Konklusjon bacheloroppgave

Etter en lang og hektisk periode er. Det på tide å skrive konklusjonen på bacheloroppgaven din. Konklusjonen din for hva du har prøvd å få svar på de siste månedene skal endelig fullføres og man får svart på hvitt hva som er det endelige resultatet. 

For å komme fram til en konklusjon må man altså ha drøftet funnene man har gjort med hensyn til problemstillingen. Selv om konklusjonen din kan være overraskende og i noen tilfeller en negativ konklusjon, vil den forstads være nylig som besvarelse.

Hvordan skrive en god konklusjon?

Hvordan skrive en god konklusjon?

Hva definisjonen av en god konklusjon er kan diskuteres, men for at den skal være god og inneholde de kravene som kreves i en konklusjon, kan man starte med å svare på problemstillingen. I konklusjonen kan man ha med en oppsummering av de viktigste momentene fra oppgaven.

Ta også med de viktigste momentene fra drøftingen, men ikke skriv det på samme måte som i drøftingen. Skriv dem på en ny måte slik at momentene får en større sammenheng og/eller perspektiv.

I konklusjonen er det også greit å trekke fram personlige refleksjoner til konklusjonen din. Var det noe som overrasket deg eller var det noe som var som forventet? Reflekter litt over dette slik at leserne kan sette seg inn i tankegangen din.

Du kan også ta med spørsmål til videre forskning. Om du hadde hatt mer tid og ressurser til å forske, hvilket tema eller spørsmål ville du da ha forsket mer på?

Hvordan skriver man diskusjon i bacheloroppgaven?

Hvordan skriver man diskusjon i bacheloroppgaven?

Diskusjon kan være ganske nytt for mange som skal skrive en bacheloroppgave. Man har kanskje vært borti det før, men i ulik grad. For de som ikke har vært mye borti det tidligere, kan det være vanskelig for dem å vite hva man skal gjøre eller hvordan man gjør det.

Når man skal skrive diskusjon så er det meningen at man skal redegjøre for funnene sine. Da kan man for det første fremheve de aller viktigste funnene du har gjort i forskningen din. 

Man må også finne ut om funnen dine belyser problemstillingen din og om funnen kan ha gitt oss ny teoretisk innsikt. Man må også se på om funnene dine besvarer problemstillingen din og om den avkrefter eller bekrefter hypotesene dine.

Man må også måle validiteten og reliabiliteten på metoden du har valgt å bruke. Man må finne ut om eventuelle feilkilder på noen måte kan ha påvirket resultatet. Ved valg av metode så er det alltid en svakhet i studiet ditt uansett hvilken metode man velger, man må derfor se på hvilke konsekvenser dette gir for konklusjonen.

Når du har sett på hvilke svakheter metoden din hadde, kan du stille kritiske spørsmål som om det kunne vært en annen metode som hadde vært bedre å bruke eller hvor pålitelige funnene dine er. 

Språkvask og korrektur

Språkvask og korrektur 

Når man skriver en bacheloroppgave kan det noen ganger gå fort for seg, og man kan være trøtt og sliten mens man skriver den. Dessverre kan dett føre til mange ulike feil i den skrevne teksten. Det er derfor lurt å sette av tid til språkvask og korrektur av bacheloroppgaven.

Språkvask og korrektur er krevende arbeid og tar som regel ganske lang tid. Du kan selvfølgelig gå igjennom hele teksten i Word eller et annet tekstprogram for å utelukke feil. Slike programmer kan hjelpe deg med å utelukke skrivefeil og enkelte grammatiske feil.

Men er det nok å få utelukket noen skrivefeil og et par grammatiske feil? Nei i utgangspunktet ikke, men noen tror at det er alt som skal til for at teksten nå ser perfekt ut og er feilfri. Dessverre er det veldig mye disse tekstprogrammene ikke finner av feil, derfor må man gå igjennom manuelt.

Det er nå det blir tidkrevende og kan være ganske trøttende. Sørg derfor for at du har satt av nok tid til dette arbeidet. Om du synes det blir for krevende å gjøre dette selv, kan du få familie eller venner til å hjelpe deg, men sørg helst for at de er dyktige med språkvask før de setter i gang.

Om den som utfører språkvasken ikke vet hva han eller hun gjør, kan dette ende opp med enda flere feil i teksten. Det beste alternativet er derfor å få en profesjonell til å gjøre dette arbeidet for deg. Det sparer deg for mye tid og frustrasjon.

Når den profesjonelle utfører en språkvask vil han/hun lete blant annet etter grammatiske feil, orddelingsfeil, rare formuleringer, skrivefeil og feil tegnsetting. I tillegg kan man omformulere setninger om man kan få en bedre flyt av å gjøre det. 

Kontakt oss

Kontakt oss

Om du ønsker profesjonell hjelp til språkvask av bacheloroppgaven din står vi i Din Språkvask klar til å hjelpe deg. Vi har lang erfaring med språkvask av bacheloroppgaver og vi kan garantere et godt resultat.

Våre dyktige medarbeidere står klar til å hjelpe med å gjøre din bacheloroppgave bedre. Kontakt oss gjerne for å få et uforpliktende tilbud. Vi ser fram til å høre fra deg.