Masteroppgave forside

En masteroppgave er virkelig en prøvelse for mange, og for noen kan også forsiden på masteroppgaven være litt vanskelig. Hvordan skal den se ut? Hvilken informasjon skal være på forsiden? Får man plass til all informasjonen? Dette er noen av spørsmålene vi skal besvare i denne artikkelen. 

Hva skal være med på en forside? 

Det kan være noe forskjell for hva de ulike utdanningsinstitusjonene ønsker skal være på forsiden av en masteroppgave, men mange av de samme elementene går igjen. Husk å sjekk hos din utdanningsinstitusjon hvordan de vil at oppsettet skal være. 

På forsiden skal det være noen helt elementære ting som for eksempel Universitetets logo, navnet ditt eller kandidatnummer, navn på institutt og navn på fakultet, hovedtittel og undertittel. Dette er de mest vanlige tingene å ha på en forside. 

Oppsett av forsiden på en masteroppgave 

Oppsettet på forsiden til masteroppgaven skal være fin og ryddig. De fleste utdanningsinstitusjoner har gjerne en egen mal for hvordan de ønsker at oppsettet skal være. Dette finner man som oftest på nettsiden deres. 

Mange begynner gjerne med logoen til utdanningsinstitusjonen, deretter følger hovedtittel og undertittel. Ofte skal ikke hovedtittelen være mer enn tre linjer. Etter undertittel skriver man navnet sitt eller kandidatnummeret. 

Deretter skriver man gjerne at det er et masterprogram og hvor mange studiepoeng det gir. Man avslutter med navn på institutt og navn på fakultet, og helt nederst skriver man dato.

Er det krav til forsiden på en masteroppgave? 

De ulike utdanningsinstitusjonene kan ha forskjellige krav. Blant annet kan det være krav til hvilken font man bruker og til skriftstørrelsen. På hovedtittelen skal det for eksempel være en skriftstørrelse på 24-28, undertittel på 20-25, og kandidatnummer, masterprogram og navn på institutt og fakultet kan være 16-19. Datoen nederst skal gjerne ha skriftstørrelse 12. 

Her er det ikke på skriftstørrelsen som er forskjellig, men hvilken font som brukes kan også være ulikt. Man skriver gjerne hovedtittel i Arial bold, undertittel i Arial italic, og resten i Arial regular. Hvilken font og hvilken skriftstørrelse man skal bruke kan variere fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon. Sjekk derfor med din utdanningsinstitusjon hva som gjelder der.

Masteroppgave lengde 

Her er det store variasjoner i hva som forventes av antall sider på en masteroppgave. Det kan komme an på hvor mange studiepoeng den gir for eksempel. Jo flere studiepoeng, jo lengre forventes den å være. 

Man kan si at en masteroppgave skal være mellom 60-105 sider, noe som tilsvarer et sted mellom 24.000-42.000 ord. Men det er som sagt forskjell fra de forskjellige utdanningsinstitusjoner. Hva som er forventet vil man kunne finne ut av på nettsiden deres. 

Det er også viktig å notere seg at innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg ikke teller med i antall sider eller ord på selve masteroppgaven. 

Hvordan jobbe med masteroppgaven? 

Det beste tipset er å være forberedt og begynne så tidlig som mulig. Er du forberedt og allerede vet hva du skal skrive om og hvordan du skal angripe problemstillingen, er du allerede godt på vei. Å være forberedt er alfa og omega når det kommer til å skrive en masteroppgave som er så omfattende. 

Under arbeidet kan det også være lett å bli distrahert. Slå derfor av mobil, TV, musikk og andre ting som lett gjør deg distrahert. Da vil man få arbeidsro og man jobber mye bedre med masteroppgaven. 

Korrektur og språkvask av masteroppgave 

En masteroppgave er ekstremt lang og som oftest blir det en del skrivefeil og grammatiske feil i teksten. Det kan også være rare setninger og oppbygginger av setninger som ikke gir mening. Det kan derfor være lurt å ta en korrektur eller språkvask av masteroppgaven før den leveres. 

Det er lettere sagt enn gjort å gjøre dette på egenhånd, spesielt om du kanskje ikke er så god på det. Tekstprogrammene finner dessverre ikke heller alle feilene som er i en tekst. Derfor anbefales det å levere inn slike oppgaver til et tekstbyrå slik at de kan rette den for deg. 

Om du ønsker at et tekstbyrå skal gjøre det for deg, så ta gjerne kontakt med dem en stund før innleveringsfrist. En masteroppgave er tross alt en stor oppgave på opptil 42.000 ord, så det kan ta litt tid å rette den. 

Pris på korrektur og språkvask 

Prisen avhenger som oftest av lengden på oppgaven. Jo flere ord man har, jo dyrere blir det. Skulle du trenge hjelp med korrektur og språkvask av oppgaven din, kan du sende en forespørsel til et tekstbyrå for å få et prisoverslag. Som regel er det uforpliktende å få et prisoverslag. 

Kontakt oss 

Vi i Din Språkvask står klare til å hjelpe deg om du du skulle trenge hjelp med korrektur og språkvask av din masteroppgave. Send oss gjerne en e-post for et uforpliktende tilbud.