Masteroppgave lengde

Hvor lang skal egentlig en masteroppgave være? Det kan variere mye, men dette og mye mer skal vi gi svar på i denne artikkelen. Les videre for nyttige tips! 

Hva er en masteroppgave?

Hva er en masteroppgave? 

Hva en masteroppgave er, er det vanskelig å finne en klar definisjon på. Det er i hvert fall en oppgave som varer over én til to semestre i en mastergrad. For å kunne ta en mastergrad må man ha fullført en bachelorutdanning. For å kunne ta en doktorgrad, må man ha tatt ferdig en mastergrad. 

En mastergrad kan man ta både på høgskole eller på universitetet. Masteroppgaven er en svært viktig del av studiet, og kan definere hvilke muligheter man har etter endt studie. Uten en mastergrad er det mange jobber som dessverre ikke er innenfor rekkevidde.

Hvor mange ord?

Hvor mange ord må man skrive? 

Som tidligere nevnt så varierer dette mye. Det avhenger av hvilket universitet eller høgskole man går på, hvilken studieretning du tar og hvor mange studiepoeng du tar. Jo flere studiepoeng, jo mer forventes det at du skriver. 

Vanligvis når man skriver en masteroppgave så må man skrive ca. 24.000-42.000 ord. Dette vil tilsvare ca. 60-105 sider. Man har normalt ett år på å skrive en masteravhandling, men det er mulig å få en utsettelse om man søker om dette på forhånd. 

Hvordan skrive masteroppgave?

Hvordan skrive en masteroppgave? 

Det aller lureste man kan gjøre er å skrive om noe som interesserer deg. Jo mer du interesserer deg for emnet, jo mer motivert er du for arbeidet. Finn deg derfor et spennende og interessant tema slik at du kan holde deg motivert hele veien. 

Når man har funnet temaet man ønsker å jobbe med så er det tid for å finne en problemstilling. Problemstillingen kan være hva som helst innenfor det temaet, men helst noe som er interessant. Om det er noe som kan vekke stor oppmerksomhet er det en stor fordel, men det er absolutt ikke et krav. 

Etter at tema og problemstilling er bestemt, er det lurt å lage en plan for fremdriften din. Sett deg flere små mål slik at man raskere vil oppnå ferdigstillelse. Etter hvert som du kan krysse av på planen din hva du har gjort, jo bedre føles det. Sett deg realistiske mål for når de forskjellige målene skal være ferdig. 

Skulle du gå over tiden på noen av målene er det lurt å få rettet opp i det så fort som mulig. Bruker du først for lang tid på et mål er det fort gjort at det baller på seg videre til de andre målene. Igjen, sett deg realistiske mål. 

Om du blir fortere ferdig med noen av målene dine, kan du ta en gjennomgang av hva du har gjort for å se at alt er som det skal være. Når alt ser fint ut og om du fortsatt ligger foran skjema, da fortsetter du med neste mål. 

Hvilke ressurser?

Hvilke ressurser kan man benytte? 

Man har mulighet til å bruke de ressursene man ønsker. En ressurs som mange ikke tenker på er veilederen. Veilederen din kan være en fantastisk ressurs til arbeidet ditt med masteroppgaven. Du kan også sette opp timer med veilederen din utover semestrene for å gjennomgå hva du har gjort. Er det noe du lurer på eller trenger hjelp med, kan veilederen hjelpe deg med dette. 

Korrektur og språkvask

Bør man korrekturlese eller språkvaske masteroppgaven? 

Det er absolutt en fordel å korrekturlese eller språkvaske masteroppgaven. Det kan være mange skrivefeil, grammatiske feil og rare formuleringer i teksten som må rettes for å gi et godt helhetsinntrykk. 

Mye feil i teksten kan gi sensoren et dårlig inntrykk av teksten. Det kan også gi inntrykk av at du har hastet deg igjennom masteroppgaven og har gjort den i siste liten. For at oppgaven skal se bra ut og for at sensoren skal få et godt inntrykk er det en fordel å kjøre korrektur og/eller språkvask av masteroppgaven. 

Man kan gjøre slikt selv, men det er svært tidkrevende. Det er også lett for å se seg blind for egne feil. Mange har også orddelingsfeil som man ikke er klar over selv. Det kan da være lurt å gi oppgaven til noen som har god skriftlig forståelse blant venner eller familie. Om du ikke kjenner noen som kan ta seg av det, kan man få profesjonelle til å ta seg av det. 

Oppsett av masteroppgave

Hvordan skal oppsettet på en masteroppgave være? 

Det er ingen fasit for hvordan oppsettet på en masteroppgave skal være da dette er forskjellig blant de ulike utdanningsinstitusjonene. Ofte kan man finne ut av hvordan din utdanningsinstitusjon ønsker at oppsettet skal være på nettsiden deres. 

Om det står informasjon på nettsiden til utdanningsinstitusjonen om hvordan oppsettet skal se ut, da er det lurt å holde seg til den. Om du ikke finner noe, forhør deg med for eksempel veilederen om de har et fast oppsett de foretrekker. Her er en punktliste med det mest vanlige oppsettet: 

 • Forside 
 • Sammendrag 
 • Forord 
 • Innholdsfortegnelse 
 • Innledning 
 • Teori 
 • Metode 
 • Resultater/analyse 
 • Drøfting 
 • Avslutning 
 • Litteraturliste/kilder 
 • Vedlegg 

Hvor mye du skal skrive på de forskjellige punktene varierer, men man skriver mest på drøfting og teori, metode og resultater/analyse. Innledning og avslutning skal for eksempel være rundt 2-3 sider, noe som tilsvarer ca. 400 ord per side. 

Uforpliktende tilbud

Trenger du hjelp med korrektur eller språkvask av masteroppgaven? 

Vi i Din Språkvask hjelper deg mer enn gjerne med korrektur og/eller språkvask. Vi har lang erfaring med korrektur og språkvask av masteroppgaver, og vi har gode referanser å vise til. Er du nysgjerrig på hva vi kan tilby? Send oss en e-post da for et uforpliktende tilbud.