyt. Dette er også noe sensoren setter stor pris på, og kan i beste fall utgjøre en forskjell på hvilke karakter du vil oppnå.

Husk å sett av god nok tid til å utføre språkvask av masteroppgaven din for en språkvask kan være svært tidkrevende. Språkvask kan ikke utføres ved å bare se på hvilke ord som har en rød strek under ordet i et tekstprogram. Dessverre er det veldig få feil slike programmer finner.

For å få et best mulig resultat må man derfor lese igjennom hele teksten for å se etter feil. Du kan gjøre dette selv, men det er en fordel om du får hjelp fra noen andre. Grunnen til dette er at det er lett å se seg blind på egne feil. Ofte skriver man også ord feil uten at man er klar over det.

Det aller beste er om du får noen til å gå igjennom teksten din som har peiling på rettskriving og språkvask. De kan sørge for at masteroppgaven ser bra ut og blir uten feil. Kjenner du ingen som kan hjelpe til med dette så finnes det heldigvis profesjonelle som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med noen profesjonelle som kan hjelpe deg med språkvask av masteroppgaven, er det bare til å ta kontakt med oss i Din Språkvask. Vi står klar til å hjelpe deg om du ønsker å benytte våre tjenester.

Du kan sende oss en e-post eller kontakt oss per telefon for å få et uforpliktende tilbud. Vi har lang erfaring med språkvask av akademiske tekster, og garanterer derfor et godt sluttresultat som både du og sensor vil bli fornøy med. Vi ser fram til å høre fra deg.