Klarspråk 

Klarspråk er ett av de mest fremtredende begrepene de senere årene. I en tid preget av informasjonsflom og komplekse tekster, har behovet for klar og forståelig kommunikasjon aldri vært større. Dette behovet har både offentlig og privat sektor fått øynene opp for de senere årene. 

Klarspråk, en filosofi og praksis som legger vekt på enkel, presis og tilgjengelig kommunikasjon, har blitt en verdifull ressurs for myndigheter, bedrifter og organisasjoner som ønsker å nå ut til sine målgrupper mer effektivt. I denne artikkelen skal vi utforske begrepet klarspråk. 

Hva er klarspråk? 

Klarspråk er en tilnærming til kommunikasjon som setter lesernes behov i sentrum. Målet er å gjøre tekster og budskap forståelige for målgruppen, uten unødig komplisert språk eller jargon.   

Klarspråk handler om å formidle informasjon på en måte som er tilgjengelig for alle, uavhengig av bakgrunn, utdanning eller erfaring. Det innebærer å: 

 

  • Unngå unødvendig komplisert språk og lange setninger 
  • Bruke klare og presise ord 
  • Strukturere tekster logisk og oversiktlig 
  • Ta hensyn til leserens behov og kunnskapsnivå 

Hvorfor er klarspråk viktig? 

Klarspråk har en rekke fordeler, både for avsenderen og mottakeren av kommunikasjonen. Her er noen viktige grunner til hvorfor klarspråk er så viktig:  

1. Økt forståelse: Klarspråk gjør det enklere for mottakerne å forstå budskapet. Dette er spesielt viktig når man formidler viktig informasjon, som helseadvarsler, kontrakter eller offentlige tjenester. 

2. Reduserte misforståelser: Klar kommunikasjon reduserer risikoen for misforståelser, feiltolkninger og feilhandlinger. 

3. Effektivitet: Ved å bruke klarspråk kan organisasjoner redusere tiden og ressursene som brukes på å forklare eller rette opp misforståelser. 

4. Tillit og troverdighet: Klarspråk bidrar til å bygge tillit mellom avsender og mottaker. Når folk opplever at de blir informert tydelig og ærlig, øker deres tillit til avsenderen. 

5. Inkludering: Klarspråk fremmer inkludering ved å sikre at alle har tilgang til informasjon og tjenester, uavhengig av språkkunnskaper eller leseferdigheter. 

Hvordan bruke klarspråk? 

Implementering av klarspråk krever bevissthet og innsats. Resultatene kan være betydelige. Her er noen trinn du kan ta for å integrere klarspråk i din kommunikasjon:  

1. Kjenne målgruppen: Forstå hvem du kommuniserer med. Hva er deres bakgrunn, behov og kunnskapsnivå? Dette vil hjelpe deg med å tilpasse språket ditt. 

2. Unngå faguttrykk og jargon: Vær oppmerksom på ord og uttrykk som kan være uforståelige for leserne. Erstatt dem med enklere alternativer. 

3. Hold setningene korte: Lange setninger kan forvirre. Del dem opp i kortere og mer presise setninger. 

4. Bruk konkrete ord: Velg konkrete og beskrivende ord, i stedet for vage eller abstrakte begreper. 

5. Strukturer teksten godt: Bruk overskrifter, avsnitt og punktlister for å gjøre teksten mer oversiktlig. 

6. Test kommunikasjonen: La andre personer, gjerne fra målgruppen, lese gjennom teksten og gi tilbakemeldinger. 

Klarspråk i praksis 

Klarspråk har blitt omfavnet av mange offentlige myndigheter og organisasjoner over hele verden. For eksempel har norske myndigheter utviklet Klarspråkshåndboka, som gir retningslinjer for hvordan man kan bruke klarspråk i offentlig kommunikasjon. Tilsvarende retningslinjer og praksiser finnes også i land som Sverige, Danmark og USA. 

Organisasjoner som tar klarspråk på alvor, opplever ofte en forbedring i kundetilfredshet, færre henvendelser om misforståelser og økt troverdighet. For forfattere, bedrifter og myndigheter er klarspråk en investering som betaler seg gjennom bedre kommunikasjon og mer effektivt samspill med sine målgrupper. 

Trenger du hjelp til klarspråk? 

Klarspråk er ikke bare en måte å skrive på. Det er en tilnærming til kommunikasjon som setter mottakeren i fokus. Det handler om å gjøre tekster forståelige, tilgjengelige og effektive.   

Enten du er en forfatter som ønsker å nå ut til leserne dine, en bedrift som ønsker å forbedre kundekommunikasjonen, eller en myndighet som ønsker å gi tjenester som er lettere tilgjengelige for befolkningen, kan klarspråk være ditt beste verktøy for å oppnå disse målene. Kort sagt, klarspråk handler om å sette tydelig kommunikasjon i førersetet.  

Trenger du hjelp til klarspråk? Ta kontakt med Din Språkvask i dag!