Hvordan skrive klarspråk? 

Klarspråk er en form for skriftlig kommunikasjon som er enkel, presis og forståelig. Det handler om å fjerne hindringer i kommunikasjonen, slik at budskapet når frem til målgruppen uten misforståelser eller forvirring.   

Enten du skriver en e-post, et offentlig dokument, en rapport eller annen form for skriftlig materiale, er kunsten å skrive i klart språk en verdifull ferdighet. Her er noen nyttige tips for hvordan du kan skrive i klarspråk. 

1. Forstå din målgruppe

Det første skrittet i å skrive klart språk, er å forstå hvem du skriver for. Hvilken kunnskap har målgruppen om emnet? Hva er deres behov og forventninger? Ved å identifisere målgruppen, kan du tilpasse språket og tonen i teksten, for å sikre at den er tilgjengelig og forståelig for dem. 

2. Bruk enkel og kjent ordbruk

Unngå å bruke komplekse eller unødvendig kompliserte ord og uttrykk. Velg heller vanlige og kjente ord som målgruppen vil forstå. Dette gjør teksten mer tilgjengelig og reduserer risikoen for misforståelser. 

3. Hold setningene korte og klare

Lange, komplekse setninger kan gjøre teksten forvirrende. Prøv å holde setningene korte og fokuserte. Unngå å inkludere flere tanker i én enkelt setning. Dette kan forvirre leserne. 

4. Unngå unødvendig jargong og fagspråk

Med mindre du skriver for en spesifikk målgruppe som er kjent med fagterminologi, bør du unngå å bruke jargong og fagspråk. Hvis du må bruke spesifikke begreper, forklar dem tydelig, for å sikre at leserne forstår. 

5. Organiser teksten logisk

En godt organisert tekst er lettere å forstå. Bruk overskrifter, avsnitt og punktlister for å strukturere informasjonen på en klar og logisk måte. Dette hjelper leserne med å finne det de søker og forstå sammenhengen. 

6. Bruk eksempler og illustrasjoner

Eksempler og illustrasjoner kan hjelpe med å forklare komplekse begreper eller prosesser. Grafikk, tabeller og diagrammer kan også være nyttige for å visualisere informasjonen. 

7. Vær presis

Unngå tvetydighet ved å være presis i språket ditt. Bruk eksakte termer og definisjoner, for å sikre at leserne forstår nøyaktig hva du mener. 

8. Unngå dobbeltarbeid og repetisjon

Unødvendig dobbeltarbeid og gjentakelser kan gjøre teksten rotete og forvirrende. Vurder nøye hva som allerede er sagt, og unngå å gjenta informasjon unødvendig. 

9. Aktivt språk er engasjerende

Bruk aktiv form i setningene for å gjøre teksten mer engasjerende og direkte. Aktive setninger gir klarhet i hvem som gjør hva. 

10. Korrekturles og test

Til slutt er det viktig å korrekturlese teksten nøye for grammatiske feil og stavefeil. Deretter kan du teste teksten på målgruppen, for å sikre at den er forståelig. Dette vil hjelpe deg med å identifisere eventuelle områder som krever ytterligere forbedring. 

Hjelp til å skrive klarspråk? 

Å skrive i klart språk er en viktig ferdighet som kan forbedre effektiviteten og forståelsen av din skriftlige kommunikasjon. Enten du skriver for profesjonelle kolleger, kunder eller allmennheten, er evnen til å uttrykke deg tydelig og enkelt en verdifull egenskap.   

Ved å forstå din målgruppe, bruke enkel og kjent ordbruk, organisere teksten logisk og være presis, kan du skape tekster som er tilgjengelige og lette å forstå. Klarspråk hjelper ikke bare leserne med å forstå budskapet ditt. Det kan også bidra til å styrke din troverdighet som skribent. Trenger du hjelp til å skrive klarspråk? Ta kontakt med Din Språkvask!