Masteroppgave antall ord

Hvor mange ord man skal skrive på en masteroppgave kan være vanskelig å vite på forhånd. Vanligvis må man skrive et minimum antall ord, også er det et maksimum antall ord man må holde seg under. Hvor mye det er snakk om, det kommer an på hvilken utdanningsinstitusjon du studerer hos.

Hvor mange ord må man skrive?

Normalt må man skrive minst 60 sider, noe som tilsvarer ca. 24.000 ord. Det høres kanskje mye ut, men i løpet av et helt år så burde dette være overkommelig for de aller fleste. I løpet av en dag kan man tross alt skrive flere tusen ord. 

Maks antall ord ligger på rundt 42.000 ord, noe som tilsvarer 105 sider. Man tenker at det kanskje er vanskelig å skrive mellom 24.000-42.000 ord, det kan det godt være. Men om man har et god plan for hvordan man skal utføre arbeidet, bruker mange kilder, har gode spørsmål og gode problemstillinger, vil man fint kunne klare dette.

Hvordan jobber man med masteroppgaven?

Det man burde starte med er å finne ut av hvilket tema du skal skrive om. Velg helst noe som du brenner for da det er mye enklere å jobbe med noe du interesserer deg for. Legg så en plan på hvordan du ønsker å utføre arbeidet på. Å starte med en fremdriftsplan er en god ide.

Sørg også for å begynne i god tid og å sette deg et realistisk mål for når du skal være ferdig med de forskjellige målene. Om du setter deg for store mål på for kort tid, kan det fort bli et voldsomt rot. Unngå dette, og sett av god tid til arbeidet.

Fremdriftsplanen hjelper deg til å sette mål for når du skal være ferdig med de forskjellige delene. Om man da jobber systematisk for å nå disse målene, vil det spare deg for mye krefter og frustrasjon om du havner bakpå og begynner å få dårlig tid.

Finne deg et sted hvor du kan konsentrere deg om arbeidet slik at du ikke blir forstyrret hele tiden. Om dette er på et bibliotek, i parken eller hjemme finner du fort ut av selv. Skru av mobilen din og andre ting som kan være forstyrrende mens du jobber.

Det er viktig å også ta seg pauser underveis. Sitter man lenge og jobber blir man fort utslitt. Ta noen korte pauser innimellom, gjerne vekk fra mobil og PC-skjerm slik at øynene får hvile litt.

Hva teller som antall ord i en masteroppgave?

Med antall ord menes det som skrives i innledning, metode, teori, analyse, drøfting og avslutning. Ord som skrives i innholdsfortegnelsen, litteraturliste og i vedlegg teller ikke med på antall ord i oppgaven.

Språkvask og korrektur av masteroppgaven

Når du er ferdig med å skrive masteroppgaven er det lurt å ha tid til overs for å kunne utføre språkvask og korrektur. Da vil man få unna alle feilskrivinger og rare formuleringer i teksten. Dette gjør at teksten får en mye bedre flyt og blir mye enklere å lese. Og i beste fall kan det til og med gjøre at man får en bedre karakter.

Det er en fordel å få noen andre til å gå igjennom masteroppgaven for deg da man ofte kan se seg blind på egne feil. Få derfor en som er god skriftlig til å se igjennom arbeidet ditt. Om du ikke kjenner noen som er god til det eller ønsker en ekstra gjennomgang, kan det være greit å sende det til et tekstbyrå.

Et tekstbyrå vil gå igjennom hele masteroppgaven din og rette eventuelle skrivefeil, grammatiske feil, orddelingsfeil, setninger som ikke er formulert bra nok, og ord som til fordel kan byttes til noe bedre. Ved språkvask kan man også gjøre større eller mindre inngrep i teksten for å gjøre den bedre.

Hva koster språkvask og korrektur av en masteroppgave?

Pris på språkvask og korrektur av en masteroppgave avhenger av hvor lang teksten er. Er det mange ord i oppgaven, jo dyrere blir det. Verdt å merke seg er at masteroppgaven er noe man har jobbet lenge med for å oppnå så godt resultat som mulig, og derfor kan det lønne seg å få utført en språkvask på den.

Hvem kan hjelpe meg med språkvask?

Det finnes mange tekstbyrå der ute som kan hjelpe deg med dette, og vi hos Din Språkvask hjelper deg gjerne for å oppnå et bra resultat. Vi har lang erfaring med språkvask, og garanterer med det et godt resultat. Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.