Masteroppgave på engelsk

Mange velger å skrive masteroppgaven sin på engelsk, og det kan det være forskjellige grunner for. Vi skal fortelle litt mer om å skrive masteroppgave på engelsk, og kanskje har vi også noen tips for hvordan man skriver masteroppgaven. 

Hvorfor skrive masteroppgave på engelsk?

Hvorfor skrive masteroppgave på engelsk 

Skriver man masteroppgaven på engelsk kan det åpne opp dører for deg utenfor Norge. De med store ambisjoner velger gjerne å skrive masteroppgaven på engelsk slik at det er lettere å komme seg ut i verden og finne seg en god jobb i utlandet. 

Det er klart at å skrive masteroppgaven på engelsk kan åpne nye dører for deg, men er det hovedårsaken for at man skriver masteroppgaven på engelsk? Det er flere grunner til at folk skriver masteroppgaven på engelsk, så det trenger ikke å bety at de har ambisjoner om å komme seg ut i verden. 

Man kan også skrive masteroppgaven på engelsk selv om man ikke vil ut i verden. En engelsk masteroppgave kan ha like mye å gjøre for seg i Norge som en norsk masteroppgave. Men hvilke andre grunner har man til å skrive en masteroppgave på engelsk? 

I Norge er de fleste pensum på engelsk, og dermed kan det også være lettere for noen å skrive masteroppgaven på engelsk. Mye av litteraturen og kildene man bruker er også engelske, og dermed blir det mer naturlig å skrive masteroppgaven på engelsk. 

Det er faktisk slik at ca. 45 % av alle masteroppgaver som ble skrevet i 2021 var skrevet på engelsk. I 1986 var dette tallet på kun 9 %, så det har vært en jevn økning av engelske masteroppgaver de siste 35 årene. 

Språkrådet og flere politiske partier har tatt til orde for at for mye av pensum i Norge er på engelsk, og dette ønsker de å endre på. De mener at engelsk pensum ikke forbereder norske studenter på det norske arbeidsmarkedet, og at de vil stille sterkere om pensum var på norsk. 

Korrektur og språkvask av engelsk masteroppgave

Språkvask og korrektur av engelsk masteroppgave 

Skriver man en masteroppgave på engelsk, er det ofte en del feil som sniker seg inn i teksten. Noe kan være ord som er feilskrevet eller grammatiske feil. Oppbyggingen av engelske setninger ser også litt annerledes enn det gjør på norsk, så det er lett for at setningene ser litt norsk ut. 

Får man utført en språkvask av masteroppgaven vil dette bli rettet på. Språkvask ser blant annet på oppbyggingen av setningene og vil forbedre dem om det er mulig. For at masteroppgaven skal bli lettleselig er det en stor fordel å ta språkvask og korrektur. 

Utfører man språkvask og korrektur vil helheten i masteroppgaven bli mye bedre, noe som også sensorene setter stor pris på. En bra masteroppgave uten skrivefeil, grammatiske feil og unaturlig oppbygde setninger kan i beste fall oppnå en bedre karakter ved å utføre språkvask og korrektur. 

Tips til hvordan jobbe med engelsk masteroppgave

Tips til hvordan man kan jobbe med masteroppgaven 

Masteroppgaven er det viktigste man gjør i slutten av utdanningen sin. Sørg derfor for å velge et team og en problemstilling som interesserer deg. Gjør du det, gjør du deg selv en bjørnetjeneste. Det er nemlig mye lettere å jobbe med et tema du interesser deg enn om du skulle ha valgt noe annet. 

Bruk veilederen din så mye som du ønsker. Veilederen kan nemlig hjelpe deg med det meste. Veilederen kan lese igjennom hva du allerede har gjort og gi deg noen tilbakemeldinger. Veilederen kan også hjelpe deg med veien videre, og kan også ha noen tips som vi ikke har ført opp i denne artikkelen. 

Når du jobber med masteroppgaven er det viktig å være godt strukturert. Er du godt strukturert vil det være enklere å jobbe med masteroppgaven. Lag deg derfor en fremdriftsplan med flere delmål. Sett dato for når delmålene skal være ferdig, og prøv så godt du kan å holde deg til planen. 

Fremdriftsplanen er til god hjelp underveis med masteroppgaven, men sørg for å sette deg realistiske mål slik at du ikke havner helt ut av det.  

Når du skal jobbe med masteroppgaven er det lurt å velge seg et sted hvor det er stille og rolig slik at du får fred og ro til å jobbe. Prøv deg gjerne fram på hvor som passer deg best. Noen tenker kanskje at det beste er å jobbe hjemmefra, men det er mye der som kan være forstyrrende. 

Mens du jobber, er det også viktig å sette noen grenser. Du skal jobbe i fred og ro, og dermed er det ingenting som skal forstyrre deg. Slå derfor av mobilen din eller legg den fra deg et sted hvor den ikke forstyrrer. 

Oppsett engelsk masteroppgave

Hvordan ser oppsettet på en masteroppgave ut? 

Det finnes forskjellige oppsett på hvordan en masteroppgave skal se ut. Noen utdanningsinstitusjoner har også sine faste oppsett som alle studentene må følge. Om din utdanningsinstitusjon har dette, kan du laste ned en ferdig mal på nettsiden deres. 

Vi skal gi deg en punktliste på hvordan et vanlig oppsett for en masteroppgave ser ut, men vi vil også gjøre deg obs på at det er krav til både skriftstørrelse og fonter som skal brukes i masteroppgaven. Dette vil du også finne informasjon om på nettsiden deres. 

Det er også krav til hvor mange ord det er forventet at du skriver på en masteroppgave. Dette avhenger selvfølgelig av hvor du studerer og hvilken fagretning man tar. Normalt vil en masteroppgave ha omtrent 24.000-42.000 ord. Dette tilsvarer 60-105 sider. 

Det mest vanlige oppsettet for en masteroppgave vil du finne i punktlisten under. Dette er ikke en fasit på hvordan det skal se ut, men det er det mest vanligste oppsettet som brukes. 

 • Forside 
 • Sammendrag 
 • Forord 
 • Innholdsfortegnelse 
 • Innledning 
 • Teori 
 • Metode 
 • Resultater/analyse 
 • Drøfting 
 • Avslutning 
 • Litteraturliste/kilder 
 • Vedlegg 
Kontakt oss for språkvask av engelsk masteroppgave

Kontakt oss 

Trenger du hjelp med språkvask og korrektur av din masteroppgave? Ikke fortvil, vi i Din Språkvask står klar til å hjelpe deg. Vi har mange medarbeidere som er spesialister på dette feltet som kan hjelpe deg. Kontakt oss gjerne på e-post for et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg.