Masteroppgave oppsett

Når man skal skrive masteroppgave er det mye man må tenke på, deriblant oppsettet. Hvordan skal oppsettet se ut og hvordan jobber man med en masteroppgave? Dette og mer til vil du finne svar på i denne artikkelen. 

Hvordan jobbe med masteroppgaven

Hvordan jobbe med masteroppgaven 

Mange sliter med hvordan de skal komme i gang med masteroppgaven og vet ikke helt hva de skal skrive om. Vårt tips er å skrive om noe du interesserer deg for eller har mye kunnskap om fra før. På denne måten vil de være enklere å jobbe med masteroppgaven. 

Problemstillingen er også veldig viktig. Hvilken problemstilling skal man velge? Det viktigste er at du velger deg en bra problemstilling, men det er ikke anbefalt å bruke for lang tid på det. Bruk heller tiden fornuftig og legg en plan for hvordan du ønsker å gå fram. 

For å jobbe med en masteroppgave er det som sagt lurt å ha en plan. Vi anbefaler å ha en fremdriftsplan slik at man alltid har oversikt over hva som skal gjøres, hva som er gjort, og når du skal være ferdig.  

I fremdriftsplanen kan du sette deg flere delmål underveis. Skriv opp når du begynner med det, og dato for når du forventer å være ferdig. Sett deg realistiske mål slik at du faktisk bruker den tiden du har satt av til det målet. Bruker man for lang tid på et av målene, risikerer man at alt blir forskjøvet. 

Underveis i arbeidet med masteroppgaven hvor det er mye lesing og skriving, må du huske å ta deg korte pauser jevnlig. Man kan ofte bli trøtt i øynene og «tung» i hjernen av å jobbe så mye, så for å unngå det er det lurt å ta seg fem minutter i timen. 

Språkvask og korrektur av masteroppgave

Språkvask og korrektur 

Noe veldig mange ofte glemmer – kanskje fordi de har dårlig tid – er å utføre språkvask og korrektur på masteroppgaven. Språkvask og korrektur gjør at masteroppgaven blir mye enklere å lese, og kan i beste fall også gi deg en bedre karakter. 

Ved språkvask og korrektur retter man opp i skrivefeil, grammatiske feil, orddelingsfeil og andre feil man måtte finne. Oppgaven vil da bli mye mer lettleselig og ha en bedre flyt. Du kan gjøre dette selv, men man ser seg ofte blind for egne feil dessverre. 

Det er heldigvis hjelp å få om du ikke har tid eller mulighet selv. Du kan få familie og venner til å se igjennom den, men det er anbefalt å få noen profesjonelle til å se over den. Det finnes mange firma å velge mellom på internett, så velg med omhu. 

Oppsett av masteroppgaven

Oppsett av masteroppgaven 

Nå for tiden er det veldig mange utdanningsinstitusjoner som har sine egne oppsett på hvordan en masteroppgave skal se ut. Da er det også krav til skriftstørrelse og hvilken font man skal bruke. For å finne ut om skolen din har en ferdig mal for hvordan oppsettet av masteroppgaven skal se ut, kan du sjekke nettsiden deres. 

Om din utdanningsinstitusjon ikke har et ferdig oppsett, så ikke fortvil. Vi skal fortelle deg hva som er det mest vanlige oppsettet for en masteroppgave. Hvilken font og skriftstørrelse du skal bruke, er som oftest alltid opplyst om på utdanningsinstitusjonens nettside. 

Så hvordan skal oppsettet se ut for en masteroppgave? Punktlisten vi nå kommer med er ikke en fasit på hvordan det skal se ut, men hva som er mest vanlig. Føler du at det burde ha en annen rekkefølge, står du fri til å endre på den. Du kan også se om du finner en tidligere masteroppgave fra utdanningsinstitusjonen for å se hvordan de har gjort det tidligere. 

 • Forside 
 • Sammendrag 
 • Forord 
 • Innholdsfortegnelse 
 • Innledning 
 • Teori 
 • Metode 
 • Resultater/analyse 
 • Drøfting 
 • Avslutning 
 • Litteraturliste/kilder 
 • Vedlegg 
Hvor lang er en masteroppgave?

Hvor lang skal masteroppgaven være? 

For å finne ut av hvor lang masteroppgaven forventes å være på din utdanningsinstitusjon må du sjekke nettsiden deres. Det er store variasjoner i hvor mange ord som forventes avhengig av hvilken utdanningsinstitusjon du går på og hvilket fag du tar. 

Normalt vil en masteroppgave ligge på et sted mellom 24.000-42.000 ord, noe som tilsvarer ca. 60-105 sider. Dette er en stor oppgave å skrive, så start i god tid slik at du blir ferdig i tide. 

Tips til masteroppgaven

Flere tips 

Vi har blant annet nevnt at man må komme i gang så fort som mulig, og at man ikke må utsette det. Velg også et tema og en problemstilling du kan en del om eller som interesserer deg. Fremdriftsplan er svært viktig å ha, og husk å ta pauser underveis. 

I tillegg til disse tipsene kan vi tipse om at det er lurt å benytte seg av veilederen sin. Veilederen sitter på mye nyttig informasjon og kan hjelpe deg underveis med masteroppgaven din. Avtal faste møter med veileder slik at dere kan gå igjennom hva du har gjort, og kanskje du får noen tips til hvordan du skal gå videre. 

Når man skriver en masteroppgave er det også masse litteratur man leser og kanskje en del intervjuer, avhengig av hvilken metode du velger å jobbe ut ifra. Det blir dermed en lang litteraturliste og kilder å holde styr på. Skriv dem derfor ned slik at du har oversikt over dem til enhver tid. 

Finn deg også et sted å jobbe hvor du kan jobbe i fred uten forstyrrelser. Dette kan være hjemme, på biblioteket, i parken, på skolen eller til og med på en café. Finn ut av hva som passer deg best slik at du kan jobbe i fred og ro. 

Hjelp til korrektur og språkvask av masteroppgaven

Hjelp til språkvask og korrektur av masteroppgaven 

Vi i Din Språkvask har spesialisert oss på språkvask og korrektur av bacheloroppgaver, masteroppgaver og andre akademiske tekster. Vi sørger alltid for et godt resultat som våre kunder kan se seg fornøyd med. 

Er du nysgjerrig på oss eller bare vil slå av en prat, er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post. Alle tilbud vi gir er uforpliktende, og dermed binder du deg ikke til noe. Vi ser fram til å høre fra deg og til å gi masteroppgaven din en skikkelig språkvask slik at den blir språklig ren og fin før innlevering.