Masteroppgave eksempel

Sliter du med å komme i gang på masteroppgaven? Da kan et eksempel være et godt sted å starte. Et eksempel gir deg et innblikk i hvordan sluttresultatet kan se ut.

En masteroppgave skal ikke formes som en vanlig stil eller oppgave. Her er det spesifikke retningslinjer du må følge, både når det kommer til innhold, utforming og oppsett.

Hvert universitet har unike regler på hvordan masteroppgaven må se ut, og hvilket oppsett du skal følge. Et eksempel vil gi deg et konkret svar på hvilken tilnærming du må bruke.

Vil du vite mer om hvordan du går frem med masteroppgaven og hvordan du finner gode eksempler å ta utgangspunkt i? Da kan vi i Din Språkvask hjelpe deg.

Forstørrelsesglass

Hva er en masteroppgave?

En masteroppgave er siste del av en mastergrad. I denne avhandlingen tar du for deg et tema og en problemstilling. Du tolker materiale, analyserer, drøfter egne funn og får kjennskap til vurdering av dilemmaer og tilnærmingsmåter.

Hvis du tar en toårig master, vil det vanligvis bli dedikert et år til å skrive masteroppgaven. Hvordan prosessen for skriving er, og hvilke retningslinjer som blir aktuelle, vil variere fra programfag og universitet.

Noen skriver masteroppgaven selvstendig, mens andre jobber i grupper. Du vil alltid få tildelt en personlig veileder, som hjelper deg gjennom året med faglig utbytte og støtte gjennom skrivingen.

Store deler av veiledningen foregår personlig, men det er opptil studenten å avtale møter. Vanligvis blir det gitt et visst antall timer til hver student, fordelt over to til tre semestre. Dette gjelder både selvstendig skriving og ved gruppearbeid.

En person som viser frem arbeidet sitt

Masteroppgave antall ord

Hvor lang en masteroppgave skal være, vil variere. Grensen for antall ord kan være alt fra 20 000 ord til 40 000 ord. Det er viktig å se på emnesiden for ditt fagområde og universitet, for å få nøyaktig informasjon dine aktuelle retningslinjer.

Det er viktig å holde seg innenfor ordgrensen, da masteroppgaver som er for lang eller for korte, risikerer å ikke bli sensurert. En masteroppgave er delt opp i flere ledd, og det er ikke alle elementer som blir med i ordtellingen.

Forside, forord, vedlegg, registre, litteraturliste og innholdsfortegnelse inngår vanligvis ikke i antall ord. Derimot kan sluttnoter og fotnoter medregnes. 

Noen deler, som forord og oppsummering, kan ha egne ordgrenser. Enten i form av antall ord, linjer eller sider. Det er viktig at du gjør deg kjent med hvilke retningslinjer som gjelder for din oppgave. Dette kan emnesiden og veileder hjelpe deg med.

Folk som samarbeider

Oppbygging av masteroppgave

Det finnes ingen fasitsvar på spørsmål vedrørende masteroppgaver, men når det gjelder oppbygning kan vi ta for oss en et generelt oppsett. Masteroppgaver kan også inneholde andre elementer, basert på fagområdet ditt.

En vanlig oppbygning er som følger: Forside, sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, hovedtekst, sluttnoter (hvis aktuelt), kilde- og litteraturliste og til slutt vedlegg (hvis aktuelt).

Hvert universitet har spesifikke regler på hva forsiden må inneholde. Når det gjelder forord er det standard praksis å takke for eventuelle stipender, støttespillere, veileder og frivillige som har bistått med korrektur

Når du skriver masteroppgaven, er det lurt å vente med forord og sammendrag til slutt. Sett gjerne opp en mal i forkant og beregn hvor mange ord du planlegger å bruke på forskjellige kapitler og seksjoner.

En mann som jobber med PC

Motta masteroppgave eksempel på e-post

Skal du skrive masteroppgave i nærmeste fremtid? Da kan det være lurt å se på et eksempel. Det samme gjelder studenter som er midt i skrivingen. Et eksempel kan gi en pekepinn på hvordan oppgaven kan utformes.

På nett finnes det mange eksempler. Flere universiteter deler ofte tidligere masteroppgaver som har vært særlig gode og fått høye karakterer. Veileder kan også sende deg eksempler på e-post. 

Vi i Din Språkvask kan også bistå deg med masteroppgaven. Trenger du hjelp med språkvask, korrektur eller transkribering? Dette letter på arbeidsmengden og sørger for at teksten er helt fri for grammatiske feil og renset dårlig språk.

Med vår hjelp kan du bruke tiden på selve oppgaven, og ikke gjennomgang av intervjumateriale. Nå får du de første 500 ordene helt gratis, så ta kontakt med Din Språkvask for en uforpliktende prat om din oppgave.