Manusløft

Du tenker kanskje på hva et manusløft er? Et manusløft er ofte noe som blir utført etter at et manus er ferdigskrevet. Det kan for eksempel være en bok eller et manus til en film. Man utfører et manusløft for å gjøre manuset bedre og mer lettleselig. 

I denne artikkel skal vi fortelle mer om hva et manusløft er, hvordan det utføres og hvilke redskaper man kan benytte. 

Hva er manusløft? 

Trenger du forbedringer i manuset ditt eller en annen tekst? Da trenger du å få utført korrektur eller språkvask av manuset ditt. Manus kan være fulle av feil, og det er derfor greit å få fikset opp i det før det eventuelt skal publiseres. 

Et manus kan være så mangt, som for eksempel en bok eller dialoger i en film. For at den som leser det skal forstå det og kunne lese det uten problemer, er korrektur og språkvask noe man bør vurdere. 

Den som leser det skal kunne forstå hva han/hun leser, uten å måtte stusse over hva som faktisk står der. Man gjør derfor lurt i å utføre korrektur eller språkvask av teksten.

Korrektur 

Korrektur fokuserer på blant annet skrivefeil, grammatiske feil og orddelingsfeil. Alle disse er vanlige å finne i tekster, til og med tekster som har gjennomgått korrektur. Dette er fordi mange kun utfører korrektur på egenhånd i Word eller andre lignende tekstprogram. 

Tekstprogrammer kan være svært nyttige til denne jobben, men de klarer dessverre ikke å finne alle feilene. Det kan til og med være ord som er skrevet riktig, men tekstprogrammet setter en rød strek under det slik at man tror det er feilskrevet. 

Det er derfor lurt å gå igjennom manuset manuelt eller få noen andre til å gjøre det for deg. Dette sparer deg også for mye tid. I tillegg er det lett å se seg blind på egne feil som man gjerne kan tro er riktig. 

Språkvask 

Språkvask utfører de samme tingene som er nevnt under korrektur, men med språkvask får man også sett på oppbyggingen av setningene og på ordbruket. 

Oppbyggingen av teksten er svært viktig for at det skal være lettlest og for at det skal tolkes riktig. En setning kan høres forståelig ut for deg, men for noen andre vil den ikke gi mening. Det kan være ord som er plassert et unormalt sted, en lang rotete forklaring eller feil bruk av ord. 

Alt dette vil bli gjennomgått for å gi en bedre flyt og bedre forståelse av ditt manus. Det ferdige resultatet vil være mye enklere å lese og alle feil vil være rettet opp i slik at den blir klar for en eventuell publisering. 

Pris 

Prisen varierer mye og det har også noe å si hvilket språk manuset er på og hvor langt det er. Vanligvis er prisen på slike tjenester basert på antall ord, men man kan også få fastpris enkelte steder. 

Pris har også noe å si når det kommer til om du velger korrektur eller språkvask. Korrektur kan være rimeligere enn språkvask, men om man ønsker et godt lettleselig resultat, burde man gå for språkvask. 

Kontakt oss 

Hos Din Språkvask hjelper vi dere gjerne med å korrekturlese eller ta språkvask av deres manus. Et manusløft vil bli gjort av våre ansatte med lang erfaring innen tekstbehandling, og vi kan garantere deg et godt resultat. 

GDPR er også en viktig del av vårt arbeid. Når vi har hjulpet deg med den tjenesten du ønsker fra oss, vil vi slette alt av dokumenter knyttet til ditt manus fra våre servere. 

Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.