Oppsett bacheloroppgave

Hvordan du skal sette opp bacheloroppgaven er kanskje ikke så enkelt, i hvert fall når man ikke har gjort det før. I denne artikkelen gir vi deg det mest vanlige oppsettet på hvordan en bacheloroppgave kan se ut.  

Hvordan skrive bacheloroppgave?

Hvor lang tid tar det å skrive en bacheloroppgave? 

Dette varierer veldig fra person til person, noen kan bruke kort tid og noen bruker lengre tid. Noen utsetter også å begynne på den til i siste liten. Et godt råd er å begynne så tidlig som mulig med bacheloroppgaven slik at man slipper å stresse på slutten av semesteret. 

Bacheloroppgaven har du et semester på deg å skrive, eller fra januar til mai, noe som gir deg i overkant av fire måneder å jobbe med den. Hvor lang tid du ønsker å bruke på den er opp til deg, men begynn så tidlig som mulig og ta deg god tid til å arbeide med den.

Hva er det mest vanlige oppsettet av en bacheloroppgave?

Det mest vanlige oppsettet av en bacheloroppgave 

Hvordan oppsettet skal se ut på ditt utdanningsinstitutt kan variere fra vårt eksempel. Sjekk nettsiden til ditt utdanningsinstitutt om de kan ha egne referanser for hvordan den skal se ut. Det vanligste oppsettet for en bacheloroppgave ser slik ut:  

  • Tittelside (forside) 
  • Innholdsfortegnelse 
  • Innledning 
  • Problemstilling 
  • Metode 
  • Analyse 
  • Konklusjon 
  • Sammendrag 
  • Kilder/leseliste 
Tips til hvordan skrive bacheloroppgave

Et par tips til å jobbe med bacheloroppgaven 

Før du setter i gang med selve bacheloroppgaven må du finne et tema og en problemstilling. Finn et tema som interesserer deg eller som du er nysgjerrig på. Finn så en god problemstilling, men ikke bruk for lang tid på det slik at det stjeler for mye tid. 

Lag deg en fremdriftsplan med flere mål underveis. Man kan finne forskjellige maler på internett til dette formålet. Sett deg små mål som skal oppnås underveis. Da vet du hvor du bør være til enhver tid. Vær også realistisk med målene du setter deg. Sørg også for å være ferdig ca. 1-2 uker før innlevering slik at du kan lese til eksamener også. 

Underveis eller etter du er ferdig med bacheloroppgaven er det lurt å lese korrektur og ta språkvask av oppgaven. Om man får vekk blant annet skrivefeil, grammatiske feil og orddelingsfeil vil teksten din se mye bedre ut. Det kan til og med gi deg en høyere karakter. 

Når du jobber med litteratur og forskjellige sider, sørg for å skrive dem ned underveis som du jobber med dem. Dette sørger for at du har full kontroll på hvilke kilder/leselister som skal legges ved i bacheloroppgaven. 

Sørg også for å ta mange pauser underveis. Ta deg gjerne fem minutter i timen slik at du ikke blir utslitt. Jobber man for lenge og uten pauser blir man fort sliten og kan miste motivasjonen.  

På nettsiden til utdanningsinstituttet vil man finne mye informasjon om bacheloroppgaven som for eksempel hvilken font og skriftstørrelse som skal brukes. Sørg for å følge alle kravene deres slik at den blir så bra som mulig.  

Hvor lang er en bacheloroppgave?

Hvor lang skal bacheloroppgaven være? 

Vanligvis ligger bacheloroppgaven på mellom 6.000-10.000 ord, noe som tilsvarer ca. 15-25 sider. Dette gjelder i hovedsak selve oppgaven med metode og analyse. Det vil si at for eksempel forside, innledning, oppsummering, innholdsfortegnelse og sammendrag ikke er inkludert i dette. 

Hjelp til korrektur og språkvask

Hvor kan man få hjelp til korrektur og språkvask? 

Det er tidkrevende å lese korrektur og språkvask, men om du ikke har tid eller orker å ta korrektur og språkvask selv, da finnes det mange firmaer på nett som kan hjelpe deg med dette. 

Vi i Din Språkvask har lang erfaringen med korrektur og språkvask av bacheloroppgaver. Våre flotte medarbeidere vil sørge for at bacheloroppgaven din blir lettleselig og uten feil. Ønsker du et uforpliktende tilbud fra oss, er det bare å sende oss en e-post. Vi ser fram til å høre fra deg.