Korrekturlesing pris

Ønsker du korrekturlesing av din tekst, spiller også prisen inn for hvilket firma du ønsker å benytte tjenestene til. Når det er sagt, bør man ikke alltid være så fokusert på prisen, men også på ferdighetene til den som skal korrekturlese teksten din. 

I denne artikkelen skal vi gå mer inn på hva som utføres ved en korrekturlesing, og andre alternativer som kan være bedre. Man kan også velge å gjøre det selv, men er det virkelig så lurt? 

Korrektur 

Korrektur er svært viktig å utføre for å oppnå et godt resultat. Alle skrivefeil vil blant annet bli rettet opp, og i tillegg vil grammatiske feil og orddelingsfeil bli rettet opp i. Dette gjør at teksten blir mye mer lettleselig og gir en bedre flyt. Man vil da slippe å gjette seg til hva som egentlig står der. 

Språkvask 

Språkvask er et bedre alternativ enn hva korrektur er. Språkvask gjør de samme tingene som ved korrektur, men i tillegg ser man på oppbyggingen av setningene og på ordbruk. 

Ved å gå igjennom oppbyggingen og ordbruket kan man gjøre små eller store endringer for å gjøre teksten mye bedre. Ved språkvask kan man dermed gjøre endringer på oppbyggingen som gjør det mer lettleselig og flytende. 

Språkvask kan også hjelpe til ved å treffe det publikummet teksten er ment for. Er teksten for eksempel rettet mot barn, vil man kunne endre ord som du kanskje ikke har hørt om før, eller endre på setninger slik at de blir mer forståelig for dem. 

Gjøre korrektur selv eller få profesjonelle til å gjøre det? 

Mange tenker at det ikke er et problem å gjøre korrektur selv. Man kan jo bare ta teksten inn i et tekstprogram også vil den sette en rød strek under alle ord som er feil. Men er det virkelig så lett? Vil tekstprogrammet finne alle feilene, eller finner den feil som egentlig ikke er feil? 

Det er viktig å stille seg disse spørsmålene, og i virkeligheten er det ikke så lett å utføre korrektur av en tekst. For noen holder det kanskje å sjekke etter skrivefeil i et tekstprogram, men for andre vil det være helt avgjørende for resultatet å benytte seg av profesjonelle. 

Word eller andre tekstprogrammer vil dessverre ikke hjelpe deg med å finne alle feilene i en tekt, og dessverre vil tekstprogrammene også kunne sette en rød strek under ord som er riktige.  

Gjør man alt dette på egenhånd kan man ende opp med et godt resultat, men ikke nødvendigvis det beste. Hva som holder for deg kan vi ikke svare på, men vi kan si så at om det er en viktig tekst som for eksempel en masteroppgave eller en jobbsøknad, kan det endelige resultatet ha mye å si for hvilket resultat du ender opp med. 

En masteroppgave jobber man med over lang tid, og det er et ganske omfattende arbeid. Resultatet av dette arbeidet kan bestemme hvor det går videre i livet for deg, og derfor er det lurt å få et så godt resultat som mulig. 

Ja, om det er mye feil i en slik oppgave, kan det også ha noe å si for karakteren din. Karakteren kan sette føringer for hvor du går videre i livet ditt. En god karakter på masteroppgaven kan åpne dører for deg og gi deg uendelige muligheter på jobbmarkedet. 

En dårligere karakter kan ødelegge drømmene dine, og det vil man selvfølgelig unngå. Drømmer oppfylles ved å gjøre et hardt arbeid, og oppnå et så godt mulig resultat som mulig, så hvorfor ikke benytte seg av hjelp utenfra for å oppnå et bedre resultat? 

Pris 

Pris på korrektur eller språkvask kan variere alt etter vanskelighetsgrad, mengde og om du ønsker korrektur eller språkvask. Ofte prises det ved å se hvor mange ord som er i teksten som skal korrekturleses/språkvaskes. 

Om du ønsker å finne ut hvor mye det vil koste deg, kan du ta kontakt med et firma som tilbyr disse tjenestene. Som oftest kan man få et uforpliktende tilbud slik at man kan forhøre seg uten at man forplikter seg til noe. Jo mer informasjon du gir, jo enklere er det å gi et prisanslag. 

Kontakt oss 

Din Språkvask hjelper deg gjerne om du trenger hjelp. Send oss gjerne uforpliktende en e-post med prisforespørsel, så vil vi komme tilbake til deg senest neste virkedag.