Hvor lang er en masteroppgave?

En masteroppgave kan variere stort i hvor lang den er, og det avhenger også av hvor mye materialet du har eller ønsker å få med i masteroppgaven. De ulike utdanningsinstitusjonene har også forskjellig krav på hvor lang de ønsker en masteroppgave skal være.

Hvor mange ord er vanlig å skrive på en masteroppgave?

Som sagt i introen så varierer det stort hvor mange ord man skriver i en masteroppgave. Dette avhenger for eksempel om hvilken utdanningsinstitusjon du tilhører, eller hvor mange studiepoeng masteroppgaven gir.

Skriver du for eksempel en masteroppgave som gir deg 30 studiepoeng, vil du måtte skrive mindre på en slik avhandling enn om du skriver en masteroppgave på 60 studiepoeng. Ved 60 studiepoeng så forventes det rett og slett mer fra studenten.

Ved en masteroppgave på 60 studiepoeng er det normalt å skrive et sted mellom 24.000-42.000 ord. Dette tilsvarer ca. 60-105 sider. Man har vanligvis et år på seg å skrive masteroppgaven, men man kan utsette innleveringen i 6 måneder. Da må man søke om dette på forhånd.

Hvordan skrive en masteroppgave?

Det er ofte lurt å ha en plan på forhånd før man begynner på masteroppgaven. Dette kan spare deg for mye tid og frustrasjon underveis. Begynn gjerne med en fremdriftsplan slik at du får oversikt over hva som skal gjøres og når du forventer å gjøre det.

Det er også lurt å skrive masteroppgave om noe som du brenner for. Det vil gjøre at arbeidet betyr mer for deg og det er lettere å jobbe med det siden du interesserer deg for temaet. Dette gjør kanskje at du til og med gleder deg til å jobbe med masteroppgaven.

Etter hvert som du er kommet i gang med masteroppgaven, må du passe på at du holder deg til fremdriftsplanen. Havner du bakpå kan det være vanskelig å hente seg inn igjen. Sett derfor realistiske mål slik at du kan overholde tidsplanen i fremdriftsplanen.

Er det noe du lurer på underveis eller trenger hjelp med, kan veilederen være god å ha. Veilederen kan hjelpe deg med mye av det du lurer på, og kan være en svært god støttespiller underveis i prosessen. Bruk de ressursene som du har tilgjengelig for det de er god for.

Hvilket oppsett skal en masteroppgave ha?

Dette kan også være forskjellig ut ifra hvilken utdanningsinstitusjon du studerer hos. Hvordan de foretrekker at det skal være, kan du finne ut av på nettsiden deres. De fleste har samme oppsett med noen små forskjeller. Vi lister nå opp det mest vanlige oppsettet for en masteroppgave:

 • Forside
 • Sammendrag
 • Forord
 • Innholdsfortegnelse
 • Innledning
 • Teori
 • Metode
 • Resultater/analyse
 • Drøfting
 • Avslutning
 • Litteraturliste/kilder
 • Vedlegg

Her skal man selvfølgelig ikke skrive like mye i alle emnene, men de det forventes å skrive mest i er blant annet teori og drøfting, analyse/resultater og metode. Innledningen og avslutningen skal være ca. like lange, rundt 2-3 sider.

Noen utdanningsinstitusjoner har også egne maler for hvordan oppsettet skal se ut. De fleste har en egen mal for forsiden på masteroppgaven som kan lastes ned fra nettsiden deres.

Hva skjer om man stryker på masteroppgaven?

Om man stryker på masteroppgaven kan man søke om å levere den på nytt. Du vil da få 12 måneder på deg til neste innlevering. Det er viktig å merke seg at man da ikke har mulighet til å levere den samme masteroppgaven på nytt. Når man søker om å levere den på nytt, må man også opplyse om hva man ønsker å gjøre for å endre masteroppgaven.

Hva kan man gjøre for at masteroppgaven blir bra?

Man må sørge for at innholdet har godt faglig språk og at innholdet er relevant for din forskning. Det er også ulike krav om for eksempel skriftstørrelse, marger, brødtekst, avsnitt også videre. All denne informasjonen skal man kunne finne på nettsiden til utdanningsinstitusjonen.

Sørg også for at du har en bra problemstilling og at du faktisk svarer på den. Gjør mye forskning både på nett, i tidsskrifter, akademiske kilder, hos bedrifter også videre. Jo mer forskning, jo tydeligere resultat vil du få.

Bør man ta korrektur og språkvask av masteroppgaven?

Ja, dette er absolutt en nødvendighet. Språket må se bra ut og det må flyte bra. Man kan selv gjøre en del ved å benytte seg av et tekstprogram, men den vil dessverre ikke kunne finne alle feilene. Man må også gå igjennom masteroppgaven manuelt for å finne feil. Det kan kanskje hjelpe deg å lese høyt for noen andre.

Du kan også få noen andre til å se igjennom masteroppgaven din, da de sikkert finner noe du har oversett. Om man gjør alt selv, kan man for se seg blind på egne feil. Kjenner du noen som er dyktig skriftlig, bør du få dem til å se over masteroppgaven.

Kjenner du ingen som er flink til det, eller at du vil ha noen profesjonelle til å se over den, finnes det mange å velge mellom på nettet. Et enkelt søk på nett, og du vil finne flere som tilbyr slike tjenester. Men velg med omhu, og velg gjerne noen som jobber og holder til i Norge.

Pris på korrektur og språkvask

Prisene varierer en del mellom tekstbyråene, og det gjør også kvaliteten. Undersøk litt og se hva du kan finne ut av om de forskjellige tilbyderne før du eventuelt tar kontakt med dem. De billigste er nødvendigvis ikke de beste.

Prisene baserer seg ofte på antall ord i teksten som skal språkvaskes eller korrekturleses. Jo kortere tekst man har, jo billigere blir det. Men en masteroppgave kan være ganske lang, så det kan koste litt.

Vi vil si at prisen for språkvask eller korrektur er vel verdt å bruke penger på når man kan få et mye bedre resultat på masteroppgaven. Ikke bare blir den enklere å lese, men den får også en fin flyt, noe sensoren setter stor pris på. I beste fall kan dette også gi deg en bedre karakter.

Kontakt oss

Om du trenger hjelp med din masteroppgave, hjelper vi deg gjerne med korrektur eller språkvask. Kontakt oss gjerne for et uforpliktende tilbud. Vi har lang erfaring med korrektur og språkvask, og kan garantere deg et godt resultat. Vi ser fram til å høre fra deg.