Online korrektur

Mange finner nytte av online korrektur, da dette er både raskt og effektivt. Korrekturlesing kan komme til nytte i mange ulike tilfeller, enten man har jobbet med en masteroppgave eller andre tekster.

Når man er opptatt av høy kvalitet på tekstene man produserer, er det lurt å sikre den språklige kvaliteten. Ved å la noen ta korrektur online, kan du på kort tid få rettet opp i eventuelle språkfeil.

Hva er online korrektur?

Online korrektur er korrekturlesing som bestilles over nett. Man sender teksten til korrekturleser via nett, og teksten sendes deretter tilbake når den er klar. Siden hele prosessen er nettbasert, vil du få teksten tilbake i løpet av kort tid.

I dag er online korrektur sannsynligvis den vanligste formen for korrektur. De færreste sender teksten inn til et korrekturbyrå i dokumentformat. Dette ville tatt mye lengre tid, og man risikerer dessuten at dokumentene kan gå tapt på veien.

Hva gjøres under korrekturlesing av tekst?

Ved korrekturlesing av tekster er det mye som kan gjøres for å gjøre teksten bedre. Å gjøre dette selv kan være tidkrevende, og det kan derfor være greit å sende teksten til et byrå for online korrektur.

Skrivefeil

Skrivefeil blir det ofte mye av når man skriver tekster. Det kan være at det mangler en bokstav i ordet, at det er en feil bokstav i ordet, eller at man har stavet ordet helt feil. Ved online korrektur vil dette bli fikset slik at teksten blir bedre.

Grammatikkfeil

Grammatikkfeil er et gjentagende problem for mange, og kan være svært vanskelig til tider. Orddelingsfeil er en grammatisk feil som ofte går igjen. Orddelingsfeil kan for eksempel være «is biter» i stedet for «isbiter».

Feil bruk av tegn

Et annet gjentagende problem er feil bruk av tegn. Det kan for eksempel bestå av komma som er satt på feil sted, eller punktum som ikke blir brukt ofte nok. Hermetegn og kolon er også tegn som ofte blir brukt på feil måte.

Endre tekstens oppbygning dersom det trengs

Tekstens oppbygging har mye å si for hvordan leseren oppfatter teksten. Teksten kan føles dårlig om den har feil oppbygging eller føre til mistolkning. Ved online korrektur kan du få hjelp til å gjøre oppbyggingen bedre, slik at teksten blir bedre, og enklere å lese.

Gjøre setninger enklere å tolke

Ofte kan setninger være vanskelige å tolke. Dette kan for eksempel komme av grammatikkfeil, skrivefeil, feil bruk av tegn, eller at det er dårlig formulert. Slike ting er viktig å fikse slik at folk ikke mistolker teksten de leser.

Bytte ut vanskelige ord med ord målgruppen kan forstå

Flere tekster inneholder vanskelige ord som kan være vanskelig å forstå for mange. Da kan det være lurt å bytte ut disse ordene for å gjøre teksten mer forståelig. Dette kan du også få hjelp til ved online korrektur.

Online korrektur av bachelor- eller masteroppgave

Har du skrevet en lengre akademisk oppgave, som for eksempel en master- eller bacheloroppgave? Det er viktig å forsikre seg om god kvalitet på tekster man har investert mye tid på.

Du kan motta online korrektur av din master- eller bacheloroppgave. Da vil en korrekturleser gå gjennom teksten bit for bit og passe på at den ikke inneholder feil. Det kontrolleres også at faglige uttrykk er korrekte.

Online korrektur gjør at du kan levere inn teksten til universitetet eller høgskolen uten å bekymre deg for språklig kvalitet. Husk at språket faktisk kan være utslagsgivende for hva slags resultat/karakter oppgaven får.

Korrektur online for bedrift og privat 

Online korrektur kan være nyttig for både bedrifter og private. For bedrifter kan det være aktuelt med online korrektur om de har tekster som skal publiseres, enten det er reklameflyere eller innlegg på sosiale medier. Det kan også være andre viktige dokumenter som trenger korrektur.

Private trenger gjerne online korrektur om de har skrevet et viktig brev, en fortelling eller gjerne en bok. Om det er andre som skal lese din tekst, er det greit å få en online korrektur på det, slik at teksten blir mer helhetlig og enklere å lese.

Motta hjelp med korrektur på nett

Ønsker du å benytte deg av online korrektur, hjelper vi i Din Språkvask deg gjerne. Vi har flere års erfaring med språkvask, og har svært dyktige medarbeidere. Send oss gjerne en henvendelse, og du vil få et uforpliktende tilbud fra oss.