Masteroppgave engelsk

De fleste av dere som leser denne artikkelen har nok ikke skrevet en masteroppgave tidligere, og i hvert fall ikke en masteroppgave på engelsk. I denne artikkel går vi litt mer inn på det å skrive en masteroppgave på engelsk. 

Skrive masteroppgave på engelsk

Kan man velge å skrive masteroppgaven på engelsk istedenfor på norsk? 

Ja, det kan man faktisk gjøre. På et masterstudie har man frihet til å velge mellom norsk eller engelsk. Mye av pensumet som er i høyere utdanning, er også skrevet på engelsk. For mange vil det være enklere eller mer naturlig å skrive på engelsk enn på norsk. 

Tall fra forskningsdatabasen Nora viser at det for 35 år siden kun var 9 % av masteroppgavene som ble skrevet på engelsk. Nå i 2021 er tallet steget til 45 %. Dette tyder på at det blir mer og mer populært å skrive masteroppgaven sin på engelsk. 

Noen velger kanskje også å skrive på engelsk fordi de har store ambisjoner om å jobbe i utlandet. Dette gjelder nok de færreste, og de fleste skriver nok på engelsk fordi det er enklere eller faller mer naturlig  for dem. 

I Norge er det også en høy andel av utvekslingsstudenter. For dem kan det være vanskelig å lære seg norsk i løpet av den korte tiden de studerer her, så da blir det mer naturlig at de skriver på engelsk. Dette er nok også en av årsakene til at andelen engelske masteroppgaver har steget.

Engelsk masteroppgave i utlandet

Engelsk masteroppgave i utlandet 

Når man studerer i utlandet har man ikke stort annet valg enn å skrive masteroppgaven på engelsk. For noen kan det være svært vanskelig å skrive en akademisk tekst på engelsk, og dermed kan det også ta lengre tid å fullføre den. 

Akademiske tekster inneholder også mange fagord som kan være vanskelig å forstå. Noen personer som skal skrive masteroppgaven på engelsk, velger å først skrive masteroppgaven på norsk, for så å oversette den til engelsk etterpå. 

Det kan være en svært krevende prosess å gjøre det på denne måten, men her må man nesten finne den metoden som passer best for deg.  

Hvordan jobbe med masteroppgaven

Hvor lang tid har man på å skrive en masteroppgave? 

Masteroppgaven skrives i det andre og siste året av masterutdannelsen. Det vil si at man har to semestre på å fullføre masteroppgaven, eller rundt 9 måneder ca. En masteroppgave er svært krevende å jobbe med, så ikke utsett å begynn med den. Begynn med masteroppgaven så fort som mulig. 

Mange tenker kanskje at de har god tid på seg til å skrive masteroppgaven, men da det er mye som skal gjøres, så har man faktisk ikke så god tid. Tiden går også fort fra deg om du driver med andre ting enn å jobbe med masteroppgaven.  

Hvordan jobbe med masteroppgaven

Hvordan jobbe med masteroppgaven? 

Om man har et system å forholde seg til, vil det gå mye enklere å jobbe med masteroppgaven. Når du har valgt deg tema og problemstilling, kan du lage deg en fremdriftsplan. Gjerne en detaljert fremdriftsplan slik at du har oversikt over alt som skal gjøres og når du forventer å være ferdig med det. 

Del fremdriftsplanen opp i flere mål slik at du har noe å jobbe etter. Sett også realistiske mål til når du forventer å bli ferdig med de ulike målene du setter deg. Uten en fremdriftsplan har man ingen struktur, og uten en god struktur er det ting som kan bli glemt underveis. 

Når man jobber med masteroppgaven er det også lurt å ta seg pauser med jevne mellomrom. Å sitte foran en bok eller PC-skjerm flere timer om dagen kan være svært slitsomt. Hvil derfor øynene dine og hjernen din i fem minutter i timen. 

Husk også å legge vekk mobilen din slik at den ikke forstyrrer deg. Slå den gjerne helt av mens du jobber for å unngå forstyrrelser. Mobilen din er nemlig en stor tidstyv som stjeler altfor mye tid. 

Hjelp til masteroppgaven

Er det noen som kan hjelpe meg med masteroppgaven? 

Du står fritt til å benytte deg av den hjelpen du ønsker. Er det familie eller venner som har kunnskap om emnet du skriver om, kan du gå til dem for tips. Mange velger også å benytte seg av veilederen sin. Veilederen er en god ressurs som kan hjelpe deg under hele prosessen. 

Tips til masteroppgave

Tips før innlevering av masteroppgaven 

En svært viktig del som ikke alle tenker over, er at det kan være mange skrivefeil, grammatiske feil, orddelingsfeil eller rare formuleringer i masteroppgaven. Dette kan spesielt skje når man skriver masteroppgaven på et annet språk. 

Det er derfor en stor fordel om man utfører korrektur og språkvask av masteroppgaven før man leverer den inn. Dette kan man selv gjøre om man har tid til det, men det er en fordel å la andre se igjennom den for deg. De kan finne feil som du selv lett overser. 

korrektur av masteroppgave

Korrektur 

Korrektur går mest på å finne skrivefeil i teksten. Dette kan være for eksempel at man har stavet et ord feil eller rette opp i orddelingsfeil. Slike feil er veldig vanlig, og man er ofte ikke klar over det selv at man skriver ordet feil eller deler opp ord som egentlig skrives samlet i et ord. 

Språkvask av masteroppgave

Språkvask 

Ønsker man et så godt resultat som mulig, er det språkvask man bør utføre. Språkvask går nemlig mer i dybden på teksten og ser på oppbyggingen av setningene. Det kan være setninger som ikke gir mening, eller rare formuleringer. Ved språkvask kan derfor setningene endres på for å gi et bedre inntrykk. 

Språkvask og korrektur utføres for å gi et bedre helhetsinntrykk av teksten. Den som leser teksten skal kunne forstå hva som står der uten å måtte være i tvil. Sensoren vil sette stor pris på tekster som er bra skrevet og som er uten feil. Et slikt godt inntrykk kan også heve karakteren din. 

Kontakt oss – språkvask/korrektur av masteroppgave

Kontakt oss 

Språkvask og korrektur er en stor del av arbeidshverdagen vår i Din Språkvask. Vi har lang erfaring med å korrekturlese og språkvaske akademiske tekster, og vi kan garantere deg et godt resultat. 

Trenger du hjelp til korrektur og språkvask, står vi klare til å hjelpe deg. Send oss gjerne en e-post for å motta et uforpliktende tilbud. Vi gleder oss til å høre fra deg.