Masteroppgave antall ord

Skal du skrive en masteroppgave og lurer på hvor lang den skal være? Antall ord, slingringsmonn og hva som teller med varier stort.

Vanligvis vil en masteroppgave ligge på rundt 30 000 ord, men grensen kan være langt mindre eller langt høyere på ditt universitet og i ditt programfag.

I denne artikkelen skal vi gi deg generelle tips til hva som teller med i oppgavens ord, og de klassiske retningslinjene rundt masteroppgaven.

Det er verdt å merke seg at det kun er din veileder og din aktuelle emne-side som kan gi deg en konkret fasit. Likevel er det greit å få en viss innsikt i hva du har i vente.

Dialog

Hvor lang skal en masteroppgave være?

Lengden på masteroppgaven varier fra universitet til universitet, og kan avhenge av programfag og lengden på semesteret dedikert til masteroppgaven. 

Antall ord være satt et sted mellom 20 000 og 50 000 ord. Ordgrensen kan også være veiledende. I slike tilfeller blir det satt et minimum og maksimum grense. Lengden vil også avhenge av om du skriver alene eller i gruppe.

For å finne ut hvor lang din masteroppgave skal være, må du se på emnesiden til programfaget og universitetet. Går masteroppgaven over to semestre, kan grensen være høyere enn dersom du kun skriver ett semester.

Det er veldig viktig at du holder deg innenfor ordgrensen, da oppgaver som overskrider grensen ikke blir sensurert. Er du usikker for hvilke regler som gjelder for deg, kan du ta kontakt direkte med veileder eller universitet.

Et dokument

Teller innledning med i antall ord?

Hvorvidt innledningen teller i antall ord, vil igjen avhenge av universitetets respektive regler og retningslinjer. Når vi sier innledning i sammenheng med masteroppgave, regnes dette som forside, sammendrag, forord og innholdsfortegnelse.

Vanligvis vil ikke forside, forord, registre, vedlegg og innholdsfortegnelse inngå i antall ord. Det vil si at generelt sett teller ikke innledningen med i antall ord. Studenten har som regel selv ansvar for å oppgi oppgavens antall ord, og da teller ikke innledningen med.

For å være helt sikker på hvilke retningslinjer som teller for deg, må du kontakte veilederen din. Husk at retningslinjene kan variere fra programfag til programfag, selv på samme universitet.

Håndtrykk

Teller kilder som ord?

Kilder og litteraturlister i masteroppgaver regnes vanligvis ikke som antall ord. Dette inngår som et tillegg til selve oppgavens omfang.

Sluttnoter og fotnoter kan derimot medregnes, og dette er vanlig praksis på tvers av norske universiteter.

Når det kommer til sideantall, antall ord og regler for ulike kapitler, kan det alltid finnes slingringsmonn. I noen tilfeller kan du få konkrete grenser, men dette vil det informeres om på emnesiden.

Tre skribenter

Motta hjelp til språkvask

Er du ferdig å skrive masteroppgaven? Så bra! Men å skrive en masteroppgave handler ikke bare om selve skrivingen. Korrektur og språkvask er en stor del av arbeidet. 

Vi i Din Språkvask kan bistå og lette på arbeidsmengden. Vi tar korrektur av hele masteroppgaver, eller kapitler underveis i skrivingen. Med korrektur og språkvask er du sikker på at oppgaven er feilfri, flyter fint, og formidler problemstillingen med godt språk.

Vi kan også hjelpe deg med å transkribere intervjuer og videoer, slik at du sitter igjen med klare og sorterte kilder. Det er mye arbeid rundt en masteroppgave, og selve skrivingen er ikke det som tar lengst tid.

Ønsker du en mest mulig sømløs skriveprosess? Vil du være sikker på at oppgaven bruker godt språk og fri for skrivefeil? Da kan vi hjelpe deg. Nå får du de første 500 ordene helt gratis!