Masteroppgave tips 2022

Å skrive en masteroppgave kan være svært vanskelig og tidkrevende. Det er også noe av det viktigste man kommer til å gjøre i sin tid som student, og som kan være helt avgjørende for hvor langt man kan nå i arbeidslivet. 

Masteroppgaven skal man bruke to semestre å skrive, og dermed forventes det også mye fra studentene. I denne artikkelen skal vi gi en del tips som er greit å ta med seg om du skal skrive en masteroppgave. 

Hvor lang skal en masteroppgave være?

Hvor lang skal en masteroppgave være? 

Normalt ligger en masteroppgave på rundt 24.000-42.000 ord avhengig av hvilket emne du studerer og hvilken utdanningsinstitusjon man går på. Hvilke krav som stilles til deg kan du finne mer informasjon om på nettsiden til utdanningsinstitusjonen du går på. 

Hvordan ser oppsettet ut i en masteroppgave?

Hvordan ser oppsettet på en masteroppgave ut? 

Masteroppgaven kan ha ulike oppsett ut ifra hvilken utdanningsinstitusjon man hører til. Mange har også egne oppsett som man kan finne på nettsiden deres. Dette er da en ferdig mal på hvordan oppsettet til masteroppgaven skal se ut. 

Om skolen din ikke har et fast oppsett, skal vi komme med et forslag til hvordan den kan se ut. Dette er ikke en fasit på hvordan den skal se ut, men det er det mest vanlige oppsettet som blir brukt. 

 • Forside  
 • Sammendrag  
 • Forord  
 • Innholdsfortegnelse  
 • Innledning  
 • Teori  
 • Metode  
 • Resultater/analyse  
 • Drøfting  
 • Avslutning  
 • Litteraturliste/kilder  
 • Vedlegg 
Skrive masteroppgave – nyttige tips

Skrive masteroppgave – nyttige tips 

Hva kan man gjøre for å jobbe mer effektivt med masteroppgaven? Mange gruer seg til å begynne med masteroppgaven og dermed utsetter man også å begynne med den til det nesten er for sent. For å skrive den på en mest effektiv måte, har vi kommet frem til noen tips.

Begynn i god tid

Begynn i god tid 

Noe av det viktigste med å skrive masteroppgave er å begynne så tidlig som mulig. Allerede sommeren i forveien kan det være lurt å tenke på tema og problemstilling. Jo tidligere man begynner, jo bedre tid vil man ha. 

Begynner man tidlig og har god fremdrift, er det også stor sannsynlighet for at man ender opp med en god masteroppgave som blir ferdig i tide. Man vil du unngå unødig tidspress og stresset som følger med det. 

Fremgangsplan masteroppgave

Oppstart 

Det første man bør gjøre, er å finne seg et tema som man kan mye om eller man interesserer seg for. Om man finner seg et tema man interesserer seg for, er det enklere å holde seg motivert underveis i prosessen. 

Når man har funnet ut av hva man vil skrive om, må man finne en god problemstilling, men ikke bruk unødvendig lang tid på dette. Jo fortere du kommer i gang med masteroppgaven, jo bedre. 

Du har nå bestemt deg for tema og problemstilling, men hva skal du så gjøre? Det første du da burde gjøre er å lage en tidsplan, en fremgangsplan på hvordan du skal arbeide og når du skal være ferdig.  

Del fremgangsplanen din inn i flere mål. Dette hjelper deg med å holde oversikt og man vil få følelsen av mestring underveis når man blir ferdig med målene sine. Om man ikke lager en fremgangsplan kan det gå virkelig gale. Om du ikke vet hvordan du skal lage fremgangsplanen, finnes det mange eksempler på nettet. 

Arbeidssted masteroppgave

Arbeidssted 

Finn deg et arbeidsmiljø hvor du kan jobbe i ro og mak med masteroppgaven. Dette kan for eksempel være hjemme, i parken eller på biblioteket. Finn ut hvor det passer best for deg å arbeide. 

Husk å slå av mobilen din når du arbeider. Dette er en tidstyv som kan ødelegge fremgangsplanen din. Finn deg derfor et rolig sted hvor du kan jobbe uten forstyrrelser. 

Metode – masteroppgave

Metode 

Finn ut av hvordan du vil jobbe med oppgaven. Vil du basere masteroppgaven din på litteratur eller vil du basere den på intervjuer? Eller kanskje begge deler? Finn ut hvordan du skal få svar på din problemstilling, og hold deg til den så langt det lar seg gjøre. 

Kilder – masteroppgave

Kilder 

Kilder er en svært viktig del av masteroppgaven. Etter hvert som du finner nye kilder du vil ta i bruk, skrive dem opp slik at du har en oversikt over dem. Om du ikke har denne oversikten kan det bli vanskelig å føre opp alle kildene man faktisk har tatt i bruk. 

Ta pauser – masteroppgave

Ta pauser 

Å ta pauser underveis er svært viktig. Om du for eksempel sitter foran en PC-skjerm og jobber, kan det være lurt å ta seg fem minutter i timen slik at øynene får hvile. Sørg også for å få i deg nok mat og drikke underveis.  

Pass på at pausene ikke blir for lange. Om du tar lange pauser bør dette ha blitt tatt høyde for i fremgangsplanen. Noen ganger kan det også bli mye arbeid, pass derfor på at du har lagt opp for ulike fritidsaktiviteter i fremgangsplanen.  

Etter mye hardt arbeid kan det være godt å ta seg noen timer eller en dag fri fra alt arbeidet til å være med venner eller familie. Da får du fokuset bort fra masteroppgaven i en periode, og man blir mer oppladet til neste dag. 

Bruk veilederen – masteroppgave

Bruk veilederen din 

Det mange burde bli flinkere på er å bruke veilederen sin. Veilederen kan være en veldig god ressurs å benytte seg av når man skriver en masteroppgave. Avtal gjerne jevnlige møter slik at dere kan gå igjennom det du har gjort, eller for å få nyttige tips for fortsettelsen.

Språkvask og korrektur – masteroppgave

Språkvask og korrektur 

Språkvask og korrektur av masteroppgaven er det ekstremt lurt å gjøre før man leverer inn oppgaven. Dette kan enten gjøres underveis eller etter man er ferdig med all skrivingen. 

Språkvask og korrektur kan være svært tidkrevende arbeid. Sørg derfor for å legge inn tid til dette i fremgangsplanen din. Om du ikke skulle ha tid til å gjøre det selv eller at du rett og slett ikke orker, så finnes det firmaer som kan gjøre dette for deg. 

Utfører man språkvask og korrektur av masteroppgaven kan dette i beste fall gjøre at man ender opp med en bedre karakter. Språkvask og korrektur gjør at masteroppgaven blir mer lettleselig, og man vil da eliminere alle skrivefeil, grammatiske feil, orddelingsfeil og rare formuleringer. 

Sensorer setter pris på masteroppgaver som er lettleste og hvor man ikke misforstår meningen på grunn av enkle skrivefeil og formuleringer. Gjør du språkvask og korrektur selv, er det lurt å få noen andre til å se over det også. Det er nemlig veldig lett å se seg blind for egne feil. 

Hvilke krav har utdanningsinstitusjonen – masteroppgave

Hvilke krav har utdanningsinstitusjonen? 

Sjekk alltid hvilke forskjellige krav utdanningsinstitusjonen har til masteroppgaven. Dette kan være alt fra hvordan forsiden skal se ut, hvilke fonter som skal benyttes og hvilken skriftstørrelse man må bruke. Og ikke minst hvor mange ord masteroppgaven må være på. 

All denne informasjonen skal være tilgjengelig på utdanningsinstitusjonens nettsider. Her vil man også kunne finne maler på hvordan forsiden skal se ut eller for hele oppsettet. 

Kontakt oss – språkvask og korrektur av masteroppgave

Kontakt oss 

Skulle du ha behov for hjelpe med språkvask og korrektur av din masteroppgave, står vi klar for å hjelpe deg. Vi har lang erfaring med språkvask og korrektur av akademiske tekster, og kan garantere deg et godt resultat. 

Våre medarbeidere i Din Språkvask står klar til å hjelpe deg. Send oss derfor en e-post for et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg.