Krav til masteroppgave

Det finnes mange krav til masteroppgaven som må oppfylles før man kan levere den inn. Oppfylles ikke disse kravene kan det i verste fall ende med stryk. Hvilke krav man må kunne oppfylle skal vi gi en liten forklaring på.

Hvor mange ord er en masteroppgave?

Hvor mange ord skal en masteroppgave inneholde

Det er veldig variert hvor mange ord det er krav om at man skriver på en masteroppgave, men minstekravet pleier å ligge på rundt 24.000 ord, noe som tilsvarer ca. 60 sider. Maksimalt antall ord ligger på rundt 42.000 ord. Dette tilsvarer 105 sider.

Hvor mange ord det er forventet at du skriver, vil utdanningsinstitusjonen din opplyse om, eller du kan finne informasjonen på nettsiden deres. Som oftest vil de ha en hel del informasjon på nettsiden som opplyser om de forskjellige kravene.

Hvilken studieretning og hvilken utdanningsinstitusjon du studerer ved har også noe å si for kravene om hvor mye som må skrives. Antall studiepoeng har også noe å si, men de aller fleste masterutdanninger gir samme antall studiepoeng.

Krav til masteroppgave

Skriftstørrelse og fonter

Det er også ulike krav for hvilke fonter, skriftstørrelser og til og med linjeavstand man skal bruke i masteroppgaven. Her kan det være forskjellig fra de ulike punktene i masteroppgaven også. For eksempel kan det være at du skal skrive masteroppgaven i Times New Roman med skriftstørrelse 12, og en linjeavstand på 1,5.

Dette er såkalt formelle krav som man må følge når man skriver masteroppgaven. På forsiden av masteroppgaven er det også slike krav, men som oftest kan man laste ned en ferdig mal hvor skriftstørrelse, font og linjeavstand allerede er lagt inn på forhånd.

God lesbarhet på masteroppgaven

God lesbarhet og få grammatiske feil

Skrivefeil, grammatiske feil og godt oppbygde setninger er ikke et krav i seg selv, men det forventes at masteroppgaven er lettleselig. Det er derfor en stor fordel å utføre korrektur og språkvask av masteroppgaven får den leveres inn.

For å gjøre masteroppgaven lettleselig må man da ta korrektur og språkvask. Dette kan man gjøre selv, men det er et tidkrevende arbeid. Noen tenker at tekstprogrammer slik som Word vil finne alle feilene i teksten, men det gjør de dessverre ikke.

For å kunne gjøre en ordentlig språkvask og korrektur må man gå over det manuelt. Om du ikke har tid og mulighet til å gjøre det selv, kan du få andre til å gjøre det for deg. Du kan eventuelt få noen venner eller familie til å gå over det for deg, helst en person er flink med slikt.

Kjenner du ingen som kan hjelpe deg med dette, finnes det heldigvis flere firmaer som kan gjøre det for deg. Gjør du et raskt søk på nettet vil du se at det er mange å velge mellom. Velg firma med omhu, for det er ikke alle som er like seriøse dessverre.

Oppsett av masteroppgaven

Oppsett av masteroppgaven

Det finnes også krav til oppsettet til hvordan en masteroppgave skal se ut. De fleste utdanningsinstitusjoner har nå sine egne maler for hvordan det skal se ut, så det kan du finne på nettsiden deres. Om de ikke skulle ha en egen mal, har vi laget et oppsett basert på de mest vanlige oppsettene der ute.

 

 • Forside
 • Sammendrag
 • Forord
 • Innholdsfortegnelse
 • Innledning
 • Teori
 • Metode
 • Resultater/analyse
 • Drøfting
 • Avslutning
 • Litteraturliste/kilder
 • Vedlegg
Tips til masteroppgaven

Noen få tips til å jobbe med masteroppgaven

Mange vet gjerne ikke helt hvordan de skal starte med masteroppgaven. Det beste er å finne et tema og en problemstilling som du interesserer deg for. Om du interesserer deg for emnet, vil det være lettere og mer motiverende å jobbe med. 

Lag deg en fremdriftsplan slik at alt er godt planlagt og som gir deg en god struktur. Fremdriftsplanen deles opp i flere mål som må nås innen en viss tid. Dette hjelper deg med å ha oversikt og å bli ferdig i tide til innleveringen.

Det er ikke alle som tenker over det, men veilederen din kan faktisk være en god ressurs når du jobber med masteroppgaven. For eksempel kan veileder gå igjennom arbeidet som du har gjort, og gi deg noen tilbakemeldinger på det. Veileder kan også hjelpe deg med veien videre.

Husk å ta pauser underveis. Ta deg for eksempel fem minutter i timen slik at du ikke blir så sliten. Føler du deg helt utkjørt, kan det hjelpe å ta seg en liten helgetur med venner eller familie også. Det viktigste er at du er opplagt til å jobbe med masteroppgaven.

Det kan bli ganske mange kilder underveis når man holder på med masteroppgaven. Sørg derfor for å skrive ned alle kildene underveis slik at du slipper å lete dem fram igjen til slutt. Struktur er svært viktig i arbeidet, så sørg for å ha orden i alle tingene.

Begynn så tidlig som mulig med masteroppgaven. Utsetter du oppstarten kan det føre til at man blir stresset fordi man får for liten tid. Start derfor så fort som mulig, og sørg for å ha tid til overs før innleveringen av masteroppgaven.

Finn deg et sted hvor du kan jobbe i fred og ro. Er det noe man bør unngå så er det forstyrrelser. Det er derfor viktig at man finner seg et sted man trives og hvor man kan jobbe i fred. Legg også vekk mobilen din slik at den ikke forstyrrer deg. Mobilen er generelt en stor tidstyv.

Kontakt oss angående språkvask og korrektur av masteroppgaven

Kontakt oss

Skulle du trenge hjelp til språkvask og korrektur av masteroppgaven din, står vi klar til assistanse. Vi i Din Språkvask vil renske masteroppgaven din for skrivefeil, grammatiske feil og andre feil som måtte være i masteroppgaven.

Vi har lang erfaring med språkvask og korrektur av masteroppgaver, bacheloroppgaver og andre akademiske tekster. Om du har spørsmål eller ønsker å få et tilbud, kan du sende oss en e-post for et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg.