Kriterer for å søke om forskningsmidler

Alle som er med i en forskningsorganisasjon kan søke om forskningsmidler. Organisasjonen blir da ansvarlig for prosjektet. Det finnes mange forskningsorganisasjoner og medlemmer av dem kan da søke om midler for forskning. Søknadsprosessen kan likevel føre til at du ikke får.

Det vil altså si at ikke alle som er medlem av en forskningsorganisasjon får midler når det passer dem, men at det ikke skal veldig mye til for å kunne i hvert fall søke om dem. Man må oppgi en rekke opplysninger om forskningen og bakgrunnen, og hvorfor det skal brukes penger på.

Så dette bør man ha klart når man søker, utenom det formelle. Har man et formål man kan begrunne godt, og er fornøyd med forarbeidet man har lagt ned, er det ingenting som står i veien for at du kan søke, og forhåpentligvis få innvilget søknaden om midler til å forske videre.

Kriterier

Forskningsmidler kriterier

Det finnes noen kriterier for å få forskningsmidler. Man må ha en reell problemstilling som det er vits å bruke penger på å løse, eller som har god nytteverdi. Det spørs helt hvilket forskningsprosjekt det er snakk om. Noen er utlyste som stillinger og fungerer som stipend, mens andre må man søke om.

Man må søke på begge, men forskjellen ligger i grunnlaget. Sender man en søknad for forskningsmidler bør man se på hva som er utlyst for tiden for man må ha faglig relevans og helst ha en problemstilling som det hadde vært nyttig å få løst nå for tiden.

Doktorgrader og Ph.d. stipendiater som forsker ved universiteter er gode rammeverk for å se på kriteriene for en slik søknad. Man må ha faglig relevans og det må være noe som trengs for tiden. Så det å orientere seg og se på kriteriene er viktig for å komme gjennom i argumentasjonen sin.

Folk som lager noe

Slik søker du om forskningsmidler

Når du søker om forskningsmidler, må du oppgi informasjon om rammene for prosjektet og passe på å gjøre rede for hva du trenger, og hvorfor du trenger det. Du bør bli kjent med søknadsskjemaet og være nøye i dokumentasjonen. Forklar nytteverdien i det du lager og selg prosjektet ditt som viktig.

Du sender inn en søknad til et råd, som bedømmer om det har akademisk verdi og nytte, for å bestemme om det er vits å investere i prosjektet ditt eller ikke. Du må dermed begrunne deg godt, og eventuelt se på andre utlyste forskningsstillinger for inspirasjon til hvordan du kan formulere deg.

Forskning trenger ikke å føre til direkte økonomisk gevinst, men så lenge man kan gjøre rede for noe i en akademisk forstand, og rådet ser et behov for å bruke penger på forskning og utdypning innenfor dette området, så er man godt på vei. Så skriv en god om omfattende søknad og utdyp prosjektet.

Tre skribenter

Motta hjelp til søknad

Søknadene er ofte vanskelige å strukturere, og vi kan hjelpe deg med akkurat dette. Andre ganger er det vanskelig å formulere viktigheten og prosessen ettersom man ikke klarer å sette ord på ting man ikke har forsket godt nok på enda. Det er en finurlig prosess hvor det finnes god hjelp å få.

Gode skribenter med erfaring innenfor søknadsprosessene og struktur og formulering i et moderne jobb- og akademisk miljø vil være til god hjelp. Du vil bli vurdert og Din Språkvask kan hjelpe deg med å vinkle forskningen din slik at den gir nytteverdi hvis du eventuelt sliter med å knytte det sammen gjennom språkvask og korrektur.

Gode formuleringer og riktig vinkling, er bare råd og en del av fordelene med å være godt rystet i en søknad. En god søknad blir ofte skrevet av grupper, eller i samarbeid med andre, og du vil kunne stille sterkere i en søknadsprosess som ellers kan være vanskelig å komme gjennom.

Høres dette fristende ut? Ta kontakt med oss i dag!