Metode bacheloroppgave

Hvilke metode du ønsker å benytte når du skal skrive en bacheloroppgave er helt opp til deg. Her er det flere ulike metoder å velge mellom, og vi skal ta deg igjennom en del av disse. Det er ingen fasit på hva som er den beste metoden, men det kan være lurt å se på hva som kan være det beste for akkurat din problemstilling.

Hva er egentlig metode?

Hva er egentlig metode?

Man kan si at metode er et verktøy man bruker i utførelsen av en bacheloroppgave. Metoden er å samle inn masse ulik data, og all denne dataen må være relevant for problemstillingen du har valgt deg.

Til vanlig har man to forskjellige metoder man kan benytte. Man har kvalitative metoder og kvantitative metoder. De kvalitative metodene er for eksempel intervjuer, dokumentanalyser og observasjoner. Kvantitative metoder er for eksempel spørreskjemaer.

Som sagt så er det ingen fasit for hva som er den beste metoden å benytte seg, men man må vurdere hvilken som passer seg best til akkurat din oppgave. Noen av metodene kan også være mer tidkrevende å jobbe med, så tenk nøye over hvilken du ønsker å benytte.

Hva er forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ metode?

Hva er forskjellen mellom kvalitativ og kvantitativ metode?

Kort fortalt så gir kvalitativ metode mer utdypende informasjon og gir deg mer dybde på bakgrunn av tallenes tale. En kvantitativ metode gir informasjon om konkrete tall på generelle punkter.

Hvordan velge metode?

Hvordan velge metode?

Ved valg av metode må du tenke nøye igjennom hva som passer best for deg. Mange ønsker gjerne ikke å bruke så mye tid på dette, og da velger mange en kvantitativ metode som å lage et spørreskjema. Hvem har ikke mottar forespørsler av venner på Facebook om å svare på deres spørreskjemaer?

Men er dette den beste måten å gjennomføre en metode på? Den diskusjonen kan vi ta en annen gang, men det er også mange som velger kvalitativ metode som intervjuer. Dette er også et godt alternativ for å samle inn informasjon.

Om man ser på metoden som spørreundersøkelsen, er man helt avhengig av at folk faktisk går inn å svarer på den. De som svarer kan for eksempel også ha ulik bakgrunn, utdannelse og etnisitet, noe som også kan gi store variasjoner i svarene man får ved en spørreundersøkelse. Sørg derfor for at denne metoden passe før du velger den.

Ved intervjuer kan du selv velge hvem du ønsker å intervjue. Ønsker du kun å intervjue folk innenfor et visst fagfelt, er dette fullt mulig å få til. Det tar kanskje lengre tid å gjøre det på denne måten, men man får de intervjuobjektene man vil ha.

En ting som er svært lurt å gjøre ved intervjuer er å ta lydopptak av dem. Å sitte og skrive ned alt de sier under intervjuet vil ta for lang tid og man vil miste mange ord underveis. Ta derfor lydopptak av intervjuene og transkriber dem i ettertid.

Språkvask og korrektur av bacheloroppgave

Språkvask og korrektur av bacheloroppgave

Skriver man en bacheloroppgave er det også lurt å utføre en språkvask av oppgaven. Dette gjør at oppgaven din blir bedre og gir en mye bedre flyt. Ofte er det mange feil i oppgavene om man ikke gjør en språkvask, og ofte er man også blind for sine egne feil dessverre. 

Sørg derfor for å få noen andre til å utføre en språkvask for deg. Å Bruke et tekstprogram som Word eller Pages vil ikke fungere på annet en rene skrivefeil, og det er ikke alle de feilene programmene klarer å finne heller.

Grammatiske feil, skrivefeil, orddelingsfeil og feil tegnsetting er bare noe av det man fikser ved en språkvask. Man kan også endre oppbyggingen av setninger og avsnitt slik at det får bedre flyt. Totalt vil hele oppgaven bli mye mer lettleselig og ha god flyt, noe sensoren vil sette stor pris på.

Hjelp til språkvask og korrektur

Hjelp til språkvask og korrektur

Om du skulle trenge profesjonell hjelp med språkvask og korrektur av din bacheloroppgave, står våre flott medarbeidere i Din Språkvask klare til å hjelpe deg. Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg.