Korrekturlesing av masteroppgave

Korrekturlesing av masteroppgaver kan være svært tidkrevende og en stressende faktor før innlevering. For å spare tid og sørge for at alle feil blir rettet opp i før innlevering, kan man få profesjonelle korrekturlesere til å rette teksten. På den måten er man sikker på et godt resultat og at det blir ferdig i tide. 

Kan man oppnå bedre karakter ved å utføre korrekturlesing av masteroppgaven? 

Ja, det kan man faktisk. En masteroppgave som inneholder mange feil kan gi deg dårligere karakter. Derfor er det svært viktig å gå igjennom alt før innlevering. Man kan utføre korrekturlesingen selv, men klarer man da å finne alle feilene selv? 

Nei, som oftest klarer man dessverre ikke å finne alle feilene selv. Man ser seg fort blind på egne feil og det er derfor lurt å få noen andre til å se over oppgaven for deg. Kanskje kan det også være en ide å lese den høyt for noen. På den måten kan man få tilbakemeldinger på om det er noe som høres rart ut. 

Hva er egentlig korrektur? 

Ved korrekturlesing så retter man opp i eventuelle feil i oppgaven før innlevering. Det kan være skrivefeil, grammatiske feil eller orddelingsfeil. Som oftest er det mange slike feil når man skriver en så stor oppgave. 

Man kan selvfølgelig gå igjennom hele oppgaven selv i et tekstprogram, det vil hjelpe deg litt, men vil dessverre ikke kunne finne alle feilene. For å finne alle feil er manuell gjennomgang det beste da tekstprogrammer er upålitelige på det området.

Er språkvask et bedre alternativ enn korrektur? 

Det kommer an på hva som skal språkvaskes, men når det gjelder masteroppgaver så vil språkvask absolutt være et bedre alternativ. Språkvask finner ikke bare skrivefeil, grammatiske feil og orddelingsfeil slik som ved korrektur, men den går mer i dybden på oppgaven.  

Å gå i dybden vil si at den ser på sammensettingen av hele oppgaven og hvordan man formulerer seg. Det kan hende at setninger har rare formuleringer og må derfor endres på for å bli mer forståelig og lettleselig. 

Ved språkvask kan det derfor bli gjort både store og små endringer i teksten. Man kan endre på hele setninger eller man kan bytte ut enkelte ord som passer bedre inn i teksten. Alt dette er med på å løfte oppgaven din til et bedre resultat. 

Det kan derfor være lurt å få noen profesjonelle til å se over masteroppgaven din slik at du kan oppnå best mulig resultat – og karakter. En god karakter kan åpne for muligheter som ikke er mulig ved en dårligere karakter. Derfor er det lurt å gjøre det man kan for å oppnå best mulig karakter.

Hva koster korrektur eller språkvask av en masteroppgave? 

Det er ingen fastsatt pris på korrektur eller språkvask av masteroppgaver. Som oftest så prissettes oppgavene ut ifra antall ord. Dermed avhenger prisen av innholdet og antall skrevet ord. 

Om du vurderer å få korrektur eller språkvask av din masteroppgave, husk på å ikke bare velge den som er billigst, for det er ikke sikkert de gir deg best resultat. Det samme gjelder motsatt vei også, at de som er dyreste ikke nødvendigvis gir deg det beste resultatet. 

Undersøk hos de forskjellige tilbydere om hvem du tror kan gi deg det beste resultatet før du bestemmer deg. Det kan ha mye å si for det endelige resultatet. 

Kan Din Språkvask hjelpe meg med masteroppgaven min? 

Ja, Din språkvask hjelper deg gjerne med korrektur eller språkvask av din masteroppgave. Vi har lang erfaring innenfor feltet og kan garantere deg et godt resultat. Kontakt oss gjerne på e-post for å få et uforpliktende tilbud.