Nynorsk korrektur

Har du skrevet en tekst på nynorsk, så har du kanskje behov for nynorsk korrektur. For mange nordmenn er nynorsk sidemål, noe som kanskje betyr at man ikke er helt trygg på språket.

Nynorsk korrektur er noe du kan få hjelp til, men du kan selvfølgelig forsøke deg på korrektur selv også. Her skal du uansett få noen gode tips til korrektur og språkvask av nynorske tekster.

Hva er nynorsk korrektur?

Nynorsk korrektur er i stor grad akkurat det samme som all annen korrektur, bare at språket som rettes er nynorsk. Det betyr at den som korrekturleser teksten bør ha gode ferdigheter i nynorsk.

Utfører man nynorsk korrektur uten å være trygg på nynorsk, er det lurt å bruke en ordbok som Nynorskordboka. Da kan du søke opp og kontrollere stavemåte på alle ord du er usikker på. 

Oversett en hel tekst fra bokmål til nynorsk uten skrivefeil

I mange tilfeller har man behov for å oversette en helt tekst fra bokmål til nynorsk. Kanskje du har fått i oppgave å skrive en stil på nynorsk på skolen? Da har du kanskje laget teksten på bokmål først, for så å oversette den til nynorsk.

Det kan være tidkrevende å oversette fra bokmål til nynorsk ord for ord. Men skal du være sikker på at alt blir korrekt, er det viktig å ta seg tid. Sjekk ordene i ordboken, og pass på at alt stemmer.

Er du veldig usikker på oversettelsen, kan du ta i bruk hjelpemidler. Oversettelseshjelpemidler er kanskje ikke innafor om det er snakk om en skolestil, noe du bør ha i bakhodet.

Kan du bruke Google Translate som nynorsk oversetter?

Med Google Translate kan du oversette fra ett språk til et annet. Du har kanskje brukt verktøyet til å oversette fra norsk til engelsk før? Du kan også bruke Google Translate til oversettelse fra nynorsk til bokmål eller omvendt.

Det er likevel viktig å vite at en oversettelse i Google Translate ikke alltid er til å stole på. I mange tilfeller kan teksten få feile oversettelser, noe som er litt kjedelig.

Hvordan utfører man nynorsk korrektur?

Nynorsk korrektur blir ofte enklere hvis man tar i bruk tilgjengelige hjelpemidler. Det er for eksempel lurt å skrive teksten i et Word-dokument. Da kan du aktivere «nynorsk» som språk.

Hvis du har skrevet noen ord feil på nynorsk, vil Word gi deg beskjed om det. Ordet som er skrevet feil vil merkes med en rød stiplet strek. Da kan du rette opp i ordene som er markert som feile.

Nynorsk korrektur for bedrifter og studenter

Både bedrifter og private kan ha behov for nynorsk korrektur. En bedrift kan for eksempel lansere en kampanje på nynorsk, og da gjelder det å ha et godt språk. Skal du kommunisere med en målgruppe som har nynorsk som hovedmål, vil de fort oppdage skrivefeil.

Studenter kan også ha behov for hjelp med nynorsk korrektur. Kanskje du har arbeidet lenge med en masteroppgave eller bachelor på nynorsk? Da vil du kanskje ha behov for at noen ser over teksten før du leverer den fra deg.  

Det er også viktig med nynorsk korrektur hvis du har skrevet en bok på nynorsk. Dette er heldigvis noe du kan få hjelp med før boken blir gitt ut eller sendt til et forlag.

Få hjelp med nynorsk korrektur

Hvis du har laget en tekst på nynorsk, er du kanskje usikker på om den flyter bra. Hvis det har sneket seg inn noen ord på bokmål, kan dette være vanskelig å oppdage. Nynorsk korrektur er noe du kan gjøre selv, men det kan kanskje ta lang tid.

Mange er usikre på nynorsk, og foretrekker å skrive på bokmål. Andre liker nynorsk, men føler likevel at språket er vanskelig å mestre. Vi i Din Språkvask kan hjelpe deg med nynorsk korrektur, og passer på at teksten får best mulig språklig kvalitet.