Korrektur i Word

Det er veldig vanlig å utføre korrektur i Word. Dersom du har skrevet en tekst i et Word-dokument, kan du enkelt og raskt utføre en sjekk av den språklige kvaliteten.

I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan man utfører korrektur i Word. Finn ut hvordan du går frem, og hvorfor det er viktig å fjerne skrivefeil og grammatikkfeil.

Hvordan rette tekster i Word?

Det er forholdsvis lett å rette på tekster i Word. Word er et tekstverktøy som kommer med mange innebygde funksjoner. Disse kan aktiveres eller deaktiveres etter behov.

Du kan rette tekster i Word enten du bruker tekstprogrammet på en Mac, Windows eller andre operativsystemer. Vi gir deg en innføring i fremgangsmåte i ulike operativsystemer.

Hvordan endre språk i Word?

Det aller første du bør gjøre, er å endre språk i Word. Dette er viktig for at stavekontroll og andre verktøy skal fungere som du ønsker. Skriver du en tekst på norsk, hjelper det for eksempel lite med engelsk stavekontroll.

Tenk også over hva slags dialekt du skriver teksten på. Korrektur i Word kan fås enten du skriver på nynorsk eller bokmål. Her er en oversikt over hvordan man kan endre språket i dokumentet man arbeider i:

  1. Åpne dokumentet i Word
  2. Marker teksten
  3. Gå til «Verktøy»
  4. Velg språk
  5. Klikk på ønsket språk/dialekt
  6. Bekreft valget med «OK»

Grunnen til at du bør velge språk, er at korrekturverktøy og stavekontroll baserer seg på ordlister fra det aktuelle språket.

Stavekontroll i Word på Mac 

Hvis du ønsker å aktivere stavekontroll for korrektur i Word på Mac, er det enkelt å aktivere dette. Mange installerer Word og andre Office-programmer på Mac, selv om programmene i utgangspunktet tilhører Windows.

Hvis du er en av mange som synes at Word for Mac er praktisk, skriver du gjerne tekstene dine gjennom dette skriveprogrammet. Dersom du vil utføre en enkel og rask korrektur i Word for Mac, er det enkelt å komme i gang:

 

  1. Åpne det aktuelle dokumentet
  2. Velg «Se gjennom» i verktøylinjen
  3. Velg «ABC Stavekontroll og grammatikk»

Kontroll av grammatikk og korrektur på Windows

Hvis du vil utføre korrektur i Word på Windows, er dette like enkelt som på Mac. Faktisk er fremgangsmåten helt identisk, noe som er praktisk. 

Enten du skriver på Mac eller Windows, kan du aktivere stavekontroll ved å klikke på «Se gjennom» og «ABC Stavekontroll og grammatikk».

Dette bør du se etter når du arbeider med korrektur i Word

Når du skal utføre korrektur i Word er det viktig å ikke stole 100 % på teknologien. I noen tilfeller vil ord få en rød strek under seg (noe som indikerer feil), uten at ordet er feilskrevet. 

Hvis du føler at Word lager rød strek under ord du trodde var riktige, er det lurt å slå opp ordet i en ordbok. Vi kan anbefale Bokmålsordboka, som er en ordbok laget av Universitetet i Bergen. UiB har også Nynorskordboka som kan brukes om du skriver på nynorsk.

Hvilke feil fanges opp under automatisk korrektur i Word

Når du gjennomfører automatisk korrektur i Word vil du få beskjed om eventuelle skrivefeil. Er et ord stavet feil, vil det få en rød strek under seg. I noen tilfeller kan doble ord få en rød strek under seg, fordi det ikke er registrert i ordboken.

Dersom du deler opp et ord som egentlig skal skrives i ett ord, vil ikke Word vise at det er feil. Et ord som «skrivefeil» kan skrives som «skrive feil», men blir gjerne grammatisk feil i den aktuelle sammenhengen.  

Word fanger ikke opp særskrivingsfeil, noe som er viktig å huske på. Skriver vi for eksempel «særskrivings feil» får vi ingen rød strek i dokumentet. Korrektur i Word er derfor ikke 100 % effektivt, og fungerer best på stavefeil.

Hvordan gjøre manuell korrektur i Word?

Hvis du først har behov for korrektur av en tekst i Word, anbefaler vi deg å gjøre det manuelt. Kombiner gjerne manuell korrektur med automatisk korrektur for å forenkle jobben. Da får du lettere øye på skrivefeil takket være de røde strekene.

Grunnen til at vi anbefaler manuell korrektur i Word er at du da får mulighet til å fange opp grammatiske feil. Et eksempel på dette er særskrivingsfeil. Du vil også oppdage om det er noen setninger som helst bør skrives annerledes. Slikt vil ikke Word kunne fikse for deg.

Få hjelp med korrektur

Korrektur i Word kan være en god idé om du har skrevet en tekst. Det er enkelt å slå på (eller av) stavekontroll. Med stavekontroll får du beskjed hvis et ord er stavet feil. Word fanger ikke opp alle feil, og du bør derfor korrekturlese manuelt også.

Det kan være tungvint å korrekturlese et langt dokument – som en bachelor- eller masteroppgave. Enten du har en kort eller lang tekst kan Din Språkvask hjelpe deg med språkvask og korrektur.

Motta et tilbud på korrektur og språkvask!