Korrektur av engelske tekster

Korrektur av engelske tekster kan være både tidkrevende og stressende. Det er ikke alle som er like god i engelsk, og dermed kan det bli en del skrivefeil og feil tegnsetting. Men dette finnes det heldigvis løsninger på.

For at du selv skal slippe å bruke tid på denne tidkrevende prosessen, er det flere byråer som kan gjøre det for deg. I denne artikkelen skal vi fortelle mer om hva korrektur er.

Hva er korrektur?

Korrektur kan ofte blandes med språkvask da de brukes mye om hverandre. Språkvask er mye mer omfattende enn korrektur, og går mer i dybden for å gi den en fin helhet.

Korrektur er i hovedsak å rette på skrivefeil, grammatiske feil og feil tegnsetting. Det kan være noe forskjell fra byrå til byrå, men dette er i hovedsak hva som gjøres.

Ønskes det mer omfattende arbeid av teksten, så anbefales språkvask. Språkvask går mer i dybden, og tar seg av formuleringsfeil og dårlige formuleringer. Da vil teksten få bedre flyt, og man vil lettere forså innholdet.

Korrektur av engelske bachelor- og masteroppgaver

Å utføre en korrektur på engelske bachelor- og masteroppgaver er kanskje ikke så enkelt. Om du ikke er flytende i engelsk, kan det fort oppstå skrivefeil, grammatiske feil og feil tegnsetting.

Ved å benytte seg av en korrekturleser, slipper man å gjøre dette tidkrevende arbeidet selv. Da vil de fikse alle skrivefeil, grammatiske feil og feil tegnsetting.

Dette vil gi en mye mer sammenhengende tekst, og vil bli enklere å lese. Spesielt er dette viktig for en bachelor- eller masteroppgave på engelsk. Mye skrivefeil, grammatiske feil og feil tegnsetting, kan ha en negativ betydning for hvilken karakter du ender opp med.

En korrektur av teksten er derfor å anbefale. Det vil som oftest ha en positiv betydning for hvilken karakter du får, da teksten vil bli enklere å lese, og ha en bedre struktur. Det er nok noe sensoren vil sette stor pris på.

Korrektur av brev og bøker

Skriver du en engelsk bok som du drømmer om å få publisert? Da anbefaler vi deg å få en korrektur på den før du eventuelt leverer den til et forlag. Det vil gi et mye bedre inntrykk om teksten ikke inneholder feil.

Om du skriver et brev på engelsk, kan det også være lurt å få korrekturlest den. Engelsk er jo ikke vårt morsmål, og derfor kan det være vanskelig å skrive alt riktig.

Om brevet er til en privatperson, bedrift eller offentlig organ, vil korrektur hjelpe deg langt på vei. Det blir enklere for dem som leser å forstå innholdet i brevet.

Korrektur på engelske markedsføringstekster

Bedrifter vil kunne få økt kundetrafikk om de benytter seg av korrektur. Bedrifter som publiserer tekster med mye feilskriving og grammatiske feil, kan oppleves som mindre seriøse.

En bedrift som derfor benytter seg av korrektur, vil oppleves som en seriøs aktør. Dette er det svært viktig å tenke over, da slike grep kan øke deres kundetrafikk og fortjeneste.

Pris på korrektur av engelske tekster

Det er mange faktorer som avgjør hva korrektur av engelske tekster. Blant annet vil kvalitet, lengde og vanskelighetsgrad ha innvirkning på hvilken pris som kan tilbys.

Trenger du hjelp med korrektur av engelske tekster?

Ønsker du hjelp med korrektur av engelske tekster, står vi klare til å hjelpe deg. Vi har dyktige korrekturlesere som vil gi deg et godt resultat. Om du ønsker et uforpliktende tilbud, er det bare til å kontakte oss.