Litteraturgjennomgang masteroppgave

Når man skal skrive en masteroppgave så må man også ha en gjennomgang av litteraturen. I denne artikkelen skal vi utdype dette i tillegg til å gi litt tips og triks om masteroppgaven.

Litteraturgjennomgang

Litteraturgjennomgang

Ved litteraturgjennomgang skal du gi en kort gjennomgang av teoretiske perspektiver og tidligere forskning innenfor temaet du har valgt for din masteroppgave. Her skal du finne teoretiske rammeverk og begreper som du tenker kan være nyttige for oppgaven din.

Om du finner teorier eller studier som er relevante for ditt tema, skal du gjengi kort litt informasjon om dette. Du skal også begrunne hvorfor du mener at dette er relevant for ditt tema og problemstilling, og du skal vise til konkrete rapporter, artikler, bøker og forfattere.

Hvilken metode?

Hvilken metode skal jeg velge?

Det finnes mange forskjellige metoder man kan velge mellom innenfor to kategorier – teoretisk og empirisk. Å velge metode kan være vanskelig for det kan ha noe å si for det endelige resultatet. Du må komme fram til den metoden som kan hjelpe deg best ved å svare på din problemstilling.

Hvilken du skal velge må du finne ut av selv. De ulike metodene kan som sagt gi forskjellig svar på problemstillingen. Blant de mest vanlige kan du blant annet velge mellom spørreundersøkelser, intevjuer, observasjoner, sosial nettverksanalyse og interaksjonsanalyse.

Hvilken metode?

Oppsett av masteroppgave

Når man skal skrive en masteroppgave så må også oppsettet være i riktig rekkefølge. Mange av utdanningsinstitusjonene har denne informasjonen på nettsidene sine, men det er ikke hos alle du kan finne denne informasjonen. Vi har derfor laget et oppsett som er veldig vanlig.

Husk at dette oppsettet ikke er en fasit på hvordan det skal se ut, men en pekepinn i hvordan det kan se ut. Sjekk alltid utdanningsinstitusjonens nettsider ført eller forhør deg med veileder om hvordan oppsettet skal være for akkurat deg.

 

 • Forside
 • Sammendrag
 • Forord
 • Innholdsfortegnelse
 • Innledning
 • Teori
 • Metode
 • Resultater/analyse
 • Drøfting
 • Avslutning
 • Litteraturliste/kilder
 • Vedlegg
Korrektur og språkvask

Korrektur og språkvask

Når du tror at du er ferdig med masteroppgaven så er det kanskje noe du har glemt, nemlig korrektur og språkvask. Mange utfører dette litt og litt underveis i arbeidet, men det er lurt å ta en stor gjennomgang av det helt til slutt slik at man får luket ut alle feil.

Når man utfører en språkvask så ser man etter skrivefeil, grammatiske feil, feil tegnsetting, rare formuleringer og orddelingsfeil. Om man finner alle disse feilene og får rettet opp i dem, vil man få en mye mer lettlest oppgave med god flyt.

Mange utfører språkvask på PC-en sin via et tekstredigeringsprogram. Da får man røde streker under ordet om det er en skrivefeil, også får man en blå strek under ordet om det er en grammatisk feil. Disse tekstredigeringsprogrammene finner dessverre bare en brøkdel av feilene.

Derfor må man lese igjennom alt manuelt, noe som kan være svært tidkrevende. Om du ikke har tid eller kompetanse til å utføre dette arbeidet, kan du spørre venner familie eller profesjonelle til å hjelp deg med dette. Bare sørg for at den som hjelper deg vet hva han/hun gjør.

En masteroppgave som inneholder mange feil fordi det ikke er blitt utført språkvask, kan dessverre bli trukket i karakter på grunn av alle feilene. Sørg derfor for å utføre språkvasken slik at den blir lettleselig og har fin flyt. Dette er noe sensoren vil sette stor pris på.

Hvordan skrive en masteroppgave?

Hvordan skrive masteroppgave?

Det første du bør gjøre er å finne ut av hvilket tema du ønsker å skrive om og hvilken problemstilling du skal ha. Et tips er om temaet er noe du har kunnskap om fra før eller interesserer deg. Det vil gjøre det mye enklere for deg å jobbe med masteroppgaven.

Husk også å start tidlig med masteroppgaven. Ikke utsett selv om det er lenge til den skal innleveres. Det er utrolig mye arbeid du skal gjøre, og jo mindre tid du har, jo mer vil du stresse etter hvert.

Lag deg også en tidsplan på hvordan du ønsker å jobbe. Sett deg realistiske mål for når du forventer å være ferdig med de forskjellige delene av arbeidet og hold deg til det om du ser at du klarer å forholde deg til oppsatt tidsbruk.

Et annet tips er å finne seg et egnet sted å jobbe med masteroppgaven. Hvor man jobber best kan være veldig forskjellig, og noen kan det være veldig produktivt å jobbe hjemmefra, for andre kan det være å sitte i parken. Folk er forskjellig, så finn det stedet som passer deg best.

Husk også å ta pauser underveis. Det er fort gjort å bli sliten og umotivert mens man jobber med masteroppgaven. Ta derfor mange korte pauser i løpet av arbeidsdagen slik at du ikke blir så trøtt. Husk også å legg vekk mobilen slik at den ikke forstyrrer deg, for mobilen er en stor tidstyv.

Det er også svært viktig å bruke lederen sin underveis i arbeidet. På flere utdanningsinstitusjoner er det nå obligatorisk som en del av undervisningen å gå til veileder underveis når man skriver masteroppgaven. Veileder kan være til stor hjelp, så bruk veileder så godt du kan.

Kontakt oss for språkvask

Kontakt oss for språkvask

Språkvask kan være vanskelig og veldig tidkrevende. Da er det godt å vite at det finnes profesjonelle som kan hjelpe deg med dette arbeidet. Vi i Din Språkvask hjelper deg gjerne om du trenger hjelp.

Vi har lang erfaring med akademiske tekster og garanterer deg et godt resultat.Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller på telefon for å få et pristilbud fra oss. Alle pristilbud er helt uforpliktende. Vi ser fram til å høre fra deg.