Masteroppgave mal

Masteroppgaver må følge visse retningslinjer for innhold, oppsett og utforming. Med en mal og eksempler, vil du enklere komme i gang med skrivingen.

Hvert universitet har forskjellige krav til oppsett og tilbyr derfor standardiserte maler og forsider du kan benytte deg av. Disse kan du laste ned direkte fra nettsiden til universitet.

I starten av oppgaven bør du gjøre deg kjent med retningslinjer og lage en innholdsfortegnelse du kan forholde deg til underveis.

Lurer du på hvordan et oppsett til masteroppgaven skal se ut? Det kan vi hjelpe deg med. Vi har samlet noen gode tips om mal, oppsett og råd til hvordan du starter oppgaven her.

Folk som samarbeider

Masteroppgave oppsett

Masteroppgaver kan variere i omfang og type, men i en klassisk masteroppgave er det visse elementer som må være implementert. Husk å alltid sjekke på nettsiden til emnet ditt dersom du er usikker. 

I en klassisk masteroppgave anbefales følgende oppsett: Forside, abstrakt, forord, innholdsfortegnelse, hovedtekst, sluttnoter samt kilde- og litteraturliste. Eventuelle vedlegg kommer til slutt. Hvert universitet har unike oppgavemaler du kan laste ned.

Masteroppgaver er altså annerledes enn vanlige semesteroppgaver. Her pleier oppsettet å kun inneholde en innledning, fagtekst og avslutning. Ettersom en masteroppgave er langt mer omfattende, er det viktig at du følger strukturen satt av universitet ditt. 

Mange universiteter har standardiserte tittelark og unike regler for antall ord per segment. Sørg for at du følger retningslinjer for språk, antall linjer, ord og innhold i hvert ledd av masteroppgaven.

En mann som klatrer

Hvordan skrive masteroppgave?

Et av de beste tipsene er å velge et tema du faktisk interesserer deg. Men det er også viktig å velge en problemstilling og et tema med tilstrekkelig ressurser, teorier og kildemateriale tilgjengelig. Ikke gjør jobben vanskeligere enn den trenger å være.

Du vil bruker lengre tid en du tror, og derfor er det viktig å lage en strukturert plan for året. Sett gjerne personlige tidsfrister og planlegg møter med veileder strategisk. Gi deg selv nok tid til å skrive en oppgave du er fornøyd med.

Når du starter skriveprosessen, er det lurt å ha oppsettet klart. Lag et skjelett av teksten basert på aktuelle retningslinjer og gjør deg kjent med kravene. Sett faste skriverutiner, slik at du har nok tid til å gå gjennom oppgaven og gjøre endringer. 

Finn en balanse mellom relevant teori og utforsking av materiale. Dette lager rom for å nye funn, og du blir ikke låst til en satt teori. For god oversikt underveis, lønner det seg å lage innholdsfortegnelsen tidlig.

En forretningsmann

Motta masteroppgave mal

Forsiden til masteroppgaven din trenger en spesifikk mal som du kan finne på nettsidene til ditt aktuelle universitet. Det er viktig at du bruker de tilgjengelige malene der det er pålagt.

De fleste universiteter i Norge har spesifikke maler til oppgaveskriving og oppgavetyper. Skriver du en masteroppgave som refleksjonsoppgave eller vitenskapelig artikkel, er det viktig å ha den rette forsiden. 

Grunnen til at forsidene er standardiserte, er for å sørge for at hver student inkluderer tilstrekkelig informasjon om oppgaven. Hver mal er også utformet universitetets logo og design. 

I forsidemalen må du inkludere hoved tittel, undertittel, forfatterens navn, fakultet og institutt. Noen har også krav om navn på veileder, men dette varier. Du vil få tydelig informasjon om hva som må inkluderes – men sørg for å laste ned riktig mal.

Tre skribenter

Vi hjelper deg med språkvask

Hverdagen som masterstudent kan være tung og krevende. Du jobber både kritisk, funksjonelt og kreativt. Når oppgaven er ferdig skrevet, er det en stor jobb igjen med korrektur og språkvask – dette kan føles demotiverende. 

Vi i Din Språkvask kan hjelpe deg med å lette på arbeidsmengden. Det er lett å se seg blind på egne skrivefeil, og et nytt blikk på oppgaven kan avdekke skrivefeil og uklart språk som kan påvirke den endelige karakteren.

Ta kontakt med oss i Din Språkvask. Vi har bistått mange studenter både underveis og i slutten av masteroppgaven. Nå får du 500 ord helt gratis – ta kontakt og fortell oss om din oppgave.