Moms på korrektur

Mange spør seg gjerne om det er moms på korrektur, og ja, det er det. Akkurat som all annen tekst som produseres og korrekturleses så er det moms. Et annet ord som brukes for moms er mva.

I Norge er man momspliktig for det aller meste, og det er spesielle krav til hva og hvordan man kan unngå å måtte betale moms.

Hva er momsfritt?

I Norge er det en rekke tjenester som er momsfritt, men mange faller ikke innunder de tjenestene, som for eksempel korrektur. Vi skal kort nevne noen av tjenestene som ikke er momspliktig i Norge.

Moms er en skatt som går til staten. Det er også staten som setter føringen for hva moms det skal være og hvilke tjenester de skal omfatte. For eksempel når du handler i butikken, så er det moms på det aller meste du kjøper. Mat og næringsmidler betaler man for eksempel 15 % moms på, klær betaler man 25 % moms på, og persontransport som for eksempel Taxi er det 8 % moms.

I Norge er tjenester som for eksempel helsetjenester og sosiale tjenester noe som er momsfritt. Det vil si for eksempel leger og tannleger eller barnehager. Andre eksempler er lotteritjenester, guidetjenester og undervisning.

Dessverre faller ikke korrektur innunder noen av de kategoriene som staten har fastsatt som momsfri. Momsen på korrektur ligger på det samme som på klær og andre generelle ting, altså på 25 %. 

Korrektur for firma med AS

Firmaer med AS betaler som oftest moms for tjenester og ting de kjøper – deriblant korrektur –, og kundene deres må betale moms for tjenestene eller tingene de selger. Fordelen for et firma med, er at momsen de betaler for tjenester eller ting som de kjøper, kan du få tilbake fra staten.

Mange som starter et firma misforstår hvordan dette fungerer, og man tror gjerne at man slipper å betale moms. Man slipper ikke å betale moms, det må man alltid betale, men man kan få tilbake moms om man som firma er mva-pliktig.

Korrektur for enkeltpersonforetak

Som med AS, så må også enkeltpersonforetak betale moms så fort de er mva-pliktig. Om man er mva-pliktig avhenger av hvor mye man tjener på å selge tjenestene man selger. Selger du varer og tjenester for over 50.000 kroner i løpet av 12 måneder, ja da er du mva-pliktig. 

Tjener man under denne grensen vil man slipe å betale mva. Firmaet du har kjøpt varer eller tjenester av vil da ikke kunne fakturere deg for moms før du er blitt mva-pliktig, og du har heller ikke lov til å fakturere for moms før du er over denne grensen.

Så i prinsippet så kan man kjøpe korrektur for opptil 49.000 i året så lenge man ikke kjøper andre varer og tjenester slik at man kommer over den grensen. Men er det verdt det for å slippe å betale moms? Det får være opp til deg, men husk at man også må føre regnskap – som kan være tidkrevende – når man driver firma.

Hva er egentlig korrektur?

Korrektur er gjennomgang av en tekst. Man sjekker da om det er skrivefeil og andre feil i teksten og retter opp i dette. Får man utført en korrektur så vil teksten bli mye enklere å lese.

Korrekturlesing kan gjøres av all tekst uavhengig av hva det måtte være. Er det en reklamesnutt, en tale eller viktige dokumenter som for eksempel kontrakter, kan alt dette korrekturleses. Dokumentene vil se mye bedre ut uten skrivefeil og grammatiske feil.

Korrektur for alle

Vi i Din Språkvask utfører korrektur for alle, enten om det skulle være for et AS, enkeltpersonforetak eller for private. Har du noe skal utføres korrektur på, er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi har god og lang erfaring med korrektur, og svært dyktige korrekturlesere. Vi er ganske sikker på at dere vil være fornøyd med arbeidet vårt, så ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Vi minner også på om at GDPR er svært viktig i vårt arbeid, og all data som vil bli sendt til oss blir derfor slettet ved endt oppdrag.