Masteroppgave tips

Det å skrive en masteroppgave kan være vanskelig og svært krevende. Det er heller ikke alle som vet hva de skal skrive om. Masteroppgaven er en veldig viktig del av din utdanning og kan gjøre at dine drømmer kan oppfylles. I denne artikkelen skal vi se på tips som kan hjelpe deg med masteroppgaven. 

Hvor skal man begynne?

Hva skal man begynne med? 

Først og fremst må man finne ut av hvilket tema man ønsker å skrive om og hva problemstillingen skal være. Det beste tipset når det kommer til tema, er at du må finne et tema som interesserer deg og som du ønske rå vite mer om. Kanskje vet du allerede mye om et tema som du kunne tenkt deg å skrive om. 

Velger man et tema du er interessert for vil det gjør det mye enklere å jobbe med. Det vil også være lettere å holde motivasjonen oppe når andre hadde gått i kjelleren. Når du har funnet et bra tema, må du velge en problemstilling. Velg en problemstilling du ønsker å finne mer ut av slik at du holder motivasjonen på topp. 

Tidsplan

Ta det som det går, eller lage en tidsplan? 

Du kan selvfølgelig ta det som det går, men da har du ikke et tidsperspektiv å forholde deg til. Da vet du kun dato for innlevering av masteroppgaven, men du har ingen for hvordan du skal få den ferdig i tide. 

Ved å bruke en tidsplan kan man lage en detaljert plan hvor man kan dele opp prosjektet i flere små mål. Deler man det opp i små mål, vil du fort se fremgang for hver gang et av målene er ferdig og kan krysses av. Du vil da også se når du forventer å være ferdig med alle målene. 

Når du setter deg små mål, må du passe på å sette realistiske mål. Om du bruker for lang tid på målene du har satt deg, vil det potensielt sette ferdigstillelsen av masteroppgaven i fare. Om det skulle være tilfelle, kan man søke om utsettelse, men husk å søk i god tid. 

Når man begynner på en masteroppgave kan det også være nyttig i involvere veilederen din i arbeidet ditt. Veilederen er en nyttig ressurs som man bør utnytte mens man kan.

Oppsett

Hvordan skal oppsettet se ut på en masteroppgave? 

Mange høgskoler og universiteter har sine egne maler for hvordan de vil at en masteroppgave skal se ut, men det er ikke alle som har det. Siden det ikke er alle som har det, så har vi laget en punktliste som viser et vanlig oppsett av en masteroppgave som du finner litt lengre nede på siden. 

Når man skriver en masteroppgave er det mye å passe på. Man må bruke riktige fonter og riktig skriftstørrelse. Denne informasjonen skal være tilgjengelig på utdanningsinstitusjonens nettsider. Spør veilederen din om hjelp om du ikke finner denne informasjonen. 

Oppsett

Oppsett 

Dette er det mest vanlige oppsettet en masteroppgave har. Husk at om skolen din har et annet oppsett så må du benytte deg av det. Har de ikke noe ferdig oppsett, står du fri til å gjøre det slik du vil, men sørg for at rekkefølgen gir mening. 

 • Forside 
 • Sammendrag 
 • Forord 
 • Innholdsfortegnelse 
 • Innledning 
 • Teori 
 • Metode 
 • Resultater/analyse 
 • Drøfting 
 • Avslutning 
 • Litteraturliste/kilder 
 • Vedlegg 
Hvor lang?

Hvor lang skal en masteroppgave være? 

En masteroppgave er på normalt 24.000-42.000 ord. Jo flere studiepoeng studiet gir, jo mer forventes det av masteroppgaven og man må derfor skrive mer. Det forventes at det skrives mest i punkter som drøfting, metode og resultater/drøfting. 

For å finne ut av hvor mye utdanningsinstitusjon forventer at du skriver, kan du finne denne informasjonen på nettsiden deres. Skulle du skrive mer eller mindre enn forventet, vil masteroppgaven bli forkastet, noe som ender med at du må ta den på nytt – ofte med en annen problemstilling. 

Språkvask og korrektur

Korrektur og språkvask av masteroppgave 

Ved innlevering av masteroppgaven er det lurt at man har utført korrektur og språkvask av oppgaven. Dette vil gjøre helhetsinntrykket mye bedre fordi man utelukker skrivefeil, grammatiske feil og andre feil i teksten. I verste fall kan man få en lavere karakter fordi det er så mange feil. 

Korrektur og språkvask av masteroppgaven kan være svært tidkrevende når man må gå igjennom en så lang tekst. Ofte får man da ikke tid til å gjøre det selv, eller man er utslitt av ha jobbet med den i så lang tid. Da er det greit å vite at det finnes firmaer som kan hjelpe deg med dette. 

Vi hos Din Språkvask kan hjelpe deg med dette. Vi har lang erfaring med korrektur og språkvask av bacheloroppgaver, masteroppgaver og andre akademiske tekster. Send oss gjerne en e-post for et uforpliktende tilbud.