Innledning masteroppgave

Hva som skal være i en innledning kan være vanskelig å vite når det er så mye forskjellig som skal skrives. Man har også forord og sammendrag som mange sliter med å skille fra innledningen. I denne artikkelen skal vi prøve å forklare hva som burde være i en innledning.

Hva er en innledning?

Hva er en innledning?

En innledning er akkurat det det tilsier, en innledning til selve masteroppgaven. Innledningen skal være forholdsvis kort, så de er lurt å ikke skrive alt for mye her. Noen utdanningsinstitusjoner tillater kun noen få setninger i innledningen, mens hos andre kan man skrive opptil en side.

En innledning skal trigge nysgjerrigheten hos leseren til å ville lese resten av innholdet i masteroppgaven. I innledningen presenterer du først temaet, også går du over til problemstilling. Husk å legge det fram på en interessant måte slik at man får lyst til å vite mer om temaet.

En god ting å tenke på når du skriver innledningen er at den skal appellere til leseren. Klarer du dette har du gjort en god jobb. Du skal også si litt om hvorfor problemstillingen er faglig eller samfunnsmessig relevant.

Husk å ikke avslør konklusjonen i innledning, da er hele poenget med å holde på leseren borte. Du kan også informere om bakgrunnen for problemstillingen. Avslutningsvis i innledningen kan du fortelle litt om oppbyggingen av oppgaven.

Hva er en god masteroppgave?

Hva er en god masteroppgave?

Dette er det i hovedsak sensor som vurderer, men det er flere ting man kan gjøre for at masteroppgaven skal bli så god som mulig. Det er viktig å følge alle kravene som stilles til masteroppgaven. Hvilke krav som er forventet av deg vil du få av din veileder eller på nettsiden til utdanningsinstitusjonen din.

Først og fremst er det viktig at du har en god struktur i oppgaven. Oppbyggingen av oppgaven har svært mye å si, og derfor må det være en sammenheng mellom problemstillingen du ønsker å få svar på, analysen og drøftingen, og ikke minst selve konklusjonen.

Når man skriver en masteroppgave er det svært viktig at oppgaven er lettlest. Det vil si at den må ha tilfredsstillende begrepsbruk, henvisning av kilder på riktig måte, kilder og litteratur lister må være tilfredsstillende, og man må unngå skrivefeil og grammatiske feil. Får man dette til har man skrevet en god masteroppgave.

Oppbygging av masteroppgaven

Oppbygging av masteroppgaven

Mange lurer på hvordan oppbyggingen av masteroppgaven skal se ut. Hva skal man begynne med og hvor mange sider skal det være? Dette er spørsmål som ofte går igjen. Som oftest har de fleste utdanningsinstitusjoner informasjon om dette på nettsiden sin, hvis de ikke har det, kan veileder være til god hjelp. 

En masteroppgave er også ganske lang og det er derfor man har såpass god tid på seg til å jobbe med oppgaven. En normal masteroppgave ligger på omtrent 24.000-42.000 ord, noe som tilsvarer rundt 65 til 105 sider. Mesteparten av disse sidene skal være dedikert til teori, metode, analyse og drøfting.

Det er viktig å ha riktig oppbygging av masteroppgaven slik at man får ting i riktig rekkefølge. Om man roter med dette kan det i verste fall ødelegge for karakteren din. Om du ikke finner forslag på hvordan oppbyggingen skal se ut på utdanningsinstitusjonen, har vi et eksempel nedenfor.

Eksempelet vi kommer med er ikke en gitt fasit for hvordan oppbyggingen skal se ut. Noen utdanningsinstitusjoner har andre preferanser, men etter hva vi har sett så er dette den mest vanlig oppbyggingen.

 

 • Forside
 • Sammendrag
 • Forord
 • Innholdsfortegnelse
 • Innledning
 • Teori
 • Metode
 • Resultater/analyse
 • Drøfting
 • Avslutning
 • Litteraturliste/kilder
 • Vedlegg
Korrektur og språkvask

Korrektur og språkvask

Noe som kan være fort gjort å glemme etter å ha jobbet hardt og lenge med masteroppgaven, det er å utføre korrektur og språkvask av masteroppgaven. Dette er et tidkrevende arbeid så det er lurt å sette av tid til dette i fremdriftsplanen sin.

Korrektur og språkvask er en svært viktig del av utførelsen av masteroppgaven og burde være et fast inventar i slikt arbeid. Grunnen til at det er viktig å utføre korrektur og språkvask av masteroppgaven er for å få en bedre flyt i teksten og at den skal bli lettlest.

Om du vil gjøre dette selv er det best om du har kunnskap til hvordan man gjør det. Som oftest er det best å få andre til å se over det for deg, for det er svært lett å se seg blind på egen feil. Ofte har man også mange skrivefeil uten at man er klar over det selv.

Sørg derfor for at de som skal rette den for deg har peiling på hva de gjør. Om det ikke er noen nære venner eller familie som kan hjelpe deg med dette, finnes det heldigvis profesjonelle som har dette som yrke. Disse vet hva som må gjøres for at masteroppgaven din skal se best mulig ut.

Når man utfører korrektur og språkvask fjerner man feil som grammatiske feil, skrivefeil, feil tegnsetting, rare formuleringer og orddelingsfeil. Ved å gjerne dette vil teksten få mye bedre flyt og ble lettlest, noe sensoren vil sette stor pris. I beste fall vil også sensoren belønne deg med en bedre karakter.

Kontakt oss for språkvask av masteroppgaven din

Kontakt oss for språkvask av masteroppgaven din

Vi i Din Språkvask står klare til å hjelpe deg med din masteroppgave. Vi har lang og bred erfaring med å utføre språkvask og korrektur av akademiske tekster slik som masteroppgaver. Om du trenger hjelp eller bare vil stille oss noen spørsmål, kan du kontakte oss på e-post eller telefon.

Om du skulle motta et tilbud fra oss, er dette helt uforpliktende. Vi ser fram til å høre fra deg.