Meglerspråk 

Eiendomsmeglere spiller en avgjørende rolle i kjøp og salg av eiendom. Deres språk og kommunikasjon er en nøkkelfaktor i yrket. Imidlertid er det et voksende problem i bransjen: meglerspråket. Meglerspråket er preget av unødvendig kompliserte uttrykk, kryptiske beskrivelser og generell mangel på kreativitet.   

«Et steinkast unna». Den formuleringen har du kanskje hørt før? Men hva betyr det egentlig? Denne og flere lignende formuleringer er typiske for det såkalte meglerspråket. Dette har negative konsekvenser for både kjøpere og selgere. Det er på høy tid å belyse dette problemet. 

Den klisjéfylte annonseteksten 

Når du blar gjennom boligannonser, er det lett å merke seg at mange av dem deler en urovekkende likhet. Fra «sjarm» og «unikt», til «perlen» og «stilfullt», er meglerspråket preget av klisjéer som gir liten innsikt i den faktiske eiendommen. Dette språket gir et falskt inntrykk av eksklusivitet og kvalitet, uavhengig av eiendommens egentlige verdi.  

Eiendomsmeglere bruker ofte overflødige adjektiver som «fantastisk», «spektakulær» og «unik» for å beskrive eiendommer som er langt ifra det. Dette skaper urealistiske forventninger hos potensielle kjøpere. Meglerspråket gir dermed en falsk representasjon av eiendommer og skader meglerens troverdighet. 

Unødvendig kryptisk kommunikasjon 

Meglerspråk er også preget av kryptisk kommunikasjon. For eksempel kan en annonse inneholde uttrykk som «kosmetisk oppussingsobjekt». Det betyr egentlig at eiendommen trenger en omfattende renovering. Slike vagt formulerte beskrivelser skaper forvirring. Det hindrer kjøpere i å ta informerte beslutninger. 

I tillegg bruker meglerne ofte forkortelser som «P-rom», «S-rom» og «EIER», uten å gi en forklaring. Dette gjør det utfordrende for lekfolk å forstå de grunnleggende aspektene ved en eiendom. I stedet for å skape klarhet, legger meglerspråket til forvirring. 

Mangel på kreativitet og unikhet 

En annen ulempe med meglerspråket, er mangelen på kreativitet og unikhet. Eiendomsmeglere har en unik mulighet til å fremheve de særegne kvalitetene ved en eiendom. De ender derimot ofte opp med standardiserte, generiske beskrivelser. Dette fører til en følelse av likegyldighet, der hver eiendom virker utbyttbar med den neste.  

Kreativ og engasjerende kommunikasjon kan bidra til å skille en eiendom fra mengden. Meglerspråket burde oppmuntre til å formidle det spesielle ved en eiendom på en unik og overbevisende måte. I stedet blir det ofte en hindring for å vise potensialet og appellene til en eiendom. 

Hvordan forbedre meglerspråket? 

For å forbedre meglerspråket i eiendomsbransjen, er det nødvendig å ta noen konkrete skritt: 

1. Unngå klisjéer: Meglere bør unngå å bruke overflødige adjektiver og klisjéer i annonsetekstene. I stedet bør de fokusere på å gi konkret informasjon om eiendommens egenskaper og tilstand. 

2. Vær klar og presis: Meglerne bør bruke klart og presist språk for å beskrive eiendommens tilstand og egenskaper. Unngå vage og tvetydige uttrykk. 

3. Gi forklaringer: Hvis forkortelser brukes, bør meglerne alltid gi en kort forklaring for å hjelpe lekfolk med å forstå terminologien. 

4. Vær kreativ og unik: Oppmuntre meglere til å være kreative i sin kommunikasjon og formidle det unike ved hver eiendom. Dette kan bidra til å fange potensielle kjøperes oppmerksomhet. 

Trenger du hjelp med meglerspråk? 

Meglerspråk i eiendomsbransjen er et problem som påvirker både selgere og kjøpere negativt. Det skaper urealistiske forventninger, forvirring og mangel på engasjement. Ved å forbedre kommunikasjonen og unngå klisjéer, kan eiendomsmeglere bidra til å skape en mer rettferdig og transparent prosess for alle parter involvert.   

Å sette en stopper for dårlig meglerspråk, vil føre til bedre beslutninger og mer tilfredse kunder i eiendomsverdenen. Trenger du hjelp med meglerspråk? Ta kontakt med Din Språkvask!