Kvalitativ metode masteroppgave

Det finnes flere forskjellige metoder å skrive en masteroppgave på, og kvalitativ metode er en av dem. Kanskje vet du ikke hva kvalitativ betyr, og det skal vi prøve å forklare nærmere i denne artikkelen.  

Ulike metoder masteroppgave

Ulike metoder 

Man har som sagt flere forskjellige metoder man kan benytte når man skal skrive en masteroppgave. Kvalitativ og kvantitativ er som oftest dem man benytter. Kvalitativ metode er den metoden vi skal ta for oss her. 

Kvalitativ metode masteroppgave

Kvalitativ metode 

Kvalitativ metode er en svært god metode å jobbe med, men baserer seg også mye på tolkning. Ved kvalitativ metode benytter man seg av intervjuobjekter for å kunne trekke en konklusjon av problemstillingen man har satt seg. 

En kvalitativ metode kan også være basert på kvantitative funn. På denne måten kan man få en bedre forståelse av de kvantitative funnene og årsakene rundt dem. Kvalitativ metode kan hjelpe deg med å gå mer i dybden og gi deg en større forståelse. 

Kvalitative intervjuer er basert på at intervjueren stille intervjuobjektet spørsmål. Når man har kvalitative intervjuer, er det viktig at intervjueren ikke stiller ledende spørsmål. Det må også være enkle spørsmål som er lett forståelig. 

Så hvorfor bruker man intervjuer som en forskningsmetode? Jo, det er for å få bedre dybdekunnskap og innsikt. Det må da ha en betydning for å kunne definere behovet. Du kan da få dybdekunnskap og innsikt i for eksempel vurderinger, beslutninger, meninger og hendelser. 

Man kan også jobbe med kvalitativ metode basert på kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning er basert på tall, men den kvalitative forskningen baserer seg på hvorfor tallene er som de er. Da går man mer i dybden på den kvantitative konklusjonen. 

Opptak av intervju – kvalitativ metode

Opptak av intervjuer 

Når man utfører kvalitative intervjuer er det lurt å ta opptak av intervjuene. På denne måten blir det enklere å gjennomgå alt materialet i ettertid. Sørg for at det blir god lyd slik at alt som blir sagt kan høres tydelig.  

Tar man opptak av intervjuene må man også tenke på GDPR. Personene som intervjues skal ikke kunne identifiseres på noen som helst måte. Dette er ditt ansvar. Sørg derfor å få samtykke for opptaket, og opplys om hva som gjøres med opptaket når du er ferdig med forskningen. 

Transkribering av intervju – kvalitativ metode

Transkribering 

Å høre igjennom flere lydopptak av intervjuer kan være en vanskelig oppgave. Det kan være vanskelig å få med seg alt som blir sagt, og dermed kan man bruke lang tid på å høre igjennom dem. Mange velger derfor å få transkribert intervjuene slik at man har dem skriftlig. 

Å få transkribert lydopptakene er ganske lurt å gjøre slik at man får bedre oversikt. Da har man alt skriftlig og det er lettere å gjennomgå materialet. Ved å transkribere intervjuet kan man også få anonymisert intervjuobjektene. Dette gjør også at man kan slette lydopptakene.

Språkvask av kvalitativ masteroppgave

Språkvask av masteroppgaven 

Å utføre språkvask av masteroppgaven er også svært lurt å gjøre før innlevering. Dette gjør at masteroppgaven blir mer lettleselig når alle skrivefeilene er rettet opp i. Dette kan være vanlige skrivefeil, grammatiske feil, orddelingsfeil og andre feil. Sensor vil også få et mye bedre inntrykk av masteroppgaven. 

Hjelp til språkvask av kvalitativ masteroppgave

Kontakt oss 

Trenger du hjelp med språkvask av masteroppgaven din eller transkribering av intervjuer, står vi i Din Språkvask og Din Transkribent klar til å hjelpe deg. Send oss gjerne en e-post for et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg.