Masteroppgave engelsk

Skal du skrive masteroppgave på engelsk? Dette kan være en fordel for enkelte oppgaver og problemstillinger. Men husk at kravene for godt språk er like strenge på engelsk som norsk. 

Det er som regel opptil deg å velge hvilket språk du ønsker å skrive masteroppgaven på. Men det er også fakultet som gjør den endelige beslutningen. Er språket relevant for oppgaven og faget?

Vanligvis må deler av masteroppgaven være på engelsk, selv om oppgaven i utgangspunktet er skrevet på norsk. Dette gjelder for eksempel sammendraget. 

Gjennom studietiden har du nok fått god erfaring i å skrive på engelsk eller lese fagtekster på et annet språk. Men velger du å skrive på engelsk, trenger du noen som kan snakker engelsk flytende til å ta korrektur og språkvask.

Forstørrelsesglass

Må man skrive master på engelsk?

Vanligvis må du ikke skrive master på engelsk. Masteroppgaven skal i hovedsak skrives på det språket som er mest relevant for tema og problemstilling i oppgaven. Men det blir også tatt hensyn til praktiske forhold for hver student.

Det er derimot fakultetet som avgjør hvorvidt språket du velger blir godkjent for oppgaven. Skal du skrive en masteroppgave på norsk, må du som regel inkludere et sammendrag på engelsk eller et annet fremmedspråk som er relevant for oppgaven. 

Den samme regel gjelder om du skriver oppgaven på engelsk – da må du ha et sammendrag på norsk. Er det utenlandske forskere som viser interesse for oppgaven innen feltet? Er problemstillingen lite forsket på i Norge? Da er det naturlig å skrive på engelsk. 

Til syvende og sist er det universitet og fakultet som bestemmer hvilket språk masteroppgaven skal skrives på. Dette avhenger av oppgaven og studieretning.

En datamaskin og et dokument

Derfor er master på engelsk en fordel

Det kan absolutt være en fordel å skrive på engelsk, da du får tilgang til flere teorier og kilder som du ikke trenger å oversette til norsk for å få bruk for. Mange universiteter har også engelskspråklige veiledere.

Er du åpen for å skrive på engelsk, er det en større sjanse for at du får tildelt en veileder som gir deg optimalt med faglig utbytte.

I noen fagretninger er det engelsk som er fagspråket. Studenter utdannes for å kunne jobbe i internasjonale marked, og da er det viktig med trening i uttrykk og forsker-språket.

Det er likevel verdt å merke seg at kravet for godt språk, ikke synker selv om oppgaven er på engelsk. Det settes like høye krav til gode formidlinger, på tvers av språk. Men det kan absolutt være en fordel å skrive på engelsk, dersom dette er relevant for oppgaven.

Dokumenter og bøker

Slik begynner du på oppgaven

Når du har funnet en problemstilling og et tema, er det lurt å lage en tidsplan. Sett mindre og større frister for deg selv, og gjerne del denne planen med veileder. Da blir det enklere å jobbe jevnt med oppgaven, og du vet at noen andre følger med på arbeidet ditt.

Start så tidlig som mulig. Gjennom skrivingen kommer du på nye idéer og det blir lettere å huske på argumenter. Skriv ned alle tankene dine, og gjerne start skrivingen fra dag én. Du kan alltid gå tilbake å finjustere, finpusse og korte ned etter hvert. 

Finn ut hvor du arbeider best. Skriver du alene? Da kan det fort bli ensomt. Finn ut hvor du er mest produktiv, kanskje på lesesalen, biblioteket en café eller et klasserom. Det finnes mange muligheter, men det er lurt å omgi seg med andre studenter.

Ikke overarbeid oppgaven, og ikke vær redd for å sette et punktum. Ha et godt nettverk rundt deg av støttespillere og motivatorer. Det ikke uvanlig av motivasjonen faller i perioder. Da er det godt å ha en heiagjeng rundt seg – enten dette er veileder, familie eller venner.

Tre skribenter

Vi bistår med språkvask

Vi i Din Språkvask kan hjelpe deg med å komme i mål med masteroppgaven. Har du skrevet hele oppgaven på engelsk? Eller kanskje det bare er sammendraget som er på engelsk? 

Vi kan hjelpe deg språkvask og korrektur, utført av dyktige tekstforfattere som kan begge språkene flytende. Språk, formuleringer og grammatikk er viktig for den endelige karakteren, og kravene er like høy for norske som for engelskoppgaver. 

Vi du sikre et godt språk gjennom hele masteroppgaven? Da kan vi hjelpe. Ta kontakt med oss i dag, akkurat nå får du de første 500 ordene helt gratis.